Internationell medföljning i Colombia

Landkontoret i Colombia

Kristna Fredrörelsen har tre kontor i Colombia. Ett i huvudstaden Bogotá, ett i Quibdó, i regionen Chocó och sedan 2022 även ett i Villavicencio.

För närvarande medföljs följande organisationer:

 

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

– Fred och rätten till jorden åt de som drabbats av Colombias väpnade konflikt

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello grundades 2003 och har sina rötter i den katolska rörelsen Claretianerna. Det är en freds- och människorättsorganisation som arbetar med att ge stöd till människor som drabbats av den väpnade konflikten, bland annat i frågor som rör återbördande av mark. Webb: https://corporacionclaretiana.org/

Kristna Fredsrörelsens observatörer erbjöd internationell medföljning till människorättsförsvarare under de landsomfattande strejkerna i Quibdó och Bogotá, Colombia, sommaren 2021.

COCOMACIA

-Rådet för lantbrukare vid Atratofloden

Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, är en så kallad etnisk-territoriell organisation som verkar i Stillahavsregionen Chocó. Webb: https://cocomacia.org.co/

Corporación Sisma Mujer

– juridiskt och socialt stöd för kvinnor

Sisma Mujer är en civilsamhällesorganisation som grundades 1998. Organisationen består av kvinnor från olika sektorer och arbetar med kvinnliga människorättsförsvarare, sociala ledare, politiska flyktingar och kvinnor som är offer för väpnade konflikter, sexuellt våld och våld i hemmet. Webb: https://www.sismamujer.org/

MOVICE

– folkrörelse för historisk och juridisk rättvisa

MOVICE [Capítulo Bogotá del MOVICE – Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado] arbetar med rätten till historiskt minne och mot straffrihet. De idkar påverkansarbete för att ställa den colombianska staten till svars för brott mot mänskliga rättigheter, såväl i de fall där staten varit direkt förövare som i fall där staten underlåtit att fullgöra sina skyldigheter gentemot offer för den väpnade konflikten. Webb: https://movimientodevictimas.org/

dhColombia

– juridiskt och strategiskt stöd åt offer för organiserad brottslighet

Den ideella organisationen dhColombia [Asociación de Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos] grundades 2015 och arbetar sedan dess för att säkerställa rätten till sanning, rättvisa och allsidig gottgörelse åt de som utsatts för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot internationell humanitär rätt. De strävar också efter att dessa brott ska redas ut i en anda av samarbete och delaktighet. Webb: Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos | dhColombia

Den socialpastorala verksamheten i stiftet Quibdó

– för en respektfull fredskultur

Det församlingsbaserade katolska stiftet i delregionerna Alto Atrato och Medio Atrato i Chocó och Antioquia arbetar för att bidra till en respektfull kultur som främjar mänskliga rättigheter och fredlig hantering av konflikter. Genom missionsgrupper har de utvecklat program för att tillgodose afrocolombianers, ursprungsfolkens och mestisernas mest akuta behov både på landsbygden och i städerna. De erbjuder också stöd till det regionala föreningslivet. Webb: Under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter till personalen i Colombia finns på vår internationella webbplats swefor.org

Du kan också kontakta vår programsekreterare för Fredstjänstprogrammet för mer information: marita.rodriguez@krf.se

Här kan du läsa mer om metoden internationell medföljning och fredsobservatörernas arbete.

Mer om arbetet i Colombia

maj 26, 2022
Debatt: Stryp inte det colombianska biståndet
Sveriges feministiska utrikespolitik har gjort skillnad i Colombia, men nu hotar beslutet om att skära i biståndet att rasera dessa resultat.
augusti 27, 2020
Filmer om kampen för fred
Människorättskämpar står upp för fred i Colombia.
november 30, 2022
”Vi hoppas att löftet om en total fred inkluderar genusperspektiv”
Den feministiska människorättsadvokaten Linda Cabrera som leder organisationen Sisma Mujer i Colombia, intervjuades av Dagens ETC i samband med hennes Sverigebesök i november 2022.