Tack Skyddsängel - Kristna Fredsrörelsen

Tack för att du sänder en ängel!

Vår verksamhet skulle inte vara möjlig utan engagerade personer som du.

Kristna Fredsrörelsens skyddsänglar är tillskyndare av rättvisa och fred mellan människor och fred med jorden vi delar. Genom att sända en skyddsängel hjälper du oss i arbetet med att stötta dem som försvarar mänskliga rättigheter och ger oss kraft att verka för en värld fri från våld och orättvisor.

Vänliga hälsningar,

Kristna Fredsrörelsen