Styrelsen – Kristna Fredsrörelsen

Styrelsen

Styrelse Kristna Fredsrörelsen leds av en engagerad och kunnig styrelse, som väljs av årsmötet. Styrelsen möts cirka sex gånger per år. Styrelsen arbetar bland annat genom ett arbetsutskott (AU) som träffas minst en gång mellan varje styrelsemöte. Välkommen att kontakta styrelsen på: styrelsen@krf.se

Sara Lindblom, ordförande

Födelseår: 1975
Bor: Stockholm
Utbildning: Fil mag i Freds- och Konfliktstudier från Uppsala universitet och en MSc i Development Studies från SOAS (School of Oriental and African studies), University of London
Sysselsättning: Rådgivare inom demokrati och mänskliga rättigheter på SIDA:s MENA-enhet.
Yrkeserfarenhet:  Jag har arbetat i Jerusalem med folkrättsfrågor för Diakonia, på Svenska Freds med fredsbyggande och konfliktlösning och senast på Rädda Barnen som påverkansrådgivare med placering i Sydafrika under ett år för att jobba med ett regionalt program om barn och ungas sexuella hälsa och rättigheter.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Anställd på kansliet mellan 2006-2012 och arbetade med Mellanöstern och Sudan.
Brinner för: Fred och mänskliga rättigheter och civilsamhällets kraft till mobilisering och samhällsförändring. I ett annat liv hade jag blivit safari-guide på heltid.


Julle Bergenholtz-Foglander, ledamot

Födelseår: 1989
Bor: Stockholm
Utbildning: Teologie masterexamen i humanitärt arbete via utbildningen Network on Humanitarian Action (NOHA), med studier på Uppsala Universitet, Rijksuniversiteit Groningen och University of Western Cape (Kapstaden). Kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot freds- och utvecklingsarbete via Linnéuniveritetet, Växjö.
Sysselsättning: Arbetar som humanitär rådgivare hos Diakonia.
Yrkeserfarenhet: Har främst arbetat som kommunikatör och projektledare (Operation 1325, Svenska Kyrkans Unga, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen) men också som departementssekreterare på Utrikesdepartementets enhet för konfliktfrågor och humanitär politik. Har även bakgrunder i olika rörelser på frivillig basis såsom SMU (del av nuvarande Equmenia), Ungdomens nykterhetsförbund, RFSL och Amnesty.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Arbetade som vikarierande kommunikatör mellan 2015 och 2016, då jag bland annat var med och utvecklade pilotprojektet medföljare som syftade att ge moraliskt stöd till personer som bodde på asylboenden.
Brinner för: Rättvisa, feminism, hbtq-rättigheter och att bidra till att världen blir fredligare. Både genom minskade antal väpnade konflikter men också genom att länder lever upp till de internationella löften de signerat kring att exempelvis följa internationell humanitär rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna.


Elisabeth Nobuoka Nordin, ledamot

Födelseår: 1969

Bor: Tullinge

Utbildning: Beteendevetare, tvärkulturella relationer och invandrarfrågor

Sysselsättning: Arbetslös

Yrkeserfarenhet: Handläggare för internationellt bistånd på Svenska missionsförbundet/Kyrkornas Världsråd, utredare Försäkringskassan, forskningsprojekt diskriminering, FK och Karolinska Institutet egenföretagare, musik och föräldraskap, folkhögskolelärare på Botkyrka folkhögskola, biträdande kommunalråd, miljöfrågor, Botkyrka kommun.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Främst som medlem och genom enstaka samarbete under tiden på SMF. Har funnits med i utkanten av Plogbillsrörelsen, där jag har lärt mig om – och sedan jobbat mycket med – ickevåldsformer av föreningsdemokrati.

Brinner för: Skapelse, Fred, Rättvisa. Demokrati i alla former. (Fånigt förtjust i stadgar, budgetuppföljning och propositionsordningarnas sköna konst.)


