Aktuellt från Kristna Fredsrörelsen

Aktuellt från Kristna Fredsrörelsen

Allt det senaste från Kristna Fredsrörelsen samlat. Här hittar du debattinlägg, pressklipp, artiklar om vårt fredsarbete, information om vad som pågår i vår rörelse och tips på hur du kan engagera dig för fred och rättvisa.
maj 17, 2024
Sakfrågepolicy
Kristna Fredsrörelsens sakfrågepolicy antogs av styrelsen den 16 mars 2024. I polycin redogör vi för hur vi skapar fred med fredliga medel samt för våra ställningstaganden i en rad olika sakfrågor. 
maj 3, 2024
Bli fredsobservatör i Colombia!
Vill du möjliggöra för människorättsförsvarare att utföra sitt viktiga arbete i kontexter där mänskliga rättigheter inte alltid respekteras? Talar du god spanska och brinner för en fredligare värld? Sök då till årets uttagning och få chansen att bli en av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer i Colombia!
maj 2, 2024
Internationell kritik mot förändringar i svenskt bistånd
340 organisationer från 60 länder uttrycker i ett öppet brev sin oro över de plötsliga förändringarna inom svenskt bistånd. "Förändringarna bryter mot internationella principer för stöd till civilsamhället", varnar undertecknarna.
april 30, 2024
Smutskastning mot MR-centret FRAYBA – Internationella organisationer uttrycker oro till FN
Kristna Fredsrörelsens och en rad internationella organisationer med verksamhet i Mexiko uttrycker stark oro över president Andrés Manuel López Obradors ifrågasättande uttalanden riktade mot människorättscentret FRAYBA.
april 18, 2024
Bli följeslagare i Palestina och Israel
Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera och vill verka för rättvisa och fred? Då kan du vara rätt person att åka som ekumenisk följeslagare till Palestina och Israel.
april 17, 2024
Folkrörelsebiståndet under attack
När Sveriges regering lägger om utrikes- och biståndspolitiken ryms inte längre det svenska civilsamhället i “Team Sweden”. På kort tid och utan dialog har man tydligt visat att det förtroende som folkrörelser under decennier har byggt upp till folk som lever i fattigdom och förtryck, inte längre är så mycket värt. Hur gick det till?
april 9, 2024
Inkludera kunskap om Natos folkrättsbrott i skolan
Kunskap om bland annat Nato och folkrätt ska ingå i ämnet samhällskunskap för landets gymnasieelever från och med höstterminen 2025. Kristna Fredsrörelsen förutsätter att undervisningen blir saklig och allsidig, med utgångspunkt i fakta.
april 8, 2024
Rätten att vägra vapen och innebörden av DCA-avtalet med USA
Är du medlem i Kristna Fredsrörelsen? Välkommen då på ett webbinarium den 17 april för att uppdatera dig om och diskutera några aktuella frågor. Vi fokuserar på det militära samarbetsavtalet (DCA) med USA och rätten att vägra vapen i skuggan av att allt fler ungdomar kallas in till mönstring och kan tvingas att göra värnplikten mot sin vilja.
april 3, 2024
Stoppat statligt stöd till svenska fredsorganisationer
Kristna Fredsrörelsen går till domstol när regeringen bryter med en hundraårig tradition som både fyllt en viktig demokratifunktion och stärkt Sveriges samlade kompetens i fredsfrågor. Beslutsprocessen har präglats av otydlighet, brist på information och motsägelsefulla underlag.
april 3, 2024
Remissyttrande om militärt samarbetsavtal med USA
Kristna Fredsrörelsen ser det föreslagna avtalet om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater ett tydligt och beklagligt uttryck för den snäva säkerhetssyn som präglar den säkerhetspolitiska diskussionen i Sverige. I vårt remissyttrande till regeringskansliet lyfter vi fram två frågor som vi ser som särskilt problematiska: kärnvapen och straffrättslig jurisdiktion.