Styrelsen – Kristna Fredsrörelsen

Styrelsen

Styrelse Kristna Fredsrörelsen leds av en engagerad och kunnig styrelse, som väljs av årsmötet. Styrelsen möts cirka sex gånger per år. Styrelsen arbetar bland annat genom ett arbetsutskott (AU) som träffas minst en gång mellan varje styrelsemöte. Välkommen att kontakta styrelsen på: styrelsen@krf.se

Sofia Nordin, ordförande

Födelseår: 1987
Bor: Kollektivet Gandhi söder om Stockholm.
Utbildning: Fil. kand i utvecklingsstudier. Samt teologi och språk.
Sysselsättning: Stiftshandläggare på Centrum för religionsdialog, Svenska kyrkan. Evig student.
Yrkeserfarenhet: Koordinator för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel & Palestina, Svenska teologiska institutet i Jerusalem, Kyrkornas världsråds ekumeniska institut.Ideella/kyrkliga engagemang: Aktiv i lokala församlingen. Ledamot i Sabeel – Sverige.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Praktikant på kontoret 2012 och gick samtidigt utbildningen Salaams Vänner. Samt utbildningen Kreativ aktivism.
Brinner för: Människor, djur och skapelsens lika värde. Interreligiös dialog. Ett starkt civilsamhälle.


Jacob Carlbäcker

Födelseår: 1990
Bor: Kollektivt i Uppsala
Utbildning: Studerar Fred och Utvecklingsprogrammet på Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Student på Uppsala universitet. Ser mig själv som: Aktivist, strateg och lekfarbror.
Yrkeserfarenhet: Bland annat som teamledare för värvning och insamling i Greenpeace, frilansande utbildare och föreläsare, projektadministratör för Fredsagenda 2014 i Sveriges Kristna Råd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Styrelseledamot i kristna ungdomsorganisationen equmenia sedan 2010. Tidigare scoutledare, samt utbildningsansvarig och styrelseledamot i scoutrörelsen på regional och nationell nivå under många år.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Mitt engagemang i och för Kristna Fredsrörelsen har kommit genom många olika delar. Bland annat som ickevåldstränare, workshopledare i Salaams vänner samt reseledare för ickevåldskursen på Härnösands folkhögskola. Styrelseledamot sedan 2012.
Brinner för: Ickevåld i alla dess former. I styrelsen vill jag särskilt bidra till strukturutveckling, strategisk helhetssyn, förmåga att prioritera och att samköra projektverksamheten med folkrörelsen. I övrigt intresserad av musik och friluftsliv, när tid finnes.


Christofer Sjödin

Födelseår: 1967
Bor: Umeå
Utbildning: Prästutbildning.
Sysselsättning: Jag arbetar som präst och arbetsledare på Ersbodakyrkan.
Yrkeserfarenhet: Snart varit präst i 23 år
Ideella/kyrkliga engagemang: Rättvise-, freds och hållbarhetsfrågor är viktiga för mig, så även vikten av att omforma mansrollen. Tillsammans med några andra män har vi ett öppet forum där män samtalar om livet, särskilt de s k mjuka frågorna. Är angelägen om att dessa frågor får plats i tro och teologi. Jag engagerar mig för Samernas rättigheter och inte minst i de kyrkliga sammanhangen. Styrelsemedlem i Umeå Teaterförening.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag var med och startade Kristna Fredsrörelsens lokalavdelning i Umeå och har suttit i styrelsen för den och medverkat i både studiecirklar och aktioner vi genomfört.
Brinner för: Att allt levande hör ihop. Därför blir rättvisa, miljö, fred etc livsviktiga frågor.
Övrigt: Utöver detta har jag tre barn i 20-årsåldern, är gift, gillar att cykla, odla grönsaker och skriva dikter (spoken word). Passionerad pacifist, potatisodlare, pappa, pedaltrampare och poet kanske man kan säga.


Åsa Henriksson

Födelseår: 1974
Bor: Stockholm
UtbildningNetwork of Humanitarian Assistance (NOHA) i Uppsala och Bryssel, Fil kand i statsvetenskap som jag läste i Stockholm. Jag har även läst socialpsykologi, latinamerikakunskap, statistik och socialantropologi. Kortkurser i Säkerhet för Protection International, Do No Harm för Rolf Grafe, olika Sida kurser bl a Resultatstyrning, uppföljning och utvärdering samt Outcome Mapping. Diverse fackliga kurser i samband med förtroendeuppdrag som fackklubbsordförande.
Sysselsättning: Programhandläggare på Läkarmissionen sedan 2015.Yrkeserfarenhet: Sidas informationsavdelning i ungefär ett år. Internationell medföljning i ca 3 år, först ett år för Peace Brigades International i Guerrero, Mexiko, och sen två år för KrF i Guatemala och Chiapas, Mexiko. Efter att ha flyttat hem i slutet av 2006 fortsatte jag arbeta dels för KrF med framförallt internationell medföljning, men även med Sudan, Sydsudan och Västsahara, Jag har även arbetat ungefär ett år för Fonden för Mänskliga Rättigheter, Svalorna Latinamerika samt utfört externa utvärderingar och studier som konsult inom utvecklingsbistånd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Amnesty Business Group, där vi bl a granskar företagens hållbarhetsrapporter. Jag stödjer sedan många år Comité Cerezo som KrF medföljer i Chiapas, Mexiko.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag satt i Sipaz (Chiapas) styrelse under några år som KrF:s representant, och har varit engagerad i det interreligösa medföljningsprojektet som KrF hade som pilot under framförallt 2016.
Brinner för: Fred, ickevåld och inkluderande rättvisa. Tror på starkt på optimism och kreativa lösningar. Djur, natur och miljöfrågor är också mycket viktigs frågor som ligger mig varmt om hjärtat.


