staket
Så minskar utrymmet för människorättsförsvarare
Genom fysisk medföljning, politisk påverkan, informationsspridning  och säkerhetsutbildningar skapar Kristna Fredsrörelsen skydd och ökar handlingsutrymme för människorättsförsvarare i Colombia, Guatemala och Mexiko. Här är ett urval av de fall vi arbetar med som alla vittnar om att utrymmet för människorättsförsvarare…
Fransisco Mosquera arbetar för Cocomopoca i Chocó, Colombia.
Fransisco Mosquera, människorättsförsvarare
Fransisco jobbar på organisationen Cocomopoca, som organiserar samhällen och lokala byråd i området Alto Atrato i nordvästra Colombia. Fredsobservatörer från Kristna Fredsrörelsen jobbar sedan 2004 i området, eftersom hot från beväpnade grupper är vanligt. Både styrelsen för Cocomopoca och lokala…
Mahmud Daf Buyemaa från den västsahariska organisationen Afapredesa, Sofia Walan från Kristna Fredsrörelsen och Christer Winbäck från Folkpartiet. Foto: Aron Lindblom.
Stärk stödet till människorättsförsvarare!
Den 23 oktober genomförde Kristna Fredsrörelsen ett välbesökt seminarium i riksdagen i samarbete med ledamöter från olika partier för att diskutera hur Sverige kan stärka stödet till människorättsförsvarare i världen. Seminariet modererades av Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Sofia Walan och bland…
Aura Elena är människorättsförsvarare
Aura Elena Farfán, människorättsförsvarare
Aura Elena Farfán har arbetat för rättvisa i 30 år genom sitt engagemang i Famdegua, en organisation för anhöriga till försvunna personer i Guatemala. Då pågick ett inbördeskrig i Guatemala och Aura Elena engagerade sig för rättvisa för krigets offer. Hon…
Gustavo KFR
Gustavo Ulcué – människorättsförsvarare
  – Vi kämpar för vår överlevnad som folk, för de mänskliga rättigheterna och för harmoni mellan människa och natur, berättar människorättsförsvarare Gustavo Ulcué från Colombia. Han jobbar med ursprungsfolkens rättigheter och skyddet av den mark som historiskt har tillhört…
Alberto Patishta KFR
Alberto Patishtán – människorättsförsvarare
Överallt finns människor som kämpar för en bättre värld. Människor som med hjälp av ickevåld arbetar för fred och mänskliga rättigheter. Dessa personer är människorättsförsvarare och deras arbete blir extra viktigt i länder där myndigheterna inte respekterar medborgarnas grundläggande rättigheter.…
Patricia KFR
Patricia Tobón Yagarí – människorättsförsvarare
Överallt finns människor som kämpar för en bättre värld. Människor som med hjälp av ickevåld arbetar för fred och mänskliga rättigheter. Dessa personer är människorättsförsvarare och deras arbete blir extra viktigt i länder där myndigheterna inte respekterar medborgarnas grundläggande rättigheter.…