Kristna Fredsrörelsen – Arbetar för fred och ickevåld

Vi är Kristna Fredsrörelsen

Vi arbetar för en värld fri från våld och förtryck. Centralt i allt vi gör är ickevåldet.

Lär känna oss och vårt arbete
Var förändringen

Ge en gåva

Möjliggör arbete för fred, ickevåld och rättvisa!

Var förändringen

Bli medlem

För att lyckas måste vi vara många! Anslut dig du också.

Kom med oss
MR-försvarare i Mexiko
"Färre aggressioner mot MR-försvarare i Mexiko men straffriheten kvarstår"
Fredsobservatörerna berättar

Stöd oss

Najwa Salbistor gick en utbildning i ickevåld med vår samarbetsorganisation ONAD. Sedan startade hon en fredsklubb för eleverna på sin skola. Ge freden en chans i Sydsudan - bli givare du också!

Bli givare

Aktuellt

november 18, 2019
Färre aggressioner mot MR-försvarare i Mexiko men straffriheten kvarstår
Antalet aggressioner mot människorättsförsvarare minskade under den nye presidenten Andrés Manuel López Obradors första sex månader vid makten. Men det är ännu för tidigt att säga om detta är en trend som kommer att hålla i sig. Regeringen har trots allt inte lyckats stoppa aggressionerna och de nuvarande åtgärderna för att förebygga och skydda är otillräckliga.
november 11, 2019
1919 – Den ekumeniska fredsrörelsen och myllan för grundandet av Svenska Världsfreds
missionen
Året 1919 utgjorde startskottet för Svenska Världsfredsmissionen som vi idag känner som Kristna Fredsrörelsen. Jonas Jonasson, biskop, forskare och författare, tar med oss tillbaka i historien och till de strömningar som gav upphov till den rörelse som 100 år senare är en aktiv röst i samhället för fred och rättvisa.
november 7, 2019
Kristna Fredsrörelsen söker kommunikations
ansvarig
Vill du bli den som leder Kristna Fredsrörelsens strategiska kommunikations- och påverkansarbete? Vill du vara med och bygga en ickevåldsrörelse för oss som tror på fred och rättvisa? Vi letar nu efter en kommunikationsansvarig som har erfarenhet av och kärlek till att bygga budskap, kampanjer och varumärke och som vill vara en del av att skapa en tydligare och starkare organisation.
november 7, 2019
Kristna Fredsrörelsen söker kommunikatör
Vill du ha ansvar för Kristna Fredsrörelsens operativa kommunikationsarbete? Vill du vara med och bygga en ickevåldsrörelse för oss som tror på fred och rättvisa? Vi letar nu efter en kommunikatör med erfarenhet från informationsspridning, påverkansarbete och opinionsbildning.