Landkontoret i Mexiko – Kristna Fredsrörelsen

Landkontoret i Mexiko

Skyddar människorättsförsvarare i Mexikos sydligaste delstat.

Kontaktuppgifter till personalen finns på vår internationella webbplats swefor.org.

Två personer från Kristna Fredsrörelsen i urfolkssamhälle.

Medföljning i samhället Simojovel, Chiapas, Mexiko. Foto: Sanna Sjöblom

Kristna Fredsrörelsen har haft fredsobservatörer på plats i delstaten Chiapas, Mexiko, sedan år 2000. År 2013 öppnades ett eget kontor i staden San Cristóbal de las Casas, med en koordinatör och omkring sex fredsobservatörer.

För närvarande medföljs följande organisationer:

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.

Kristna Fredsrörelsen medföljer Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. sedan augusti 2014. CDH Digna Ochoa är ett människorättscentrum i Tonalá, en stad på Chiapas kust. Centrets verksamhet består bl.a. i att stödja basorganisationer och samhällen genom att kräva att myndigheter respekterar deras mänskliga rättigheter. Centret har behov av medföljning då de har utsatts för hot och omfattande övervakning.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)

Ett välkänt och välrenommerat människorättscenter med kontor i San Cristóbal de las Casas. Verksamheten är koncentrerad till delstaten Chiapas. Centret grundades 1989 på initiativ av dåvarande biskop Samuel Ruiz García. Det är ett fristående människorättscenter där verksamheten är inspirerad av kristna och ekumeniska värderingar. Frayba definierar sitt uppdrag som att stödja den fattiga, marginaliserade befolkningen i deras kamp för sina mänskliga rättigheter.

Comité Cerezo México

Arbetar med utbildning och kapacitetsutveckling för civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare i hela Mexiko. Organisationen samlar även in information och dokumenterar olika människorättsbrott begångna i landet.

El Pueblo Creyente de Simojovel

Simojovel är ett samhälle ca två och en halv timmes bilfärd norr om staden San Cristóbal de las Casas, i Mexikos södra delstat Chiapas. Här är rörelsen El Pueblo Creyente de Simojovel – ”Det troende folket”, som leds av prästen Marcelo Pérez Pérez verksamma. El Pueblo Creyente är en katolsk och social gräsrotsrörelse i San Cristóbal de las Casas stift som kämpar för ett samhälle fritt från fattigdom, korruption, orättvisor samt drog- och vapenhandel. Majoriteten av rörelsens anhängare är urfolk och bor i samhällen i anknytning till Simojovel.

Mer om arbetet i Mexiko

april 29, 2020
Stärkt skydd för kvinnliga människorätts
försvarare
Hotbilden mot kvinnor som kämpar för mänskliga rättigheter skiljer sig åt från den generella hotbilden som ofta utgår ifrån mäns behov. Genom långsiktigt arbete och konkreta insatser kan Kristna Fredsrörelsen nu agera på mer inkluderande sätt för att skapa skydd och säkerhet.
november 18, 2019
Färre aggressioner mot MR-försvarare i Mexiko men straffriheten kvarstår
Antalet aggressioner mot människorättsförsvarare minskade under den nye presidenten Andrés Manuel López Obradors första sex månader vid makten. Men det är ännu för tidigt att säga om detta är en trend som kommer att hålla i sig. Regeringen har trots allt inte lyckats stoppa aggressionerna och de nuvarande åtgärderna för att förebygga och skydda är otillräckliga.
november 29, 2019
”Jag hade inte levt idag om det inte vore för Kristna Fredsrörelsens medföljning”
Marcelo Pérez Pérez är katolsk präst i Chiapas i Mexiko och tillhör urfolksgruppen Tsotsil. Han leder folkrörelsen El Pueblo Creyente, "Det troende folket", som med stort mod utmanar starka ekonomiska och politiska krafter, droghandel och multinationella företags intressen i landets naturtillgångar.