Kristna Fredsrörelsen - hållbar fred genom ickevåld

Vi är Kristna Fredsrörelsen

Vi är Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar praktiskt för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar praktiskt för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Så bygger vi fred

Aktuellt

april 13, 2024
Kristna Fredsrörelsen söker kommunikatör (vikariat)
Vill du sätta fredsfrågor på dagordningen och stärka engagemang för rättvisa tillsammans med oss? Som kommunikatör på Kristna Fredsrörelsen har du en nyckelroll i att driva och utveckla vår externa kommunikation. Du jobbar nära generalsekreteraren för att genomföra insatser som ger synlighet åt våra frågor, engagerar våra medlemmar och stärker vårt varumärke.
april 9, 2024
Inkludera kunskap om Natos folkrättsbrott i skolundervisningen
Kunskap om bland annat Nato och folkrätt ska ingå i ämnet samhällskunskap för landets gymnasieelever från och med höstterminen 2025. Kristna Fredsrörelsen förutsätter att undervisningen blir saklig och allsidig, med utgångspunkt i fakta.
april 8, 2024
Rätten att vägra vapen och innebörden av DCA-avtalet med USA
Är du medlem i Kristna Fredsrörelsen? Välkommen då på ett webbinarium den 17 april för att uppdatera dig om och diskutera några aktuella frågor. Vi fokuserar på det militära samarbetsavtalet (DCA) med USA och rätten att vägra vapen i skuggan av att allt fler ungdomar kallas in till mönstring och kan tvingas att göra värnplikten mot sin vilja.
april 3, 2024
Remissyttrande om militärt samarbetsavtal med USA
Kristna Fredsrörelsen ser det föreslagna avtalet om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater ett tydligt och beklagligt uttryck för den snäva säkerhetssyn som präglar den säkerhetspolitiska diskussionen i Sverige. I vårt remissyttrande till regeringskansliet lyfter vi fram två frågor som vi ser som särskilt problematiska: kärnvapen och straffrättslig jurisdiktion. 

Aktuellt

Bygg fred med oss

Ge en gåva

Dina gåva möjliggör vårt arbete för hållbar och rättvis fred i världen

Var förändringen

Bli medlem

Kom med oss i arbetet för fred och mänskliga rättigheter

Bli medlem
Freden skapar vi tillsammans
Runt om i landet bubblar det av initiativ och ickevåldsaktioner för fred. Medlem eller ej, engagera dig med oss!
Få tips här

Grundkurs i säkerhetspolitik - beställ Fredspolitiska perspektiv

Denna ”grundkurs” i säkerhetspolitik utgår från en bred syn på säkerhet. En ensidigt militär tolkning dominerar i dagens debatt och politik. Den här bokens perspektiv innefattar möjligheter som ickevåld och annan fredlig konfliktlösning.

Läs mer och beställ boken här

Grundkurs i säkerhetspolitik - beställ Fredspolitiska perspektiv

Denna ”grundkurs” i säkerhetspolitik utgår från en bred syn på säkerhet. En ensidigt militär tolkning dominerar i dagens debatt och politik. Den här bokens perspektiv innefattar möjligheter som ickevåld och annan fredlig konfliktlösning.

Läs mer och beställ boken här