Styrelse & valberedning - Kristna Fredsrörelsen

Styrelse & valberedning

Kristna Fredsrörelsen leds av en engagerad och kunnig styrelse, som väljs av årsmötet. Styrelsen möts cirka sex gånger per år och arbetar bland annat genom ett arbetsutskott (AU) som träffas minst en gång mellan varje styrelsemöte. Välkommen att kontakta dem på: styrelsen@krf.se.

Sara Lindblom, ordförande

Födelseår: 1975
Bor: Stockholm
Utbildning: Fil mag i Freds- och Konfliktstudier från Uppsala universitet och en MSc i Development Studies från SOAS (School of Oriental and African studies), University of London
Sysselsättning: Rådgivare inom demokrati och mänskliga rättigheter på SIDA:s MENA-enhet.
Yrkeserfarenhet:  Jag har arbetat i Jerusalem med folkrättsfrågor för Diakonia, på Svenska Freds med fredsbyggande och konfliktlösning och senast på Rädda Barnen som påverkansrådgivare med placering i Sydafrika under ett år för att jobba med ett regionalt program om barn och ungas sexuella hälsa och rättigheter.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Anställd på kansliet mellan 2006-2012 och arbetade med Mellanöstern och Sudan.
Brinner för: Fred och mänskliga rättigheter och civilsamhällets kraft till mobilisering och samhällsförändring. I ett annat liv hade jag blivit safari-guide på heltid.


Julle Bergenholtz-Foglander, ledamot

Födelseår: 1989
Bor: Stockholm
Utbildning: Teologie masterexamen i humanitärt arbete via utbildningen Network on Humanitarian Action (NOHA), med studier på Uppsala Universitet, Rijksuniversiteit Groningen och University of Western Cape (Kapstaden). Kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot freds- och utvecklingsarbete via Linnéuniveritetet, Växjö.
Sysselsättning: Arbetar som humanitär rådgivare hos Diakonia.
Yrkeserfarenhet: Har främst arbetat som kommunikatör och projektledare (Operation 1325, Svenska Kyrkans Unga, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen) men också som departementssekreterare på Utrikesdepartementets enhet för konfliktfrågor och humanitär politik. Har även bakgrunder i olika rörelser på frivillig basis såsom SMU (del av nuvarande Equmenia), Ungdomens nykterhetsförbund, RFSL och Amnesty.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Arbetade som vikarierande kommunikatör mellan 2015 och 2016, då jag bland annat var med och utvecklade pilotprojektet medföljare som syftade att ge moraliskt stöd till personer som bodde på asylboenden.
Brinner för: Rättvisa, feminism, hbtq-rättigheter och att bidra till att världen blir fredligare. Både genom minskade antal väpnade konflikter men också genom att länder lever upp till de internationella löften de signerat kring att exempelvis följa internationell humanitär rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna.


Maria Lundberg, ledamot

Födelseår: 1954

Bor: Uppsala

Bakgrund: Barnmorska, diakon, mer än tio års arbete på Afrikas Horn med hälsovård, humanitärt arbete och fredsarbete (Etiopien, Somalia, Kenya). I Kenya arbetade jag med Liv och Fredsinstitutets arbete med fokus på Somalia och Somaliland. Därefter har jag arbetat 18 år för det som idag heter ACT Svenska kyrkan (humanitär chef och biståndschef) samt  arbetat ett år med interreligiösa programmet En värld av grannar. Gick i pension 2020 men har fortsatt att arbeta med olika uppdrag, senaste året vikarierat som administrativ chef i Malmö pastorat.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem

Brinner för: Bidra till fredlig samlevnad och öka kunskap om fredlig konfliktlösning.


Jacob Carlbäcker, ledamot

Födelseår: 1990
Bor: Kollektivt i Uppsala
Utbildning: Studerar Fred och Utvecklingsprogrammet på Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Student på Uppsala universitet. Ser mig själv som: Aktivist, strateg och lekfarbror.
Yrkeserfarenhet: Bland annat som teamledare för värvning och insamling i Greenpeace, frilansande utbildare och föreläsare, projektadministratör för Fredsagenda 2014 i Sveriges Kristna Råd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Styrelseledamot i kristna ungdomsorganisationen equmenia sedan 2010. Tidigare scoutledare, samt utbildningsansvarig och styrelseledamot i scoutrörelsen på regional och nationell nivå under många år.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Mitt engagemang i och för Kristna Fredsrörelsen har kommit genom många olika delar. Bland annat som ickevåldstränare, workshopledare i Salaams vänner samt reseledare för ickevåldskursen på Härnösands folkhögskola. Styrelseledamot sedan 2012.
Brinner för: Ickevåld i alla dess former. I styrelsen vill jag särskilt bidra till strukturutveckling, strategisk helhetssyn, förmåga att prioritera och att samköra projektverksamheten med folkrörelsen. I övrigt intresserad av musik och friluftsliv, när tid finnes.


