Publikationer - Kristna Fredsrörelsen

Publikationer

Kristna Fredsrörelsens publicerar regelbundet skrifter om ickevåld och praktiskt fredsarbete. Vi folkbildar för rättvis, hållbar fred. Tveka inte att kontakta oss om du vill göra en beställning till en studiecirkel, eller om du vill att vi besöker er och presenterar en av våra skrifter.
Fredspolitiska perspektiv
Denna ”grundkurs” i säkerhetspolitik utgår från en bred syn på säkerhet. En ensidigt militär tolkning dominerar i dagens debatt och politik. Den här bokens perspektiv innefattar möjligheter som ickevåld och annan fredlig konfliktlösning.
Svensk säkerhetspolitik för fred
Säkerhetspolitik är ett brett och viktigt område som behöver fler engagerade röster. Genom denna faktaspäckade men samtidigt lättillgängliga skrift får du en grund att stå på. Här finns också en studiehandledning för dig som vill diskutera vidare med andra. Hur skapar vi en säkerhetspolitik för fred? [En reviderad version av denna skrift publicerades under 2023.] […]
Fredligt
Den här tidningen handlar om fred. Fred kan betyda att det inte finns några krig, men det kan också handla om att vara snäll mot varandra här hemma. Att känna sig trygg och nöjd med sig själv är också en sorts fred. Fred är inget som kommer av sig själv, fred måste byggas. Om alla gör något så kan vi tillsammans göra världen till en bättre och mer fredlig plats.
Manual för fred i ditt lokala samhälle
Denna manual är en praktisk vägledning för att skapa förändring. Råden i manualen baseras på Kristna Fredsrörelsens erfarenheter från vårt internationella arbete i våldsamma konflikter och från engagemang i civilsamhällets Sverige.
Inspirations-
material Martin Luther King-dagen
Att ha ickevåld som ledstjärna innebär att vi aktivt kan verka för ett fredligare samhälle genom vårt agerande. Gång på gång används ickevåld med häpnadsväckande resultat: diktaturer faller, imperier viker undan och rasismen förlorar sin drivkraft.
Aktionstips för en värld utan vapen
Termometern: Termometern är en värderingsövning där ni placerar sig på en imaginär termometer i rummet utifrån hur mycket ni håller med om påståendena som sägs. Efter varje påstående kan ni gå en runda där alla eller några berättar om varför de står där de står. Tänk på att det inte finns några rätt eller fel och att alla har rätt till sin åsikt. Vill man inte svara kan man säga pass, men alla bör ställa sig någonstans på termometern. Förslag på påståenden: * Sveriges roll i Nato är bra som den är idag. * Det borde vara en folkomröstning om Sverige ska gå med i Nato. * Sverige behöver hjälp av Nato för att kunna försvara sig. * Det är en säkerhetsrisk för Sverige att gå med i Nato. * Det är ok att Natoövningar sker på svensk mark.
En hjälpande hand
"Är den Hjälpande handen lika kraftfull som en atombomb? Kan den göra så att Pakistan försvinner?" "Jajamensan, inga problem. Det är det mest avancerade helautomatiska målsökande förstörelsevapen som finns."
Migration och människorätts-
försvarare i Mexiko
I denna reviderade version hoppas vi kunna ge en nyanserad bild av den verklighet, de risker och de behov av säkerhet som de som arbetar med migration har. Vi har samtidigt velat undersöka situationen som många migranter i Mexiko befinner sig i.
Jesus och ickevåld
Beställa via formuläret längs ner på sidan.
Informationsfolder om Kristna Fredsrörelsen
Ladda ner kostnadsfritt via länken nedan eller beställ tryckta exemplar via formuläret längre ner. (Du kan beställa upp till tio foldrar gratis. Om du behöver fler, kontakta oss på info@krf.se).