Sofia Nordin, ledamot

Födelseår: 1987
Bor: Kollektivet Gandhi söder om Stockholm.
Utbildning: Fil. kand i utvecklingsstudier. Samt teologi och språk.
Sysselsättning: Stiftshandläggare på Centrum för religionsdialog, Svenska kyrkan. Evig student.
Yrkeserfarenhet: Koordinator för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel & Palestina, Svenska teologiska institutet i Jerusalem, Kyrkornas världsråds ekumeniska institut.Ideella/kyrkliga engagemang: Aktiv i lokala församlingen. Ledamot i Sabeel – Sverige.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Praktikant på kontoret 2012 och gick samtidigt utbildningen Salaams Vänner. Samt utbildningen Kreativ aktivism.
Brinner för: Människor, djur och skapelsens lika värde. Interreligiös dialog. Ett starkt civilsamhälle.


Jacob Carlbäcker, ledamot

Födelseår: 1990
Bor: Kollektivt i Uppsala
Utbildning: Studerar Fred och Utvecklingsprogrammet på Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Student på Uppsala universitet. Ser mig själv som: Aktivist, strateg och lekfarbror.
Yrkeserfarenhet: Bland annat som teamledare för värvning och insamling i Greenpeace, frilansande utbildare och föreläsare, projektadministratör för Fredsagenda 2014 i Sveriges Kristna Råd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Styrelseledamot i kristna ungdomsorganisationen equmenia sedan 2010. Tidigare scoutledare, samt utbildningsansvarig och styrelseledamot i scoutrörelsen på regional och nationell nivå under många år.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Mitt engagemang i och för Kristna Fredsrörelsen har kommit genom många olika delar. Bland annat som ickevåldstränare, workshopledare i Salaams vänner samt reseledare för ickevåldskursen på Härnösands folkhögskola. Styrelseledamot sedan 2012.
Brinner för: Ickevåld i alla dess former. I styrelsen vill jag särskilt bidra till strukturutveckling, strategisk helhetssyn, förmåga att prioritera och att samköra projektverksamheten med folkrörelsen. I övrigt intresserad av musik och friluftsliv, när tid finnes.


Åsa Henriksson, ledamot

Födelseår: 1974
Bor: Stockholm
UtbildningNetwork of Humanitarian Assistance (NOHA) i Uppsala och Bryssel, Fil kand i statsvetenskap som jag läste i Stockholm. Jag har även läst socialpsykologi, latinamerikakunskap, statistik och socialantropologi. Kortkurser i Säkerhet för Protection International, Do No Harm för Rolf Grafe, olika Sida kurser bl a Resultatstyrning, uppföljning och utvärdering samt Outcome Mapping. Diverse fackliga kurser i samband med förtroendeuppdrag som fackklubbsordförande.
Sysselsättning: Programhandläggare på Läkarmissionen sedan 2015.Yrkeserfarenhet: Sidas informationsavdelning i ungefär ett år. Internationell medföljning i ca 3 år, först ett år för Peace Brigades International i Guerrero, Mexiko, och sen två år för KrF i Guatemala och Chiapas, Mexiko. Efter att ha flyttat hem i slutet av 2006 fortsatte jag arbeta dels för KrF med framförallt internationell medföljning, men även med Sudan, Sydsudan och Västsahara, Jag har även arbetat ungefär ett år för Fonden för Mänskliga Rättigheter, Svalorna Latinamerika samt utfört externa utvärderingar och studier som konsult inom utvecklingsbistånd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Amnesty Business Group, där vi bl a granskar företagens hållbarhetsrapporter. Jag stödjer sedan många år Comité Cerezo som KrF medföljer i Chiapas, Mexiko.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag satt i Sipaz (Chiapas) styrelse under några år som KrF:s representant, och har varit engagerad i det interreligösa medföljningsprojektet som KrF hade som pilot under framförallt 2016.
Brinner för: Fred, ickevåld och inkluderande rättvisa. Tror på starkt på optimism och kreativa lösningar. Djur, natur och miljöfrågor är också mycket viktigs frågor som ligger mig varmt om hjärtat.


