Landkontoret i Mexiko - Kristna Fredsrörelsen

Landkontoret i Mexiko

Kristna Fredsrörelsen har haft fredsobservatörer på plats i Mexikos sydligaste delstat sedan år 2000. 2013 öppnade vi ett eget kontor i staden San Cristóbal de las Casas. Där arbetar vår personal med skydd av människorättsförsvarare.

Fredsobservatör på Prideparad i San Cristobal de las Casas, Chiapas, Mexiko

Fredsobservatör på Prideparad i San Cristobal de las Casas, Chiapas, Mexiko, 2019.

För närvarande medföljs följande organisationer:

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.

Kristna Fredsrörelsen medföljer Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. sedan augusti 2014. CDH Digna Ochoa är ett människorättscentrum i Tonalá, en stad på Chiapas kust. Centrets verksamhet består bl.a. i att stödja basorganisationer och samhällen genom att kräva att myndigheter respekterar deras mänskliga rättigheter. Centret har behov av medföljning då de har utsatts för hot och omfattande övervakning.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)

Ett välkänt och välrenommerat människorättscenter med kontor i San Cristóbal de las Casas. Verksamheten är koncentrerad till delstaten Chiapas. Centret grundades 1989 på initiativ av dåvarande biskop Samuel Ruiz García. Det är ett fristående människorättscenter där verksamheten är inspirerad av kristna och ekumeniska värderingar. Frayba definierar sitt uppdrag som att stödja den fattiga, marginaliserade befolkningen i deras kamp för sina mänskliga rättigheter.

Comité Cerezo México

Arbetar med utbildning och kapacitetsutveckling för civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare i hela Mexiko. Organisationen samlar även in information och dokumenterar olika människorättsbrott begångna i landet.

Fader Marcelo och El Pueblo Creyente de Simojovel

Simojovel är ett samhälle ca två och en halv timmes bilfärd norr om staden San Cristóbal de las Casas, i Mexikos södra delstat Chiapas. Här är rörelsen El Pueblo Creyente de Simojovel – ”Det troende folket”, som leds av prästen Marcelo Pérez Pérez verksamma. El Pueblo Creyente är en katolsk och social gräsrotsrörelse i San Cristóbal de las Casas stift som kämpar för ett samhälle fritt från fattigdom, korruption, orättvisor samt drog- och vapenhandel. Majoriteten av rörelsens anhängare är urfolk och bor i samhällen i anknytning till Simojovel.

Bild av Kommittén för främjande och försvar av livet "Samuel Ruiz García"

Kommittén för främjande och försvar av livet ”Samuel Ruiz García” är en av de 11 kommittéer som ingår i Chicomuselos församlingsråd. Foto: SweFOR México

Comité para la Promoción y la Defensa de la vida «Samuel Ruiz García»

Kommittén för främjande och försvar av livet ”Samuel Ruiz García” ägnar sig åt att främja och försvara de mänskliga rättigheterna, med fokus på försvar av mark och territorium, familjers, kvinnors, barns och ungdomars rättigheter. De främjar stärkandet av kateketer och samhällsledare genom att erbjuda dem utbildning och fortbildning i mänskliga rättigheter. Den har också ett område för juridisk rådgivning och försvar. Comité para la Promoción y la Defensa de la vida «Samuel Ruiz García» är verksamma i gränsområdet Sierra de Chiapas.

Kontaktuppgifter till personalen finns på vår internationella webbplats swefor.org.

Mer om arbetet i Mexiko

juli 5, 2022
Marcelo Pérez Pérez, människorätts-
försvarare i Mexiko under hot
Kristna Fredsrörelsen stämmer in i den oro som 26 civilsamhällesorganisationer verksamma i Mexiko uttrycker för människorättsförsvararen Marcelo Pérez Pérez säkerhet. Hans ovärderliga och legitima gärning hotas av en häktningsorder på falska grunder som får långtgående konsekvenser för fred och rättvisa i Chiapas.
december 10, 2021
Global Bar Magazine: Försvara det fria ordet och demokratin i Mexiko
juni 30, 2021
Återvandring utan rättvisa
Antalet personer som fördrivs från sina hem och tillhörande marker, på grund av våld, är stort i Mexiko. I december 2019 uppgick siffrorna till nästan 350 000 personer.
december 7, 2021
Glitterregn, röda skor och monumentala stickningar
Mitt under eskalerande våldspandemi uppvisar mexikanska aktivister en kreativitet som inte vet några gränser.