Vi stödjer fredskämpar - Kristna Fredsrörelsen

Vi stödjer fredskämpar

Genom oss får ickevåldsorganisationer stöd i sin kamp för rättvis och fredlig hantering av konflikter.

Kristna Fredsrörelsens stöttar lokala organisationer och aktivister med både pengar och expertis inom konflikthantering och ickevåldsstrategier. Våra samarbetspartners arbetar med små medel i svåra miljöer.

Workshop i systemanalys för organisationer från Sydsudan.

Sydsudan

I Sydsudan stöttar vi ickevåldsorganisationen Organisation for Nonviolence and Development (ONAD).

ONAD är vår systerorganisation inom vårt huvudsakliga internationella nätverk IFOR och samlar folk från olika etniciteter och religioner, och utbildar bland annat lärare och elever i ickevåld genom sina fredsklubbar.

Maghreb-regionen

I Maghreb-regionen utbildar vi aktivister i fredsbyggande och ickevåldsarbete.

Colombia

I Colombia samarbetar vi med den mennonitiska fredsorganisationen Justapaz, som bland annat stöttar unga som vägrar vapen samt driver opinion för rätten till samvetsvägran och riktig implementering av fredsavtalet i Colombia.

Mer om vårt stöd till fredskämpar

juli 9, 2023
Människor som flyr Sudan behöver inkluderas i fredssamtal
I sviterna av den våldsamma konflikten mellan armén och paramilitära RSF har över en miljon sudaneser flytt från striderna. Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation ONAD är djupt engagerad och efterfrågar såväl humanitära som fredsskapande insatser.
juli 25, 2022
Brant uppförsbacke för vapenvägrare i Colombia
Militariseringen är på frammarsch och med den även frågan om ungas rätt att vägra vapen. I Colombia, ett land som präglas av våldsamma konflikter, är frågan ständigt aktuell och en del segrar har vunnits. Men vägen till rättssäkerhet i prövningen är brant.
april 23, 2019
Unga bygger fred
Unga fredsaktörer i Maghreb-regionen kommer samman och lär sig ickevåldsmetoder i ett nytt projekt.