Gustaf Sterner, ledamot

Födelseår: 1986
Bor: Med familjen i Vårgårda
Utbildning: Gymnasieexamen, div folkhögskole- och universitetskurser
Sysselsättning: Sjuksköterskestudent
Yrkeserfarenhet: Fritidsledare, vårdbiträde, församlingsassistent, lärare, boendeassistent inom LSS
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Valberedningen, Lärare på ”Fred, ickevåld, ledarskap” på Härnösands fhsk.
Brinner för: Asylfrågor, integration, religionsdialog, och ickevåld. Annars engagerar jag mig för resurshushållning och landsbygdsfrågor.


Anne Casparsson, ledamot

Födelseår: 1974
Bor: Duvbo i Sundbyberg
Utbildning: Utbildad journalist och har en masterexamen i tillämpad etik från Linköpings universitet
Sysselsättning: Frilansskribent och etiker samt arbetar med insamling för Kristna Fredsrörelsen.
Yrkeserfarenhet: Fredsfrågor, djurrättsfrågor, mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor har gått som en röd tråd genom mitt yrkesliv, både i yrkesval och engagemang. Jag har arbetat i många år som redaktör, skribent och kommunikatör för ett antal organisationer och tidningar.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Anställd på kansliet mellan 2001-2003 samt under delar av 2020. Engagerad i Mellanösternutskottet under flera år.

Brinner för: Religionsdialog, fredsfrågor, mänskliga rättigheter, djurrättsfrågor, ickevåld och hållbarhetsfrågor.


Ida Eriksson, ledamot

Födelseår: 1979
Bor: Örebro
Utbildning: Fil mag i Statskunskap och fil kand i Engelska. Samt teologi och ytterligare språk.
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda
Yrkeserfarenhet: Koordinator för praktikantprogrammet StepOut (Evangeliska Frikyrkan), samordnare på Missionsinstitutet, verksamhetschef för Café Deed/Hela människan i Örebro.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem och deltagare i fredsvandingar mellan Örebro och Bofors i Karlskoga
Brinner för: Ett mer inkluderande, jämställt och miljövänligt samhälle.


Elin Lundell, suppleant

Födelseår: 1989

Bor: Skärholmen, en söderförort till Stockholm.

Utbildning: Masterexamen i genusvetenskap från Södertörns högskola.

Sysselsättning: Försörjer mig som arbetshandledare i konst och hantverk på en daglig verksamhet samtidigt som jag studerar till folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

Yrkeserfarenhet: Jag har prioriterat att lägga mycket av min tid på frivilligarbete och föreningsarbete –  har bland annat arbetat på ett härbärge för hemlösa kvinnor, som läxhjälpare och inom inom vår lokala hyresgästförening. Har lönearbetat som bland annat vårdbiträde, skribent och insamlare.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Gjorde praktik på kansliet höstterminen 2014 och var sedan anställd under två år – först som projektledare för utbildningen ”Kreativ aktivism och ickevåld” och sedan som personaladministratör inom fredstjänstprogrammet. Under 2017 utbildade jag mig till ickevåldstränare och reste till de västsahariska flyktinglägren tillsammans med de andra blivande tränarna.

Brinner för: Social rättvisa och folkrörelsemobilisering. Anser att ickevåld behöver vila på en feministisk och antirasistisk grund. Har en bakgrund i asylrättsrörelsen och är drivande i ett interreligiöst nätverk för kvinnor. Är hängiven vegan med hjärta för djur och miljö.


Josefine Sjöberg, suppleant

Födelseår: 1990

Bor: Malmö

Utbildning: Master i Internationell Utveckling och Management från Lunds universitet.

Sysselsättning: Utbildningsutvecklare

Yrkeserfarenhet: Jag har under många år arbetat med barn- och ungas utveckling inom Scoutrörelsen både i Sverige och utomlands. Jag har alltid haft ett stort intresse för utvecklingsfrågor, där jag dels studerat samhällsutveckling i Lima, Peru, och i Lund. Jag har även arbetat för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko som fredsobservatör, samt för organisationen Practical Action i Peru kring hållbar odling för småbrukarbönder i Amazonas, samt med ensamkommande och integrationsfrågor här i Sverige.

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Fredsobservatör mellan åren 2015–2017 i Mexiko.

Brinner för: Ett inkluderande och rättvist samhälle, hållbart fredsbyggande och mänskliga rättigheter, samt asylrätt och integrationsfrågor.