Landkontoret i Colombia - Kristna Fredsrörelsen

Landkontoret i Colombia

Kristna Fredrörelsen har två kontor i Colombia. Ett i huvudstaden Bogotá och ett i Quibdó, i regionen Chocó. Cirka 15 personer arbetar där.

För närvarande medföljs följande organisationer:

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello grundades 2003 och har sina rötter i den katolska rörelsen Claretianerna. Det är en freds- och människorättsorganisation som arbetar med att ge stöd till människor som drabbats av den väpnade konflikten, bland annat i frågor som rör återbördande av mark. Webb: https://corporacionclaretiana.org/

Kristna Fredsrörelsens observatörer erbjöd internationell medföljning till människorättsförsvarare under de landsomfattande strejkerna i Quibdó och Bogotá, Colombia, sommaren 2021.

Cocomacia

Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Cocomacia är en så kallad etnisk-territoriell organisation som verkar i Stillahavsregionen Chocó. Webb: https://cocomacia.org.co/

Leyner Palacios

Som människorättsförsvarare och överlevande från Bojayá-massakern (2002) främjar Leyner Palacios försoningsprocesser och kollektiv upprättelse för de afro- och ursprungsbefolkningar som drabbades av massakern. 2020 blev han kommissionär i Colombias sanningskommission, vars syfte är att utreda och offentliggöra händelser under Colombias väpnade konflikt. Leyner Palacios finns på twitter

Corporación Sisma Mujer

Sisma Mujer är en civilsamhällesorganisation som grundades 1998. Organisationen består av kvinnor från olika sektorer och arbetar med kvinnliga människorättsförsvarare, sociala ledare, politiska flyktingar och kvinnor som är offer för väpnade konflikter, sexuellt våld och våld i hemmet. Webb: https://www.sismamujer.org/

MOVICE

MOVICE [Capítulo Bogotá del MOVICE – Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado] arbetar med rätten till historiskt minne och mot straffrihet. De idkar påverkansarbete för att ställa den colombianska staten till svars för brott mot mänskliga rättigheter, såväl i de fall där staten varit direkt förövare som i fall där staten underlåtit att fullgöra sina skyldigheter gentemot offer för den väpnade konflikten. Webb: https://movimientodevictimas.org/

 

Kontaktuppgifter till personalen i Colombia finns på vår internationella webbplats swefor.org.

Här kan du läsa mer om metoden internationell medföljning och fredsobservatörernas arbete.

Mer om arbetet i Colombia

april 29, 2020
Stärkt skydd för kvinnliga människorätts
försvarare
Hotbilden mot kvinnor som kämpar för mänskliga rättigheter skiljer sig åt från den generella hotbilden som ofta utgår ifrån mäns behov. Genom långsiktigt arbete och konkreta insatser kan Kristna Fredsrörelsen nu agera på mer inkluderande sätt för att skapa skydd och säkerhet.
mars 30, 2020
Kristna Fredsrörelsen och Coronaviruset
Coronavirusets framfart har på kort tid förändrat liv och samhällen runt hela jorden. Vi ser hur det tar sig in i folks hem och i viktiga samhällsfunktioner, hur det förändrar vår vardag, våra relationer och våra arbeten. Många är vi som upplever att livet är satt på paus men världen utanför har inte stannat.
juli 17, 2021
Colombias unga gör sig hörda
Sedan slutet av april och en bit in i juni har det pågått landsomfattande protester i Colombia. Kristna fredsrörelsen har följt demonstrationerna genom internationell observation i Bogotá och i Chocó-regionen. Tre unga röster från Colombia ger sin syn på händelserna.
juni 8, 2021
Debatt: Riksdagen måste fördöma våld mot Colombias unga sociala ledare
Sveriges riksdag bör granska Sveriges samarbete med Colombia, syna prioriteringar och fördöma det pågående våldet, framför allt mot landets unga. Det skriver företrädare för nio svenska organisationer.