Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen

Vi arbetar för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva

arbetar för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva

Läs mer om vårt fredsarbete
Bygg fred med oss

Ge en gåva

Dina gåva möjliggör vårt arbete för hållbar och rättvis fred i världen

Var förändringen

Bli medlem

Kom med oss i arbetet för fred och mänskliga rättigheter

Bli medlem
Internationell medföljning
Skydd av människorätts-försvarare i konfliktområden
Läs mer

Stoppa svenskt stöd till kärnvapen!

Delta i fredsarbetet! Uppmana riksdagens partier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Skriv under uppropet för att stoppa svenskt stöd till kärnvapen

Stoppa svenskt stöd till kärnvapen!

Uppmana riksdagens partier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Skriv under uppropet för att stoppa svenskt stöd till kärnvapen