Styrelsen – Kristna Fredsrörelsen

Styrelsen

Styrelse Kristna Fredsrörelsen leds av en engagerad och kunnig styrelse, som väljs av årsmötet. Styrelsen möts cirka sex gånger per år. Styrelsen arbetar bland annat genom ett arbetsutskott (AU) som träffas minst en gång mellan varje styrelsemöte. Välkommen att kontakta styrelsen på: styrelsen@krf.se

Sara Lindblom, ordförande

Födelseår: 1975
Bor: Stockholm
Utbildning: Fil mag i Freds- och Konfliktstudier från Uppsala universitet och en MSc i Development Studies från SOAS (School of Oriental and African studies), University of London
Sysselsättning: Rådgivare inom demokrati och mänskliga rättigheter på SIDA:s MENA-enhet.
Yrkeserfarenhet:  Jag har arbetat i Jerusalem med folkrättsfrågor för Diakonia, på Svenska Freds med fredsbyggande och konfliktlösning och senast på Rädda Barnen som påverkansrådgivare med placering i Sydafrika under ett år för att jobba med ett regionalt program om barn och ungas sexuella hälsa och rättigheter.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Anställd på kansliet mellan 2006-2012 och arbetade med Mellanöstern och Sudan.
Brinner för: Fred och mänskliga rättigheter och civilsamhällets kraft till mobilisering och samhällsförändring. I ett annat liv hade jag blivit safari-guide på heltid.


Julle Bergenholtz-Foglander, ledamot

Födelseår: 1989
Bor: Stockholm
Utbildning: Teologie masterexamen i humanitärt arbete via utbildningen Network on Humanitarian Action (NOHA), med studier på Uppsala Universitet, Rijksuniversiteit Groningen och University of Western Cape (Kapstaden). Kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot freds- och utvecklingsarbete via Linnéuniveritetet, Växjö.
Sysselsättning: Arbetar som humanitär rådgivare hos Diakonia.
Yrkeserfarenhet: Har främst arbetat som kommunikatör och projektledare (Operation 1325, Svenska Kyrkans Unga, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen) men också som departementssekreterare på Utrikesdepartementets enhet för konfliktfrågor och humanitär politik. Har även bakgrunder i olika rörelser på frivillig basis såsom SMU (del av nuvarande Equmenia), Ungdomens nykterhetsförbund, RFSL och Amnesty.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Arbetade som vikarierande kommunikatör mellan 2015 och 2016, då jag bland annat var med och utvecklade pilotprojektet medföljare som syftade att ge moraliskt stöd till personer som bodde på asylboenden.
Brinner för: Rättvisa, feminism, hbtq-rättigheter och att bidra till att världen blir fredligare. Både genom minskade antal väpnade konflikter men också genom att länder lever upp till de internationella löften de signerat kring att exempelvis följa internationell humanitär rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna.


Elisabeth Nobuoka Nordin, ledamot

Födelseår: 1969

Bor: Tullinge

Utbildning: Beteendevetare, tvärkulturella relationer och invandrarfrågor

Sysselsättning: Arbetslös

Yrkeserfarenhet: Handläggare för internationellt bistånd på Svenska missionsförbundet/Kyrkornas Världsråd, utredare Försäkringskassan, forskningsprojekt diskriminering, FK och Karolinska Institutet egenföretagare, musik och föräldraskap, folkhögskolelärare på Botkyrka folkhögskola, biträdande kommunalråd, miljöfrågor, Botkyrka kommun.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Främst som medlem och genom enstaka samarbete under tiden på SMF. Har funnits med i utkanten av Plogbillsrörelsen, där jag har lärt mig om – och sedan jobbat mycket med – ickevåldsformer av föreningsdemokrati.

Brinner för: Skapelse, Fred, Rättvisa. Demokrati i alla former. (Fånigt förtjust i stadgar, budgetuppföljning och propositionsordningarnas sköna konst.)


Jacob Carlbäcker, ledamot

Födelseår: 1990
Bor: Kollektivt i Uppsala
Utbildning: Studerar Fred och Utvecklingsprogrammet på Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Student på Uppsala universitet. Ser mig själv som: Aktivist, strateg och lekfarbror.
Yrkeserfarenhet: Bland annat som teamledare för värvning och insamling i Greenpeace, frilansande utbildare och föreläsare, projektadministratör för Fredsagenda 2014 i Sveriges Kristna Råd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Styrelseledamot i kristna ungdomsorganisationen equmenia sedan 2010. Tidigare scoutledare, samt utbildningsansvarig och styrelseledamot i scoutrörelsen på regional och nationell nivå under många år.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Mitt engagemang i och för Kristna Fredsrörelsen har kommit genom många olika delar. Bland annat som ickevåldstränare, workshopledare i Salaams vänner samt reseledare för ickevåldskursen på Härnösands folkhögskola. Styrelseledamot sedan 2012.
Brinner för: Ickevåld i alla dess former. I styrelsen vill jag särskilt bidra till strukturutveckling, strategisk helhetssyn, förmåga att prioritera och att samköra projektverksamheten med folkrörelsen. I övrigt intresserad av musik och friluftsliv, när tid finnes.


