Vi stöder fredskämpar

Ickevåldsorganisationer får stöd i sin kamp för rättvisa och fredliga lösningar på konflikter.

Kristna Fredsrörelsens stöttar lokala organisationer och aktivister med både pengar och expertis inom konflikthantering och ickevåldsstrategier. Våra samarbetspartners arbetar med små medel i svåra miljöer.

Workshop i systemanalys för organisationer från Sydsudan.

I Sydsudan stöttar vi ickevåldsorganisationen ONAD, som också är vår systerorganisation inom vårt huvudsakliga internationella nätverk IFOR. ONAD samlar folk från olika etniciteter och religioner, och utbildar bland annat lärare och elever i ickevåld genom sina fredsklubbar.

I Maghreb-regionen utbildar vi aktivister i fredsbyggande och ickevåldsarbete.

I Colombia samarbetar vi med den mennonitiska organisationen Justapaz, som bland annat stöttar unga som vägrar vapen.

I Guatemala stöttar vi det internationella samarbetsprojektet Acoguate, där flera ickevåldsorganistioner från Europa och Nordamerika gått samman för att genom internationell medföljning skapa skydd åt människorättsförsvarare.

Var förändringen

  • Vill du ta del av vår expertis av att arbete med våldsamma konflikter? Läs mer om våra kurser.