Vi stödjer fredskämpar – Kristna Fredsrörelsen

Vi stödjer fredskämpar

Genom oss får ickevåldsorganisationer stöd i sin kamp för rättvis och fredlig hantering av konflikter.

Kristna Fredsrörelsens stöttar lokala organisationer och aktivister med både pengar och expertis inom konflikthantering och ickevåldsstrategier. Våra samarbetspartners arbetar med små medel i svåra miljöer.

Workshop i systemanalys för organisationer från Sydsudan.

Sydsudan

I Sydsudan stöttar vi ickevåldsorganisationerna Organisation for Nonviolence and Development (ONAD), Integrated Development Organization (IDO) och Community Empowerment for Progress Organization (CEPO).

ONAD är vår systerorganisation inom vårt huvudsakliga internationella nätverk IFOR och samlar folk från olika etniciteter och religioner, och utbildar bland annat lärare och elever i ickevåld genom sina fredsklubbar.

CEPO arbetar för fred och konflikthantering samt med teman som rör mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, försörjningsmöjligheter och att stärka demokratiska förutsättningar i Sydsudan.

Maghreb-regionen

I Maghreb-regionen utbildar vi aktivister i fredsbyggande och ickevåldsarbete.

Colombia

I Colombia samarbetar vi med den mennonitiska fredsorganisationen Justapaz, som bland annat stöttar unga som vägrar vapen samt driver opinion för rätten till samvetsvägran och riktig implementering av fredsavtalet i Colombia.

Guatemala

I Guatemala stöttar vi det internationella samarbetsprojektet Acoguate, där flera ickevåldsorganistioner från Europa och Nordamerika gått samman för att genom internationell medföljning skapa skydd åt människorättsförsvarare.

Mer om vårt stöd till fredskämpar

januari 8, 2020
Vägra vapen
Vapenvägrare spelar stor roll för att sprida fredskultur. Det menar Martín Nates, generalsekreterare för organisationen Justapaz i Colombia som arbetar för rätten till samvetsvägran.
april 23, 2019
Unga bygger fred
Unga fredsaktörer i Maghreb-regionen kommer samman och lär sig ickevåldsmetoder i ett nytt projekt.
november 29, 2019
”Tack vare Kristna Fredsrörelsen känner många ungdomar hopp”
I november 1975 ockuperades stora delar av Västsahara av Marocko. En ockupation som fortfarande pågår och där en stor del av befolkningen bor i flyktingläger i Algeriets öken.
november 30, 2020
Fredens väg som en inbjudan och ett kall
”Mångas ickevåldsengagemang är trosbaserat. Det är en styrka och en tillgång som Kristna Fredsrörelsen vill stödja och uppmuntra.”