Anne Casparsson, ledamot

Födelseår: 1974
Bor: Duvbo i Sundbyberg
Utbildning: Utbildad journalist och har en masterexamen i tillämpad etik från Linköpings universitet
Sysselsättning: Frilansskribent och etiker samt arbetar med insamling för Kristna Fredsrörelsen.
Yrkeserfarenhet: Fredsfrågor, djurrättsfrågor, mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor har gått som en röd tråd genom mitt yrkesliv, både i yrkesval och engagemang. Jag har arbetat i många år som redaktör, skribent och kommunikatör för ett antal organisationer och tidningar.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Anställd på kansliet mellan 2001-2003 samt under delar av 2020. Engagerad i Mellanösternutskottet under flera år.

Brinner för: Religionsdialog, fredsfrågor, mänskliga rättigheter, djurrättsfrågor, ickevåld och hållbarhetsfrågor.


Ida Eriksson, ledamot

Födelseår: 1979
Bor: Örebro
Utbildning: Fil mag i Statskunskap och fil kand i Engelska. Samt teologi och ytterligare språk.
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda
Yrkeserfarenhet: Koordinator för praktikantprogrammet StepOut (Evangeliska Frikyrkan), samordnare på Missionsinstitutet, verksamhetschef för Café Deed/Hela människan i Örebro.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem och deltagare i fredsvandingar mellan Örebro och Bofors i Karlskoga
Brinner för: Ett mer inkluderande, jämställt och miljövänligt samhälle.


Sofia Nordenmark, ledamot

Födelseår: 1969
Bor: Solna, Stockholm
Utbildning: Jurist med inriktning på mänskliga rättigheter
Sysselsättning: Jobbar som tematisk rådgivare för civilsamhälle och
partnerskap på Rädda Barnen
Yrkeserfarenhet: Jag har jobbat med mänskliga rättigheter i Latinamerika under en stor del av mitt yrkesliv och har bott i Colombia, Guatemala och Peru. Nu arbetar jag för barns rättigheter i alla de länder Rädda Barnen arbetar i.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: I mitt yrkesliv har jag samarbetat mycket med Kristna freds och har alltid tyckt att det är en fantastisk organisation som står för ett stort engagemang och professionalitet.
Brinner för: Jag brinner för att allas rätt att känna till och utkräva sina mänskliga rättigheter utan att det ska medföra några risker och lägger särskilt vikt vid att utrota diskriminering.


Fredrika Gårdfeldt, ledamot

Födelseår: 1983
Bor: Saltsjö-Boo
Utbildning: Prästutbildning i Svenska kyrkan och Teol Kand Lunds
universitet
Sysselsättning: Präst i Katarina församling, Svenska kyrkan
Yrkeserfarenhet: Präst i Svenska kyrkan sedan 2009
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem
Brinner för: Fredsteologi, nedrustning och människovärdet


Elin Lundell, ledamot

Födelseår: 1989

Bor: Skärholmen, i södra Stockholm.

Utbildning: Masterexamen i genusvetenskap från Södertörns högskola.

Sysselsättning: Folkhögskolelärare på Botkyrka folkhögskola.

Yrkeserfarenhet: Arbetshandledare i daglig verksamhet med fokus på konst och hantverk samt programsekreterare Kristna Fredsrörelsen. Har vid sidan av studier arbetat extra som skribent, insamlare och vårdbiträde inom äldreomsorgen. Arbetade under en period ideellt på heltid i ett härbärge för papperslösa kvinnor.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Gjorde praktik på kansliet höstterminen 2014 och var sedan anställd under två år – först som projektledare för utbildningen ”Kreativ aktivism och ickevåld” och sedan som personaladministratör inom fredstjänstprogrammet. Gick ickevåldstränarutbildningen under 2017 och är en del av den kreativ aktivism-grupp som fortfarande träffas med jämna mellanrum.

Brinner för: Folkbildning, folkrörelsemobilisering och social rättvisa. Anser att ickevåld behöver vila på en feministisk och antirasistisk grund. Har en bakgrund i asylrättsrörelsen och är drivande i ett interreligiöst nätverk för kvinnor. Är hängiven vegan med stort hjärta för djur och miljö.