Kristna Fredsrörelsen

Ned med vapnen!

Tillsammans med andra fredsrörelser i Sverige står vi enade mot det krig som pågår i Ukraina. Vi kräver en fredlig lösning!

Ned med vapnen! Läs mer
Var förändringen

Ge en gåva

Möjliggör arbete för fred, ickevåld och rättvisa!

Var förändringen

Bli medlem

Kom med oss i arbetet för fred och mänskliga rättigheter

Bli medlem
Internationell medföljning
Skydd av människorätts-försvarare i konfliktområden
Läs mer

Stoppa svenskt stöd till kärnvapen!

Delta i fredsarbetet! Uppmana riksdagens partier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Skriv under uppropet för att stoppa svenskt stöd till kärnvapen

Stoppa svenskt stöd till kärnvapen!

Uppmana riksdagens partier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Skriv under uppropet för att stoppa svenskt stöd till kärnvapen