Niclas Persson, ledamot

Födelseår: 1989

Bor: Örebro

Bakgrund: Utbildad statsvetare. Just nu föräldraledig från arbete som kommunsekreterare på Köpings kommun. Erfarenhet av politiskt arbete på lokal nivå och långt engagemang och civilsamhället, framförallt i styrelser för ungdomsorganisationer såsom Ungdom Mot Rasism, Rädda Barnens Ungdomsförbund och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Har även suttit i Rädda Barnens riksstyrelse vilket gett god förståelse för utmaningar i en biståndsorganisation med lång rörelsetradition.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Gått kursen Fred, Ickevåld och Ledarskap på Härnösands Folkhögskola som arrangeras i samarbete med Kristna Fredsrörelsen.

Brinner för: Klimat- och miljörättvisa, flyktingrörelsen, barns rättigheter samt ungas delaktighet.


Ida Eriksson, ledamot

Födelseår: 1979
Bor: Örebro
Utbildning: Fil mag i Statskunskap och fil kand i Engelska. Samt teologi och ytterligare språk.
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda
Yrkeserfarenhet: Koordinator för praktikantprogrammet StepOut (Evangeliska Frikyrkan), samordnare på Missionsinstitutet, verksamhetschef för Café Deed/Hela människan i Örebro.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem och deltagare i fredsvandingar mellan Örebro och Bofors i Karlskoga
Brinner för: Ett mer inkluderande, jämställt och miljövänligt samhälle.


Sofia Nordenmark, ledamot

Födelseår: 1969
Bor: Solna, Stockholm
Utbildning: Jurist med inriktning på mänskliga rättigheter
Sysselsättning: Jobbar som tematisk rådgivare för civilsamhälle och
partnerskap på Rädda Barnen
Yrkeserfarenhet: Jag har jobbat med mänskliga rättigheter i Latinamerika under en stor del av mitt yrkesliv och har bott i Colombia, Guatemala och Peru. Nu arbetar jag för barns rättigheter i alla de länder Rädda Barnen arbetar i.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: I mitt yrkesliv har jag samarbetat mycket med Kristna freds och har alltid tyckt att det är en fantastisk organisation som står för ett stort engagemang och professionalitet.
Brinner för: Jag brinner för att allas rätt att känna till och utkräva sina mänskliga rättigheter utan att det ska medföra några risker och lägger särskilt vikt vid att utrota diskriminering.


Fredrika Gårdfeldt, ledamot

Födelseår: 1983
Bor: Saltsjö-Boo
Utbildning: Prästutbildning i Svenska kyrkan och Teol Kand Lunds
universitet
Sysselsättning: Präst i Katarina församling, Svenska kyrkan
Yrkeserfarenhet: Präst i Svenska kyrkan sedan 2009
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem
Brinner för: Fredsteologi, nedrustning och människovärdet


Elin Lundell, ledamot

Födelseår: 1989

Bor: Skärholmen, i södra Stockholm.

Utbildning: Masterexamen i genusvetenskap från Södertörns högskola.

Sysselsättning: Folkhögskolelärare på Botkyrka folkhögskola.

Yrkeserfarenhet: Arbetshandledare i daglig verksamhet med fokus på konst och hantverk samt programsekreterare Kristna Fredsrörelsen. Har vid sidan av studier arbetat extra som skribent, insamlare och vårdbiträde inom äldreomsorgen. Arbetade under en period ideellt på heltid i ett härbärge för papperslösa kvinnor.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Gjorde praktik på kansliet höstterminen 2014 och var sedan anställd under två år – först som projektledare för utbildningen ”Kreativ aktivism och ickevåld” och sedan som personaladministratör inom fredstjänstprogrammet. Gick ickevåldstränarutbildningen under 2017 och är en del av den kreativ aktivism-grupp som fortfarande träffas med jämna mellanrum.

Brinner för: Folkbildning, folkrörelsemobilisering och social rättvisa. Anser att ickevåld behöver vila på en feministisk och antirasistisk grund. Har en bakgrund i asylrättsrörelsen och är drivande i ett interreligiöst nätverk för kvinnor. Är hängiven vegan med stort hjärta för djur och miljö.


Benjamin Ulbricht, suppleant

Bor: med sin familj i ett hemmabyggt Tiny house på södra Gotland

Bakgrund: präst och musiker på Gotland, aktiv inom freds- och miljörörelsen, uppvuxen i Östtyskland och långtidsvolontär i Taizé. Medförfattare till Lilla fredsboken, tillsammans med bl.a. KG Hammar.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Relativt ny medlem i Kristna fredsrörelsen, ungefär sedan 100 års jubileet.

Brinner för: försoning mellan människor och med skapelsen. Vill gärna bidra till de teologiska och existentiella dimensionerna av frid och fred inom ramen för Kristna Fredsrörelsens verksamhet.


Revisorer och valberedning

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB – Gunnar Thullberg (extern)

Anette Månsson (föreningsrevisor ordinarie)

Ewert Bengtsson (föreningsrevisor ersättare)


Valberedning

Anna Rehnberg

Henric Götefelt

Karolina Göranzon

Celina Falk

Valberedningen nås på valberedningen@krf.se