Aktuellt – Kristna Fredsrörelsen

Aktuellt från Kristna Fredsrörelsen

mars 4, 2021
Utbildning i Fred, ickevåld och ledarskap
Nu kan du anmäla dig till distanskursen Fred, ickevåld och ledarskap på Härnösands folkhögskola. Utbildningen kombinerar lärdomar från sociala rörelser i Palestina, Israel och Sverige och ger en unik möjlighet att gå vidare till att bli utbildare i ickevåldsmetoder.
mars 4, 2021
Kristna Fredsrörelsen söker HR-generalist

Kristna Fredsrörelsen verkar för fred genom ickevåld – i vardagen, på samhällsnivå och för att förebygga våldsamma konflikter. För oss är mänskliga rättigheter en förutsättning för en hållbar fred. Vill du jobba med HR-frågor i en spännande fredsorganisation? Nu söker vi en HR-generalist med erfarenhet av brett HR-arbete. Vår organisation har personal i Sverige och […]

mars 3, 2021
Medlemsforum 2021
Välkommen till ett digitalt medlemsforum!

Behovet av en vital och stark fredsrörelse är högst aktuellt. Kristna Fredsrörelsen fyller 102 år i år och det är dags att anta en ny verksamhetsplan, som ska gälla 2021-2025. Vi bjuder in till ett forum där generalsekreterare och styrelsen presenterar de förändringsområden vi vill jobba med de kommande fem åren. Punkter som kommer presenteras […]

februari 25, 2021
Yttrande över Naturvårdsverkets översyn av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter
Ett fortsatt undantag för det svenska försvaret när det gäller miljöhänsyn och miljöredovisning skulle ses som ett uttryck för bristande ansvarstagande och sviktande medmänsklighet.

Vi har levererat ett yttrande över Naturvårdsverkets ”En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.”

februari 25, 2021
Var är det aktiva stödet till fredsprocesser?
Kristna Fredsrörelsens tankar kring Utrikespolitiska deklarationen 2021.

Det globala perspektivet är en omistlig del av Kristna Fredsrörelsens identitet och 100-åriga historia. Vi är idag verksamma i Latinamerika där vi skapar handlingsutrymme för hotade människorättsförsvarare genom metoden internationell medföljning, också kallad preventiv närvaro. Vi verkar också för att främja mänsklig säkerhet och hållbara metoder för dialog i konfliktområden i Nordafrika samt stödjer civilsamhället […]

februari 22, 2021
Guatemala: Konstitutionsdomstolen stoppar “Amnestilagen”

Den 9 februari, 2021, beslutade Guatemalas konstitutionsdomstol att lagförslag 5377, informellt känt som ’amnestilagen’, inte är förenlig med landets konstitution. Guatemalas kongress kan därmed inte kan fortsätta processen att godkänna förslaget[1]. Lagförslaget, som hade antagits i den andra (av totalt tre) omgångar i kongressen i början av mars 2019, syftade till att reformera den redan […]

februari 20, 2021
Kristna Fredsrörelsen söker fredsobservatörer till Latinamerika
Sök senast den 5 april!
februari 3, 2021
Årsmöte 2021
Välkommen till Kristna Fredsrörelsens årsmöte!

Årets möte kommer gå av stapeln den 24 april, ca 9.00 – 15.00 Mötet kommer genomföras digitalt, på Zoom Motioner inlämnas senast 24 februari, skickas till styrelsen@krf.se alt Kristna Fredsrörelsen att: Mari Lindgren, Box 14038, 167 14 Bromma Nominering till styrelsen och förslag på ledamöter lämnas till: valberedningen@krf.se Mer information om anmälan, ärendelista, nomineringar med mer […]

januari 12, 2021
Anbudsförfrågan: Utvärdering av del av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikations
anslag 2018 – 2021
Kristna Fredsrörelsen (KrF) utlyser konsultuppdrag för utvärdering av måluppfyllelse i utvalda delar av info- och utbildningsinsatsen ” Var förändringen - ickevåld för fredliga och inkluderande samhällen” samt för att ta fram strategiska rekommendationer om metoder i kommande insatser.
januari 12, 2021
Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred
Webinarieserie i fyra delar med fokus på hur vi förändrar samhället genom ickevåld. Fördjupa dig i praktiskt ickevåldsarbete, ickevåldskommunikation och konflikthantering, hållbart engagemang och mycket mer med start den 27 januari.