Landkontoret i Guatemala - Kristna Fredsrörelsen

Landkontoret i Guatemala

Kristna Fredsrörelsen arbetar i Guatemala utifrån kontoret i Guatemala City. Verksamheten är under utveckling med ett fokus på att stärka civilsamhällets handlingsutrymme och förutsättningar för att verka under ökat skydd.

Försvar av markrättigheter och tillgång till jord att bruka är en central fråga för urfolk och övriga delar av den rurala befolkningen befolkningen i Guatemala. Bild från en karavan i Barillas 2020. Foto: Kristna Fredsrörelsen.

 

Kristna Fredsrörelsen har på olika sätt arbetat och haft verksamhet i Guatemala sedan tidigt 1990-tal. Tidigare har Kristna Fredsrörelsen deltagit i samarbetsprojektet ACOGUATE med en koordinatör och omkring fyra fredsobservatörer tillsammans med ett flertal internationella civilsamhällesorganisationer från Europa och Nordamerika. Idag utvecklar vi vår verksamhet i landet och har fortsatt närvaro och samverkan med andra civilsamhällesorganisationer.

Kontaktuppgifter till personalen finns på vår internationella webbplats swefor.org.

Mer om arbetet i Guatemala

januari 11, 2022
”Jag försöker se saker och ting ur ett intersektionellt perspektiv”
Lina Shemesani har nyligen anlänt från sin fredstjänst i Guatemala, men hon är inte klar med arbetet. Kristna Fredsrörelsens medlem Anna Wikman har träffat henne.
mars 8, 2021
Rädslan har gjort mig modig
Sedan tre år tillbaka har Maria Hernández representerat kvinnorna i den fredliga motståndsrörelsen i mikroregionen Ixquisis, Guatemala
november 26, 2020
Stora protester skakar det politiska styret i Guatemala
I Guatemala ökar missnöjet efter att kongressen antagit en hårt kritiserad budget under tvivelaktiga förhållanden. Lördagen den 21 november intog tiotusentals personer gatorna i huvudstaden Guatemala City för att protestera mot den sittande regeringen och våldsamma konfrontationer mellan demonstranter och polis ägde rum.
februari 14, 2020
”Bara i ett fredligt land kan alla våra rättigheter uppnås”
Hortencia Lajuj ser mänskliga rättigheter som balans och förutsättningen för ett rättvist och harmoniskt samhälle. Hon är själv människorättsförsvarare från Guatemala och delar nu med sig av sin syn på fredsbyggande och motivationen till att stå upp för mänskliga rättigheter.