Aktuellt – Kristna Fredsrörelsen

Aktuellt från Kristna Fredsrörelsen

april 1, 2021
Övervåld används mot demonstranter i Tunisien
Sedan 10-årsdagen för Tunisiens jasminrevolution, då den förre diktatorn Ben Ali avsattes och den Arabiska våren började, har läget i landet varit mer turbulent än på länge. De stora politiska, ekonomiska och sociala utmaningar som Tunisien under många år dragits med, nu dessutom med påfrestande covid-restriktioner, har under 2020 lett till flertalet demonstrationer runt om i landet.

I december var det främst unga tunisier som gick ut på gatan för att kräva arbetstillfällen, bättre livsvillkor och systemförändring. Viss våldsamhet förekom från vissa demonstranter, men det grova repressiva svaret från polisen har skapat starka reaktioner och vidare protester i hela landet. Efter urskillningslösa massgripanden, övervåld, i många fall riktat mot oskyldiga förbipasserande och […]

april 1, 2021
Vapenvilan i Västsahara har brutits
I Västsahara har den sedan 29 år hållna vapenvilan brutits. Den 13:e november 2020 gick marockanska styrkor in i en buffertzon för att bryta blockaden av en omstridd vägsträcka i Guerguerat, varpå Polisario (Västsaharas befrielserörelse) förklarade att vapenvilan var bruten.

Guerguerat ligger i söder och kopplar samman det ockuperade territoriet med Mauretanien, och hade blockerats av västsahariska aktivister under några veckor. Ett lågintensivt artillerikrig har sedan dess pågått mot de marockanska posteringar som finns längs med den minerade sandvall som skiljer ockuperat och befriat västsahariskt territorium åt. Röster från omvärlden har reagerat på upptrappningen och […]

mars 8, 2021
Verktygslådor för ökad säkerhet
”Dålig mor", "dålig hustru", "manhaftig", "skvallerkärring", ”prostituerad” är exempel på glåpord som ingår i de våldsstrategier som drabbar kvinnliga människorättsförsvarare.

Ovan är tillmälen som inkräktar i deras privata sfär och ansätter dem etiskt och moraliskt. Dessa tilltal förekommer mycket sällan ifråga om manliga försvarare. Skyddsstrategier måste utformas med hänsyn till vem försvararen är, det kontextuella våldet hen upplever och de hot som finns mot hens säkerhet. Varje person har särskilda skyddsbehov. När människorättsförsvarare gör en […]

mars 8, 2021
Rädslan har gjort mig modig
Sedan tre år tillbaka har Maria Hernández representerat kvinnorna i den fredliga motståndsrörelsen i mikroregionen Ixquisis, Guatemala

”Mitt namn är Maria Hernández, jag är Maya Chuj och jag är representant för kvinnorna i den fredliga motståndsrörelsen i mikroregionen Ixquisis” Ixquisis ligger i San Mateo Ixtatan, i departementet Huehuetenango i norra Guatemala, precis vid gränsen till Mexiko. Regionen är mycket isolerad från resten av landet, speciellt från huvudstaden Guatemala City. Organisationen Resistencia Pacífica […]

mars 4, 2021
Utbildning i Fred, ickevåld och ledarskap
Nu kan du anmäla dig till den populära distanskursen Fred, ickevåld och ledarskap på Härnösands folkhögskola. Utbildningen kombinerar lärdomar från sociala rörelser i Palestina, Israel och Sverige och ger en unik möjlighet att gå vidare till att bli utbildare i ickevåldsmetoder.
mars 4, 2021
Kristna Fredsrörelsen söker HR-generalist

Kristna Fredsrörelsen verkar för fred genom ickevåld – i vardagen, på samhällsnivå och för att förebygga våldsamma konflikter. För oss är mänskliga rättigheter en förutsättning för en hållbar fred. Vill du jobba med HR-frågor i en spännande fredsorganisation? Nu söker vi en HR-generalist med erfarenhet av brett HR-arbete. Vår organisation har personal i Sverige och […]

februari 25, 2021
Yttrande över Naturvårdsverkets översyn av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter
Ett fortsatt undantag för det svenska försvaret när det gäller miljöhänsyn och miljöredovisning skulle ses som ett uttryck för bristande ansvarstagande och sviktande medmänsklighet.

Vi har levererat ett yttrande över Naturvårdsverkets ”En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.”

februari 25, 2021
Var är det aktiva stödet till fredsprocesser?
Kristna Fredsrörelsens tankar kring Utrikespolitiska deklarationen 2021.

Det globala perspektivet är en omistlig del av Kristna Fredsrörelsens identitet och 100-åriga historia. Vi är idag verksamma i Latinamerika där vi skapar handlingsutrymme för hotade människorättsförsvarare genom metoden internationell medföljning, också kallad preventiv närvaro. Vi verkar också för att främja mänsklig säkerhet och hållbara metoder för dialog i konfliktområden i Nordafrika samt stödjer civilsamhället […]

februari 22, 2021
Guatemala: Konstitutions
domstolen stoppar “Amnestilagen”

Den 9 februari, 2021, beslutade Guatemalas konstitutionsdomstol att lagförslag 5377, informellt känt som ’amnestilagen’, inte är förenlig med landets konstitution. Guatemalas kongress kan därmed inte kan fortsätta processen att godkänna förslaget[1]. Lagförslaget, som hade antagits i den andra (av totalt tre) omgångar i kongressen i början av mars 2019, syftade till att reformera den redan […]

februari 20, 2021
Kristna Fredsrörelsen söker fredsobservatörer till Latinamerika
Sök senast den 5 april!