Styrelse & valberedning - Kristna Fredsrörelsen

Styrelse & valberedning

Kristna Fredsrörelsen leds av en engagerad och kunnig styrelse, som väljs av årsmötet. Styrelsen möts cirka sex gånger per år och arbetar bland annat genom ett arbetsutskott (AU) som träffas minst en gång mellan varje styrelsemöte. Välkommen att kontakta dem på: styrelsen@krf.se.

Herman Hallonsten, ordförande

Födelseår: 1967
Bor: Södra Sättraby
Bakgrund: Socionom och präst, idag kyrkoherde i Sala
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Deltagit i möten och manifestationer på 80/90 talen, passiv medlem sedan dess.
Brinner för: Att en annan värld är möjlig, t ex genom att vi kombinerar fredsarbete, globalt solidaritetsarbete och hållbarhets/klimatarbete. Att vi i varje tid behöver se med båda ögonen och lyssna med båda öronen. En stark röst för fred är en tydlig röst mot krig!


Viktoria Isaksson, ledamot

Födelseår: 1969
Bor: Stockholm
Bakgrund: Journalist, socialpedagog och kommunikatör. Har arbetat över 20 år med utvecklingssamarbete och ekumenik på Svenska missionsrådet. Som samordnare för Sidas tidigare informations- och kommunikationsanslag hade jag mycket kontakt med Kristna Fredsrörelsen.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Har varit med i lokalgruppen i Umeå och i Stockholm. Har deltagit i kurser i ickevåld och civilkurage. Deltog i projektet Medföljare.
Brinner för: Kommunikation om fredsfrågor


Elin Dellås, ledamot

Födelseår: 1992
Bor: Bagarmossen, Stockholm
Bakgrund: Jag har en kandidat i statskunskap och en master i global utveckling. Jag har alltid varit intresserad av internationellt arbete och utvecklingssamarbete, men fick upp ögonen för fredsarbete efter tre månader som följeslagare i Betlehem 2018-2019 med Följeslagarprogrammet. Jag har sedan dess fortsatt det engagemanget och satt fram till våren 2024 i Sabeel Svergies styrelse samt i Styrgruppen för Följeslagarprogrammet. Om dagarna arbetar jag på Kvinna till Kvinna med fokus på Västra Balkan, just nu framförallt kopplat till EU inträdet för länderna i Västra Balkan, tidigare även med projekt kring könsbaserat våld, kvinnor, fred och säkerhetsagendan, och kvinnors ekonomiska egenmakt. Stort intresse för trosbaserade organisationer inom det här arbetet och var engagerad som Ageravolontär med Act Svenska Kyrkan under flera år.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Inget tidigare engagemang i Kristna Freds, men har däremot kommit i kontakt med organisationen genom Följeslagarprogrammet.
Brinner för: Fredsfrågor, ett starkt civilsamhälle och kvinnors rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter och genus kopplat till utvecklingssamarbete och arbetet för demokrati och fred.


Malin Andrén, ledamot

Födelseår: 1988
Bor: Stockholm
Bakgrund: Jag var följeslagare med Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel 2015 och det var min första praktiska, och ögonöppnande, erfarenhet av ickevåld och medföljande. Idag arbetar jag för Act Svenska kyrkan med våra partnerorganisationer i Mellanöstern.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem och stark förespråkare för medföljning som metod.
Brinner för: Rättvisa


Ida Eriksson, ledamot

Födelseår: 1979
Bor: Örebro
Utbildning: Fil mag i Statskunskap och fil kand i Engelska. Samt teologi och ytterligare språk.
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda
Yrkeserfarenhet: Koordinator för praktikantprogrammet StepOut (Evangeliska Frikyrkan), samordnare på Missionsinstitutet, verksamhetschef för Café Deed/Hela människan i Örebro.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem och deltagare i fredsvandingar mellan Örebro och Bofors i Karlskoga
Brinner för: Ett mer inkluderande, jämställt och miljövänligt samhälle.


