Välkommen att kontakta oss på Kristna Fredsrörelsen!

Kontakta i första hand organisationssekreterare Mari Lindgren eller kommunikatör Jöran Lindeberg (se nedan).

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Stockholm
Postadress: Kristna Fredsrörelsen, Ekumeniska centret, Box 14038, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 40 (växel)
E-post: info[at]krf.se

Organisationsnummer: 826000-8696

Kristna Fredsrörelsen på Facebook

@KristnaFreds på Twitter

 

Ledningsgruppen

1802 Ledningsgruppen


Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare
08-453 68 47
[email protected]

Lotta har lång erfarenhet av att jobba med fred och mänskliga rättigheter i Afghanistan, Sri Lanka, Georgien och Israel/Palestina. Hon har jobbat för Kristna Fredsrörelsen sedan 2016 och tidigare jobbat både för internationella fredsorganisationer och som sekunderad av Sverige till civila EU-insatser.


Kari Berg
Biträdande generalsekreterare
08-453 68 42
[email protected]

Kari har gedigen erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling. Hon har arbetat för Kristna Fredsrörelsen sedan 2005, och sedan 2012 i rollen som verksamhetsutvecklare. Kari har tidigare arbetat med internationell medföljning, bland annat på Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.


Richard Spele_kontaktRichard Spele
Ekonomiansvarig
08-453 68 49
[email protected]

Richard har lång erfarenhet av ekonomiarbete både från näringslivet och den idéburna sektorn. Han är vikarierande ekonomiansvarig sedan april 2018. Richard har även arbetat internationellt genom stationering i Sydostasien och som projektansvarig för insatser i Bosnien. Han har även engagerat sig ideellt med hjälpinsatser i Lettland och Uganda.

 


Katja Ödmann (föräldraledig)
HR-ansvarig
[email protected]

Katja började arbeta på Kristna fredsrörelsen i augusti 2017. Hon är personalvetare som tidigare arbetat med personalutveckling och som chef inom statlig verksamhet.


Haddy Taal
HR-ansvarig (vikarierande)
08-453 68 48
[email protected]


Jenny Norling (föräldraledig)
Ekonomiansvarig
[email protected]

Jenny är utbildad ekonom som arbetat på Kristna Fredsrörelsen sedan augusti 2016. Hon tidigare arbetat som controller både inom näringsliv och ideell sektor.


 

Internationella teamet


Emma Idestrand
Samordnare

Internationella teamet
[email protected]


Kristina Hellqvist
Programsekreterare
Fredstjänstprogrammet i Colombia, Guatemala, Mexiko
08-453 68 15
[email protected]

Kristina arbetar på Kristna Fredsrörelsen sedan augusti 2017. Tidigare har en arbetat med internationella frågor på Svenska kyrkan bland annat som ansvarig för humanitärt arbete, Latinamerika samt flykting- och integrationsarbete i Sverige. Kristina har en master i interkulturell kommunikation och internationella relationer.


 

Marci Hernández Martínez
Projektsekreterare
Fredstjänstprogrammet i Colombia, Guatemala, Mexiko
08-453 68 43
[email protected]


Stella Lundén
Programsekreterare
Internationellt partnerstöd i Colombia och Guatemala samt metod- och kapacitetsstärkande
08-453 68 78
[email protected]

Stella har arbetat på Kristna Fredsrörelsen sedan hösten 2016. Hon har en kandidatexamen med inriktning på internationell kris- och konflikthantering och har tidigare bland annat arbetat med utbildning på Svenska FN-förbundet. Hon har också varit fredsobservatör med KrF i Guatemala.


Ida Wilhelmson
Programsekreterare
Internationellt partnerstöd till Sydsudan
08-453 68 46
[email protected]

 


Victoria Enström_kontaktVictoria Enström
Programsekreterare (föräldraledig)
Internationellt partnerstöd till Sydsudan och Västsahara samt rådgivare Maghreb
[email protected]

Victoria arbetar på Kristna Fredsrörelsen sedan januari 2017. Tidigare har hon arbetat med bistånd och demokratiutveckling ibland annat Kambodja, Guatemala och Nepal. Victoria har en master i mänskliga rättigheter.


 

Sverigeteamet – kommunikation, utbildning och rörelse

KUR februari 2018


Elisabet Thorp
Verksamhetssamordnare
Sverigeteamet
08-453 68 25
[email protected]

 


Mari Lindgren
Organisationssekreterare
08-453 68 76
[email protected]

Mari har varit engagerad i fredsfrågor sedan 80-talet och har arbetat på Kristna Fredsrörelsen sedan april 2017.  Hon har över tjugo års erfarenhet av att arbeta med bistånd, framförallt med fokus på kvinnors rättigheter.


Jöran Lindeberg
Kommunikatör
08-453 68 45
[email protected]

Jöran har en fil kand från programmet journalistik och multimedia på Södertörns högskola. Han arbetade första gången på Kristna Fredsrörelsen under 2014. Tidigare har han bland annat jobbat med observation för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Colombia och Guatemala.


Anna Vigdis Gustavsson
Utbildningssekreterare
08-30 77 45
[email protected]

Anna Vigdis har en master i mänskliga rättigheter och har arbetat på Kristna Fredsrörelsen sedan november 2016, bland annat som ansvarig för pilotprojektet Medföljare. Anna Vigdis har  länge varit engagerad inom ideell sektor, senast med EU-migranter


Sandra Eriksson
Politisk påverkansansvarig
Utbildare i säkerhet, ickevåld, civilkurage
08-453 68 79
[email protected]


Love Wojnakowski_kontaktLove Wojnakowski
Projektledare
08-453 69 94
[email protected]

Love har en flerårig erfarenhet av arbete med internationellt utvecklingssamarbete med ett fokus på bland annat ungdomar, konflikt- och jämställdhetsfrågor.


Sara Rooth (tjänstledig)
Utbildningssekreterare
08-453 69 51
[email protected]

Sara har en kandidatexamen i statsvetenskap. Sara har arbetat på Kristna Fredsrörelsen sedan 2010 och arbetade under många år inom programmet för skydd av människorättsförsvarare, och har en bakgrund som fredsobservatör i Guatemala och Mexiko samt som ideellt aktiv ickevåldstränare. Hon har också  ett mångårigt engagemang inom asylrättsrörelsen


Helena Johansson
Verksamhetssamordnare (föräldraledig)
Sverigeteamet
[email protected]

Helena har examen i Internationella relationer från Södertörns högskola. Hon är utbildad ickevåldstränare med mångårig erfarenhet av att hålla workshops och utbildningar bland annat i sin roll som ickevåldstränare och under sin tid på fackförbundet Unionen. Hon har arbetat med preventiv närvaro genom Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel 2011.


Foto: Peter Gunnarsson (med några undantag)

 

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE