Vi stödjer fredskämpar - Kristna Fredsrörelsen

Vi stödjer fredskämpar

Genom oss får ickevåldsorganisationer stöd i sin kamp för rättvis och fredlig hantering av konflikter.

Kristna Fredsrörelsens stöttar lokala organisationer och aktivister med både pengar och expertis inom konflikthantering och ickevåldsstrategier. Våra samarbetspartners arbetar med små medel i svåra miljöer.

Workshop i systemanalys för organisationer från Sydsudan.

Sydsudan

I Sydsudan stöttar vi ickevåldsorganisationerna Organisation for Nonviolence and Development (ONAD), Integrated Development Organization (IDO) och Community Empowerment for Progress Organization (CEPO).

ONAD är vår systerorganisation inom vårt huvudsakliga internationella nätverk IFOR och samlar folk från olika etniciteter och religioner, och utbildar bland annat lärare och elever i ickevåld genom sina fredsklubbar.

CEPO arbetar för fred och konflikthantering samt med teman som rör mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, försörjningsmöjligheter och att stärka demokratiska förutsättningar i Sydsudan.

Maghreb-regionen

I Maghreb-regionen utbildar vi aktivister i fredsbyggande och ickevåldsarbete.

Colombia

I Colombia samarbetar vi med den mennonitiska fredsorganisationen Justapaz, som bland annat stöttar unga som vägrar vapen samt driver opinion för rätten till samvetsvägran och riktig implementering av fredsavtalet i Colombia.

Mer om vårt stöd till fredskämpar

juli 25, 2022
Brant uppförsbacke för vapenvägrare i Colombia
Militariseringen är på frammarsch och med den även frågan om ungas rätt att vägra vapen. I Colombia, ett land som präglas av våldsamma konflikter, är frågan ständigt aktuell och en del segrar har vunnits. Men vägen till rättssäkerhet i prövningen är brant.
november 12, 2021
Elva år efter Unpaid Debt åtalas Lundintoppar
Arbetet med rapporten "Unpaid debt" påbörjades 2008, publicerades 2010 och ledde till en utredning om kopplingar mellan brotten mot de mänskliga rättigheterna och Lundin Oil. Elva år senare har åtal väckts.
april 23, 2019
Unga bygger fred
Unga fredsaktörer i Maghreb-regionen kommer samman och lär sig ickevåldsmetoder i ett nytt projekt.
november 29, 2019
”Tack vare Kristna Fredsrörelsen känner många ungdomar hopp”
I november 1975 ockuperades stora delar av Västsahara av Marocko. En ockupation som fortfarande pågår och där en stor del av befolkningen bor i flyktingläger i Algeriets öken.