Gorillan och bananen – