Denna workshop introducerar verktyg som gör att din organisation kan bedriva internationellt utvecklingssamarbete på ett medvetet sätt som inte bidrar till att förvärra spänningar och konflikter, utan istället stödjer faktorer som minskar risken för väpnad konflikt.

Workshoppen är ett första steg mot att uppfylla Sidas krav på att arbeta med ett konfliktperspektiv. Deltagarna får förståelse för vad konfliktkänslighet innebär och lär sig de grundläggande koncepten i metoden Do No Harm.

Vi går igenom:

  • Definitioner av konflikt och konfliktkänslighet
  • De tre stegen i konfliktkänslighet
  • Grunderna i verktyget Do No Harm

Kursen ges av två erfarna tränare.

Målgrupp: Lednings- och/eller personalgrupp i organisationer eller företag.
Längd: Tre timmar
Kostnad: 8 400 kr (inkl. resekostnader).

Vi kan också hålla fördjupande och skräddarsydda utbildningar i konfliktkänslighet. För mer information och bokning kontakta utbildningssekreterare Anna Vigdis Gustavsson på 08-30 77 45 eller [email protected].

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE