Fredspolitiska perspektiv av Lars Ingelstam

Fredspolitiska perspektiv

Av Lars Ingelstam

”Fredspolitiska perspektiv är en konstruktiv, innehållsrik och sympatisk bok. Den förtjänar att läsas, vara faktakälla och inspirera inte bara kristna utan alla som vill bättre förstå att fred är inte bara militärt försvar.” Hans Blix, f. d. utrikesminister

Vilka möjligheter finns att ersätta avskräckning med avspänning och samarbete i den internationella politiken? Kan Sverige bidra till att förebygga väpnade konflikter och minska beroendet av vapen, särskilt kärnvapen?

Denna ”grundkurs” i säkerhetspolitik utgår från en bred syn på säkerhet. En ensidigt militär tolkning dominerar i dagens debatt och politik. Den här
bokens perspektiv innefattar möjligheter som ickevåld och annan fredlig konfliktlösning.

Här kan du läsa en kort intervju med Lars Ingelstam.

Folkbilda för fred!

Boken  är en reviderad och uppdaterad utgåva av Svensk säkerhetspolitik för fred (2018)  och lämpar sig för samtal i föreningar och församlingar, liksom för egen förkovring.

I samband med bokens lansering i oktober kommer även ett studiematerial att tillgängliggöras. Kontakta Kristna Fredsrörelsen eller Studieförbundet Bilda för att få stöd att starta en samtalsgrupp eller studiecirkel.

Pris: 115 inkl. porto (faktura skickas i samband med att boken postas).

Publikationer

Ta del av kristna Fredsrörelsens publikationer

Vi skickar din beställning inom tre arbetsdagar. Skulle du mot förmodan inte ha mottagit din beställning inom tio dagar ber vi dig kontakta oss.