Styrelse & valberedning - Kristna Fredsrörelsen

Styrelse & valberedning

Kristna Fredsrörelsen leds av en engagerad och kunnig styrelse, som väljs av årsmötet. Styrelsen möts cirka sex gånger per år och arbetar bland annat genom ett arbetsutskott (AU) som träffas minst en gång mellan varje styrelsemöte. Välkommen att kontakta dem på: styrelsen@krf.se.

Fredrika Gårdfeldt, ordförande

Födelseår: 1983
Bor: Saltsjö-Boo
Utbildning: Prästutbildning i Svenska kyrkan och teol. kand Lunds universitet
Sysselsättning: Präst i Katarina församling, Svenska kyrkan
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem, styrelseledamot sedan 2021
Brinner för: Fredsteologi, nedrustning och människovärdet


Jacob Carlbäcker, ledamot

Födelseår: 1990
Bor: Kollektivt i Uppsala
Utbildning: Fred och Utvecklingsprogrammet på Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Student på Uppsala universitet. Ser mig själv som: Aktivist, strateg och lekfarbror.
Yrkeserfarenhet: Bland annat som teamledare för värvning och insamling i Greenpeace, frilansande utbildare och föreläsare, projektadministratör för Fredsagenda 2014 i Sveriges Kristna Råd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Styrelseledamot i kristna ungdomsorganisationen equmenia sedan 2010. Tidigare scoutledare, samt utbildningsansvarig och styrelseledamot i scoutrörelsen på regional och nationell nivå under många år.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Mitt engagemang i och för Kristna Fredsrörelsen har kommit genom många olika delar. Bland annat som ickevåldstränare, workshopledare i Salaams vänner samt reseledare för ickevåldskursen på Härnösands folkhögskola. Styrelseledamot sedan 2012.
Brinner för: Ickevåld i alla dess former. I styrelsen vill jag särskilt bidra till strukturutveckling, strategisk helhetssyn, förmåga att prioritera och att samköra projektverksamheten med folkrörelsen. I övrigt intresserad av musik och friluftsliv, när tid finnes.


Niclas Vikström, ledamot

Födelseår: 1989

Bor: Örebro

Bakgrund: Utbildad statsvetare. Just nu föräldraledig från arbete som kommunsekreterare på Köpings kommun. Erfarenhet av politiskt arbete på lokal nivå och långt engagemang och civilsamhället, framförallt i styrelser för ungdomsorganisationer såsom Ungdom Mot Rasism, Rädda Barnens Ungdomsförbund och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Har även suttit i Rädda Barnens riksstyrelse vilket gett god förståelse för utmaningar i en biståndsorganisation med lång rörelsetradition.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Gått kursen Fred, Ickevåld och Ledarskap på Härnösands Folkhögskola som arrangeras i samarbete med Kristna Fredsrörelsen.

Brinner för: Klimat- och miljörättvisa, flyktingrörelsen, barns rättigheter samt ungas delaktighet.


Ida Eriksson, ledamot

Födelseår: 1979
Bor: Örebro
Utbildning: Fil mag i Statskunskap och fil kand i Engelska. Samt teologi och ytterligare språk.
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda
Yrkeserfarenhet: Koordinator för praktikantprogrammet StepOut (Evangeliska Frikyrkan), samordnare på Missionsinstitutet, verksamhetschef för Café Deed/Hela människan i Örebro.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem och deltagare i fredsvandingar mellan Örebro och Bofors i Karlskoga
Brinner för: Ett mer inkluderande, jämställt och miljövänligt samhälle.


Seinab Hilowle, ledamot

Födelseår: 1987
Bor: Stockholm
Bakgrund: Master i statsvetenskap och bakgrund i att arbeta inom civilsamhället med frågor som rör demokratisk inkludering, jämlikhet, folkbildning och fred. Har arbetat på LSU, Röda Korsets Ungdomsförbund.
Sysselsättning: Politisk sakkunnig inom jämlik vård och ungas sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) på RFSU.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem
Brinner för: Jämlikhet och bredda friheter och rättigheter utifrån rättighetsperspektiv med fokus på feminism och dekolonialism/antirasism samt fredliga metoder i att möta våld.


Mikael Risenfors, ledamot

Födelseår: 1991
Bor: Laholm
Bakgrund: Jurist, verksam som universitetsadjunkt, med ett förflutet som civil olydnadsaktivist, engagerad i flera olika föreningar och styrelser.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem och ordförande för Göteborgs lokalgrupp under flera år, aktivism på olika håll, riksårsmötesordförande.
Brinner för: Civilt motstånd, vapenvägran, antimilitarism, goda strukturer, veganism, gudstjänstfirande.


Monica Nordenwald, ledamot

Födelseår: 1964
Bor: Stockholm
Bakgrund: Sociolog, journalist, internationella relationer. Har arbetat inom biståndssektorn i över 20 år med fokus på konflikt och postkonfliktsområden ur ett fredsperspektiv.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Deltagit i ickevåldsutbildning och vikarierat som HR på kansliet.
Brinner för: Organisering!


Maria Bäcklund, ledamot

Födelseår: 1973
Bor: Bromma, Stockholm
Bakgrund: Har arbetat med freds- och rättvisefrågor hela yrkeslivet. Just nu som koordinator för det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Har studerat mänskliga rättigheter, journalistisk, och även gått gymnasielärarprogrammet. Ekumenisk följeslagare under tre månader på Västbanken.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem sedan många år och aktiv i det tidigare Mellanösternutskottet inom rörelsen.
Brinner för: Rättvisa, fred och alla människors lika värde. Åker helst skidor på fritiden och tränar ungdomar i basket.


Sofia Nordenmark, suppleant

Födelseår: 1969
Bor: Solna, Stockholm
Utbildning: Jurist med inriktning på mänskliga rättigheter
Sysselsättning: Jobbar som tematisk rådgivare för civilsamhälle och
partnerskap på Rädda Barnen
Yrkeserfarenhet: Jag har jobbat med mänskliga rättigheter i Latinamerika under en stor del av mitt yrkesliv och har bott i Colombia, Guatemala och Peru. Nu arbetar jag för barns rättigheter i alla de länder Rädda Barnen arbetar i.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: I mitt yrkesliv har jag samarbetat mycket med Kristna freds och har alltid tyckt att det är en fantastisk organisation som står för ett stort engagemang och professionalitet.
Brinner för: Jag brinner för att allas rätt att känna till och utkräva sina mänskliga rättigheter utan att det ska medföra några risker och lägger särskilt vikt vid att utrota diskriminering.


Revisorer och valberedning

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB – Gunnar Thullberg (extern)

Anette Månsson (föreningsrevisor ordinarie)

Ewert Bengtsson (föreningsrevisor ersättare)


Valberedning

Erik Svanberg

Henric Götefelt

Karolina Göranzon

Celina Falk

Valberedningen nås på valberedningen@krf.se