Heta stolen – Kristna Fredsrörelsen

Heta stolen

Genomförande:

Deltagarna sitter på varsin stol i en ring. En stol i ringen är ledig. Tränaren ställer olika påståenden som deltagarna tar ställning till genom att sitta kvar eller ställa sig upp/byta plats. Påståendena är formulerade så att det bara går att svara ja eller nej på dem. Den deltagare som håller med om ett påstående reser sig upp. För att ge mer rörelse i övningen kan de som håller med dessutom byta plats. Den deltagare som inte håller med om påståendet sitter kvar. Den deltagare som inte vill visa sin åsikt eller inte vet vad denne tycker sitter också kvar. När deltagarna tagit ställning får de motivera sina åsikter. Ta gärna en åsiktsgrupp i taget. När bara en eller två deltagare sitter kvar eller byter plats, börja med att låta dem komma till tals.

Förslag på påståenden:

  • Lydnad är bra
  • Ibland är det rätt att starta krig
  • Mänskligheten kan lära sig att hantera konflikter utan våld
  • Jesus skulle aldrig tagit till våld
  • Det är en fredshandling att sabotera vapen

Fler förslag på påståenden finns i metodmaterialet Fred i våra händer.

  • Kategori:Värderingsövning