Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen

Vi arbetar praktiskt för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

En folkrörelse för praktiskt fredsarbete för rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Läs mer om vårt fredsarbete
Bygg fred med oss

Ge en gåva

Dina gåva möjliggör vårt arbete för hållbar och rättvis fred i världen

Var förändringen

Bli medlem

Kom med oss i arbetet för fred och mänskliga rättigheter

Bli medlem
Internationell medföljning
Skydd av människorätts-försvarare i konfliktområden
Läs mer

Delta på Kristna Fredsrörelsens årsmöte!

Årsmötet äger rum den 22 april. Det är rörelsens högst beslutande organ och ett utmärkt tillfälle att få inblick i verksamheten och att tillsammans med andra fredsvänner blicka framåt.

Läs mer här

Delta på Kristna Fredsrörelsens årsmöte!

Årsmötet äger rum den 22 april. Det är rörelsens högst beslutande organ och ett utmärkt tillfälle att få inblick i verksamheten och att tillsammans med andra fredsvänner blicka framåt.