Aktuellt – Kristna Fredsrörelsen

Aktuellt från Kristna Fredsrörelsen

november 18, 2019
Färre aggressioner mot MR-försvarare i Mexiko men straffriheten kvarstår
Antalet aggressioner mot människorättsförsvarare minskade under den nye presidenten Andrés Manuel López Obradors första sex månader vid makten. Men det är ännu för tidigt att säga om detta är en trend som kommer att hålla i sig. Regeringen har trots allt inte lyckats stoppa aggressionerna och de nuvarande åtgärderna för att förebygga och skydda är otillräckliga.
november 18, 2019
El Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR – busca especialista para trabajo de fortalecimiento en autoprotección para personas defensores de derechos humanos
november 14, 2019
T d R para auditoría anual SweFOR Colombia / T O R for annual audit SweFOR Colombia
SweFOR Colombia desea contratar los servicios de una firma auditora con el propósito de auditar el proyecto “Protección integral para defensores de derechos humanos en Colombia 2018-2020” / SweFOR Colombia wishes to engage the services of an audit firm for the purpose of auditing the intervention “Comprehensive Protection for Human Rights Defenders in Colombia 2018-2020
november 11, 2019
1919 – Den ekumeniska fredsrörelsen och myllan för grundandet av Svenska Världsfreds
missionen
Året 1919 utgjorde startskottet för Svenska Världsfredsmissionen som vi idag känner som Kristna Fredsrörelsen. Jonas Jonasson, biskop, forskare och författare, tar med oss tillbaka i historien och till de strömningar som gav upphov till den rörelse som 100 år senare är en aktiv röst i samhället för fred och rättvisa.
november 7, 2019
Kristna Fredsrörelsen söker kommunikatör
Vill du ha ansvar för Kristna Fredsrörelsens operativa kommunikationsarbete? Vill du vara med och bygga en ickevåldsrörelse för oss som tror på fred och rättvisa? Vi letar nu efter en kommunikatör med erfarenhet från informationsspridning, påverkansarbete och opinionsbildning.
november 7, 2019
Kristna Fredsrörelsen söker kommunikations
ansvarig
Vill du bli den som leder Kristna Fredsrörelsens strategiska kommunikations- och påverkansarbete? Vill du vara med och bygga en ickevåldsrörelse för oss som tror på fred och rättvisa? Vi letar nu efter en kommunikationsansvarig som har erfarenhet av och kärlek till att bygga budskap, kampanjer och varumärke och som vill vara en del av att skapa en tydligare och starkare organisation.
oktober 22, 2019
El Movimiento Sueco por la Reconciliación busca experto/a en protección y autoprotección para Colombia
El Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR) es un movimiento de noviolencia sueco, de carácter ecuménico, creado en 1919 que trabaja por la paz y la justicia. El trabajo de SweFOR busca la promoción de una cultura de paz y noviolencia en el mundo, promoviendo el manejo pacifico de los conflictos y el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
oktober 10, 2019
Seminarium: Tron som mobiliserande kraft i Mexiko
Tisdagen den 22 oktober bjuder Kristna Fredsrörelsen och Svenska missionsrådet in till ett seminarium med prästen och människorättsförsvararen Marcelo Perez Perez. Han är del av en folkrörelse som visar på hur tron kan mobilisera kraft i kamp mot orättvisa och våld och för en hållbar miljö.
september 26, 2019
Exchange100 – Ickevålds
konferens
ExChange100 är en ickevåldskonferens som Kristna Fredsrörelsen bjuder in till i samband med firandet av 100 år som fredsrörelse.
september 26, 2019
FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen
Idag den 26 september uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen. Kristna Fredsrörelsen har under många år varit en tydlig röst mot kärnvapen och för mänsklig säkerhet.