En introduktion till konfliktkänsligt utvecklings samarbete - Kristna Fredsrörelsen

En introduktion till konfliktkänsligt utvecklings
samarbete

Denna workshop introducerar verktyg som gör att din organisation kan bedriva internationellt utvecklingssamarbete på ett medvetet sätt som inte bidrar till att förvärra spänningar och konflikter, utan istället stödjer faktorer som minskar risken för väpnad konflikt.

Workshoppen är ett första steg mot att uppfylla Sidas krav på att arbeta med ett konfliktperspektiv. Deltagarna får förståelse för vad konfliktkänslighet innebär och lär sig de grundläggande koncepten i metoden Do No Harm.

Denna workshop introducerar verktyg som gör att din organisation kan bedriva internationellt utvecklingssamarbete på ett medvetet sätt som inte bidrar till att förvärra spänningar och konflikter, utan istället stödjer faktorer som minskar risken för väpnad konflikt.

Vi går igenom:

  • Definitioner av konflikt och konfliktkänslighet
  • De tre stegen i konfliktkänslighet
  • Grunderna i verktyget Do No Harm

Kursen ges av två erfarna tränare.

Vi kan också hålla fördjupande och skräddarsydda utbildningar i konfliktkänslighet. För mer information och bokning kontakta utbildningsansvarig på info@krf.se.

  • Målgrupp:Lednings- och/eller personalgrupp i organisationer eller företag
  • Längd:Tre timmar
  • Kostnad:8 400 kr (inkl. resekostnader)