Vi skyddar människorätts-försvarare – Kristna Fredsrörelsen

Vi skyddar människorätts-
försvarare

Våra fredsobservatörer erbjuder stöd åt människorättsförvarare i våldsamma konflikter. Det ökar deras möjlighet att bidra till en hållbar och rättvis fred.

Världen över finns det modiga människor som försvarar sina och andras rättigheter mot våld och förtryck. Men på grund av sitt arbete utsätts de ofta för hot och förtal, eller till om med fängslas eller mördas.

Foto: Carlos Javier Hernandez Pinto

Kristna Fredsrörelsen skapar handlingsutrymme för människorättsförsvarare genom metoden internationell medföljning, också kallad preventiv närvaro. Våra fredsobservatörer är fysiskt närvarande vid till exempel riskfyllda resor eller demonstrationer, sprider information om människorättsförsvararnas situation, påminner nationella myndigheter och internationella organisationer om deras skyldigheter, och utbildar lokala organisationer i hur de kan stärka sin egen säkerhet. På det sättet bidrar vi till att minska deras utsatthet för övergrepp. Insatserna ökar samtidigt deras möjligheter att verka för mänskliga rättigheter – en nyckel till en rättvis och hållbar fred.

Vi kallar de människorättsförsvarare som vi samarbetar med för våra ”medföljda”.

Fredsobservatörerna utgår från våra landkontor i Colombia (Bogotá och Quibdó), Guatemala City, samt San Cristóbal de las Casas i delstaten Chiapas i södra Mexiko. De besöker ofta andra delar av länderna  tillsammans med medföljda människorättsförsvarare.

Var förändringen

  • Är du intresserad av att blir fredsobservatör? Håll utkik efter lediga jobb här.
  • Vill du  höra mer om fredsobservatörernas arbete? Kontakta oss för frågor om hur du bjuder in en hemkommen fredsobservatör till din församling, universitet eller annat sammanhang.

Mer om arbetet med internationell medföljning

januari 11, 2022
”Jag försöker se saker och ting ur ett intersektionellt perspektiv”
Lina Shemesani har nyligen anlänt från sin fredstjänst i Guatemala, men hon är inte klar med arbetet. Kristna Fredsrörelsens medlem Anna Wikman har träffat henne.
november 29, 2019
”Jag hade inte levt idag om det inte vore för Kristna Fredsrörelsens medföljning”
Marcelo Pérez Pérez är katolsk präst i Chiapas i Mexiko och tillhör urfolksgruppen Tsotsil. Han leder folkrörelsen El Pueblo Creyente, "Det troende folket", som med stort mod utmanar starka ekonomiska och politiska krafter, droghandel och multinationella företags intressen i landets naturtillgångar.
maj 13, 2021
Arbetaren: Det ligger bakom protesterna
Från slutet av april och en bit in i juni har det pågick det landsomfattande protester i Colombia. Kristna fredsrörelsen följde demonstrationerna genom internationell observation i Bogotá och i Chocó-regionen.
februari 23, 2022
Etnicitet och genus fem år efter fredsavtalet i Colombia
Det colombianska fredsavtalet från 2016 ingav hopp och är i många avseenden unikt. Konfliktens offer deltog vid förhandlingsborden och bidrog till att genus- och etnicitetsaspekter innefattades. Avtalet skulle på så vis borga för att inkludera alla de som drabbats av konflikten och vars rättigheter är centrala för möjligheterna att bygga hållbar fred. Men hur gick det sen?