Testamentera till Kristna Fredsrörelsen - Kristna Fredsrörelsen

Testamentera till Kristna Fredsrörelsen

Låt ditt engagemang leva vidare genom ett arv som bidrar till en värld utan våld. Med en gåva till Kristna Fredsrörelsen i ditt testamente förändrar du framtiden i fredens riktning.

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Johannesevangeliet 14:27

En gåva för världsfred

Genom att lämna en gåva till Kristna Fredsrörelsen i ditt testamente bidrar du till att rädda liv och skapa fred. Vi ser till att din gåva används ansvarsfullt och bidrar till rättvisa för dem som ingen har.

  • Med din gåva ger du fredskämpar i konfliktområden fortsatt en chans att kämpa för en fredlig värld med internationellt stöd.
  • Med din gåva ser du till att kommande generationer kan finna trygghet i att Kristna Fredsrörelsen kämpar för deras rätt att vägra att bära vapen.
  • Med din gåva bygger du hållbar fred och lämnar ett arv av frid.

Din gåva gör skillnad

Du bestämmer själv om och hur mycket du vill testamentera. Du kan antingen bestämma att ett visst belopp ska tillfalla Kristna Fredsrörelsen, eller testamentera värdepapper eller ett föremål, som en tavla eller en fastighet, som vi kan omsätta för att använda i vårt arbete.

Alla gåvor är värdefulla i vårt arbete för fred och rättvisa.

Din testamentsgåva räddar liv och skapar fred. Vi ser till att din gåva används ansvarsfullt och bidrar till rättvisa för dem som ingen har.

Hur skriver man ett testamente?

Det är viktigt att ett testamente är tydligt utformat. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig till din bank, en advokat eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå. Du kan även ladda ner Giva Sveriges testamentesmall, som är gratis, eller mot en kostnad skriva ett testamente digitalt på t ex Testamente | Välj vem som ärver dig – Familjens Jurist.

Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet.

Om du skriver en gåva till Kristna Fredsrörelsen i ditt testamente, ange gärna vårt organisationsnummer, 826000-8696, för att utesluta missförstånd.

Richard Spele, ekonomiansvarig på Kristna Fredsrörelsen.

Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats. Det finns också företag som kan förvara ditt testamente mot en kostnad.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@krf.se eller per telefon till vår ekonomiansvarige Richard Spele 08-453 68 49

Frågor och svar om testamenten

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt dokument som beskriver hur dina tillgångar ska fördelas. Det finns inget krav på att ha ett testamente, men om du har särskilda önskningar kan det vara en garanti för att de uppfylls. Personen som ett testamente avser kallas testator. Det är testatorn själv som upprättar och undertecknar testamentet.

Kan man skriva testamente själv?

Ett testamente kan du skriva på egen hand. Flera webbplatser erbjuder mallar för testamente som du kan ladda ner gratis. Det går också att ta hjälp av en jurist. Du bör formulera dig så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd och skilda tolkningar. Använd folkbokförda namn framför smeknamn, förklara interna begrepp och inkludera organisationsnummer om du vill testamentera en gåva till en organisation.

Måste jag testamentera allt jag äger?

Nej, du behöver inte testamentera allt du äger bara för att du har ett testamente. Det går att testamentera endast vissa ägodelar om det är viktigt att just dessa tillfaller en specifik person. Resten av dina tillgångar skulle i så fall fördelas enligt den lagstadgade arvsordningen eller gå till Allmänna arvsfonden om släktarvingar saknas.