Agera mot orättvisor med ickevåld - Kristna Fredsrörelsen

Agera mot orättvisor med ickevåld

Genom denna utbildning i ickevåld får du redskap för att agera mot orättvisor och förändra världen. Du lär dig vad ickevåld och våld är, om ickevåldsrörelser i världen och inte minst om ickevåldets metoder och strategier. Genom övningar, samtal och rollspel utforskar vi tillsammans ickevåldets kraft. Våldsnormens tid är förbi!

Kristna Fredsrörelsen har ett nätverk av utbildade ickevåldstränare som finns tillgängliga i större delen av landet. En workshop täcker följande områden, men kan också anpassas efter önskemål:

  • Motstånd genom ickevåld i konfliktdrabbade länder
  • Strategiskt ickevåld och kampanjarbete
  • Ingripande

För mer information och bokning kontakta utbildningsansvarig på info@krf.se.

  • Målgrupp:Utbildningen riktar sig i första hand till grupper som din arbetsplats, skolklass eller förening.
  • Längd:I regel tre timmar, men kan anpassas.
  • Kostnad:3 600 kr. Är tränaren fortfarande under utbildning är det gratis.