Fred, ickevåld och ledarskap – distanskurs på Härnösands folkhögskola - Kristna Fredsrörelsen

Fred, ickevåld och ledarskap – distanskurs på Härnösands folkhögskola

Genom denna distansutbildning lär du dig om ickevåld, strategiskt fredsarbete och konflikthantering med fältstudier i Palestina och Israel. Kursen ges av Härnösands folkhögskola i samverkan med Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda.

Vill du ha erfarenhet av internationellt fredsarbete? Skulle du vilja stärka din förmåga att agera i din vardag eller bidra till konstruktiv konflikthantering på jobbet? Då är det här en utbildning för dig!

Mål

Kursen ger dig förmågan att använda konkreta verktyg och strategier för förändringsarbete. Du får djupa kunskaper om situationen i Israel och Palestina och ett brett kontaktnät av fredsorganisationer och ickevåldsaktivister.

Under och efter kursen får du kompetensen och möjligheten att fortsätta sprida kunskap om ickevåld som förändringskraft. Detta kan till exempel ske genom workshops, utställningar och studiecirklar eller annan typ av informationsarbete.

Kursen är steg ett till att bli Diplomerad Ickevåldstränare hos Kristna Fredsrörelsen.

Kursinnehåll

 • Strategiskt ickevåld
 • Ickevåld och ledarskap
 • Israel och Palestina – kultur, religion och konflikten
 • Förståelse av konflikters dynamik
 • Mänskliga rättigheter
 • Intersektionalitet
 • Deltagaraktiv pedagogik

Studieresa till Palestina och Israel

I kursen ingår fältstudier i praktiskt fredsarbete i Palestina och Israel (resa ca 10 dagar). Kursen kopplas till de Globala Målen genom aktivt arbete för fredliga och inkluderande samhällen (mål 16, agenda 2030).

Kursen ges i samverkan med Härnösands folkhögskola och Studieförbundet Bilda.

Nästa kurstillfälle börjar höstterminen 2022. För mer information om kursen och om hur du anmäler dig, se kurssidan på Härnösands folkhögskolas webbplats.

För frågor, vänligen kontakta oss via mail: info@krf.se

(Foto: Anna Rehnberg/Kristna Fredsrörelsen)

 • Längd:En termin distans
 • Studietakt:Halvfart
 • Terminstider:29 augusti 2022 - 15 januari 2023
 • Träffar:Tre obligatoriska kursträffar i Härnösand torsdag (12:00) till lördag (12:00)
 • Studieresa:Palestina & Israel 10 dagar
 • Träff 1 2022:8-10 september
 • Träff 2 2022:14-6 oktober (Umeå)
 • Träff 3 2022: 8-10 december