Seinab Hilowle, ledamot

Födelseår: 1987
Bor: Stockholm
Bakgrund: Master i statsvetenskap och bakgrund i att arbeta inom civilsamhället med frågor som rör demokratisk inkludering, jämlikhet, folkbildning och fred. Har arbetat på LSU, Röda Korsets Ungdomsförbund.
Sysselsättning: Politisk sakkunnig inom jämlik vård och ungas sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) på RFSU.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem
Brinner för: Jämlikhet och bredda friheter och rättigheter utifrån rättighetsperspektiv med fokus på feminism och dekolonialism/antirasism samt fredliga metoder i att möta våld.


Kristina Jannerbo, ledamot

Födelseår: 1972
Bor: Umeå
Bakgrund: Har jobbat med internationellt samarbete i över 20 år, och har bott främst i Latinamerika (Colombia, Guatemala, Mexiko och Kenya). Jag har tex varit landschef för Diakonia i Colombia och regionchef för IM i Centralamerika. Bor sedan 2020 i Umeå och har jobbat som verksamhetschef för folkbildning i norra Sverige på Folkuniversitetet sedan 2021 (de 4 nordligaste länen).
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jobbade på KrF 2001-2002 inom programmet Fred och Mänsklig Säkerhet. Arbetade främst med det interparlamentariska utbytet mellan Sverige och Centralamerika på temat Lätta Vapen.
Brinner för: Internationellt arbete, mänskliga rättigheter och demokrati


Monica Nordenwald, ledamot

Födelseår: 1964
Bor: Stockholm
Bakgrund: Sociolog, journalist, internationella relationer. Har arbetat inom biståndssektorn i över 20 år med fokus på konflikt och postkonfliktsområden ur ett fredsperspektiv.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Deltagit i ickevåldsutbildning och vikarierat som HR på kansliet.
Brinner för: Organisering!


Maria Bäcklund, ledamot

Födelseår: 1973
Bor: Bromma, Stockholm
Bakgrund: Har arbetat med freds- och rättvisefrågor hela yrkeslivet. Just nu som koordinator för det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Har studerat mänskliga rättigheter, journalistisk, och även gått gymnasielärarprogrammet. Ekumenisk följeslagare under tre månader på Västbanken.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem sedan många år och aktiv i det tidigare Mellanösternutskottet inom rörelsen.
Brinner för: Rättvisa, fred och alla människors lika värde. Åker helst skidor på fritiden och tränar ungdomar i basket.


Annika Anderbrant, suppleant

Födelseår: 1956
Bor: Uppsala
Bakgrund: Musikhögskolan i Piteå och Uppsala universitet är förutom livets skola mina utbildningsplatser. Jag har arbetat som präst i Västerås stift och Uppsala stift.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Nybliven medlem, men har varit engagerad för fred och rättvisa länge och bland annat varit följeslagare med EAPPI.
Brinner för: Alla människors lika värde – och vägen dit.


Henrik Frykberg, suppleant

Födelseår: 1965
Bor: Hammarkullen, Göteborg
Bakgrund: Haft ett engagemang i ickevåld inom miljö, klimat, fred, socioekonomisk rättvisa lång tid. Var i 20-30-årsåldern aktiv i plogbillsrörelsen och Peace Brigades International, höll ickevåldsträningar i Sverige och Europa och var volontär för PBI i Sri Lanka under två perioder. Finns med i Nordic Nonviolence Study Group som skriver och diskuterar texter om ickevåldsligt motstånd, konstruktivt motstånd, ickevåldsliga revolutioner etc. Har de senaste åren engagerat mig i arbete med metodiken Community Organising och har skrivit ett par texter om detta i förorts och interreligiöst sammanhang. Arbetar som stiftsadjunkt för interreligiösa relationer, ekumenik och integration på Göteborgs stift, Svenska kyrkan.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Varit medlem i perioder. Satt i valberedningen 2-3 år för några år sedan.
Brinner för: Lokal organisering, ickevåldskampanjer och dukade träkanadensare.


Revisorer och valberedning

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB – Gunnar Thullberg (extern)

Anette Månsson (föreningsrevisor ordinarie)

Ewert Bengtsson (föreningsrevisor ersättare)


Valberedning

Helena Johansson

Anna Wikman

Valberedningen nås på valberedningen@krf.se