Kristna Fredsrörelsen – För ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva

Ned med vapnen!

Tillsammans med andra fredsrörelser i Sverige står vi enade mot det krig som pågår i Ukraina. Vi kräver en fredlig lösning!

Ned med vapnen! Läs mer
Var förändringen

Ge en gåva

Möjliggör arbete för fred, ickevåld och rättvisa!

Var förändringen

Bli medlem

Kom med oss i arbetet för fred och mänskliga rättigheter

Bli medlem
Internationell medföljning
Skydd av människorätts-försvarare i konfliktområden
Läs mer

Bistånd behövs mer än någonsin!

Vi vet att svenskt bistånd gör skillnad för fredskämpar och för omställningen till ett mer hållbart bruk av våra gemensamma resurser. När partier i riksdagen nu går till val på att kraftigt skära i biståndet och ta pengar från den som har allra minst, behöver vi visa politikerna att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker sina åtaganden.

Skriv under uppropet och rädda biståndet!

Bistånd gör skillnad!

Vi vet att svenskt bistånd gör skillnad för fredskämpar och för omställningen till ett mer hållbart bruk av våra gemensamma resurser. När partier i riksdagen nu går till val på att kraftigt skära i biståndet och ta pengar från den som har allra minst, behöver vi visa politikerna att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker sina åtaganden.

Skriv under uppropet