Gustaf Sterner

Födelseår: 1986
Bor: Med familjen i Vårgårda
Utbildning: Gymnasieexamen, div folkhögskole- och universitetskurser
Sysselsättning: Sjuksköterskestudent
Yrkeserfarenhet: Fritidsledare, vårdbiträde, församlingsassistent, lärare, boendeassistent inom LSS
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Valberedningen, Lärare på ”Fred, ickevåld, ledarskap” på Härnösands fhsk.
Brinner för: Asylfrågor, integration, religionsdialog, och ickevåld. Annars engagerar jag mig för resurshushållning och landsbygdsfrågor.


Anna Wikman

Födelseår: 1974
Bor: Stockholm
Utbildning: Studier på Södertörns Högskola i Idéhistoria, Samtidshistoria och Sexualpolitisk historia samt Statsvetenskap på Stockholms universitet 1999-2003 (2011)
Sysselsättning: Utbildningssekreterare på Kristna Fredsrörelsens kansli.
Yrkeserfarenhet: Arbetat på Sensus Studieförbund sedan juni 2008. Till stor del har det rört frågor och service riktat till medlemsorganisationer. Sedan ett år tillbaka är jag handledare och projektledare på enheten för Arbetsliv och med frågor som rör etablering. Tidigare arbeten mycket varierande från intervjuare åt Forum för levande Historia till glassförsäljning.
Ideella/kyrkliga engagemang: Refugees Stockholm 2015, IOGT-NTO Klaragården matverkstad höst 2015, Retoy 2014, Amnesty International, Tjejjour Imra/Sensus 2013, Stockholm film Festival 2004-2007.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Kristna Fredsrörelsen är som organisation ny för mig men inte metoderna. Ickevåldsperspektivet är djupt förankrat som teori och praktisk hållning hos mig.
Brinner för: Rättvisa, frihet och solidaritet. Att ge människor möjlighet och uppmuntran till delaktighet i sin utveckling och samhälle.


Födelseår: 1974
Bor: Duvbo i Sundbyberg
Utbildning: Utbildad journalist och har en masterexamen i tillämpad etik från Linköpings universitet
Sysselsättning: Frilansskribent och etiker samt arbetar med insamling för Kristna Fredsrörelsen.
Yrkeserfarenhet: Fredsfrågor, djurrättsfrågor, mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor har gått som en röd tråd genom mitt yrkesliv, både i yrkesval och engagemang. Jag har arbetat i många år som redaktör, skribent och kommunikatör för ett antal organisationer och tidningar.


Michaela Tehagen, suppleant

Födelseår: 1964
Bor: Höganäs
Utbildning: Filosofie kandidat i pedagogik/socialt arbete. Diakonutbildning
Sysselsättning: Diakon
Yrkeserfarenhet: Sedan 10 år tillbaka arbetar jag som diakon i Svenska kyrkan. Tidigare har jag arbetat som specialpedagog och barn med särskilda behov.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Genom många år aktiv medlem i Kristna freds lokalförening i Helsingborg och sedan 5 år tillbaka ordförande. Jag har även gått Kristna freds utbildning i Ickevåld och arbetat med workshop samt föredrag.
Brinner för: Religionsdialog (Är Svenska kyrkans representant i Helsingborgs stads Mångreligiösa grupp). Internationellt arbete och Fairtrade. Fredsarbete och miljöfrågor.


Ida Eriksson, suppleant
Födelseår
: 1979
Bor: Örebro
Utbildning: Fil mag i Statskunskap och fil kand i Engelska. Samt teologi och ytterligare språk.
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda
Yrkeserfarenhet: Koordinator för praktikantprogrammet StepOut (Evangeliska Frikyrkan), samordnare på Missionsinstitutet, verksamhetschef för Café Deed/Hela människan i Örebro.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem och deltagare i fredsvandingar mellan Örebro och Bofors i Karlskoga
Brinner för: Ett mer inkluderande, jämställt och miljövänligt samhälle.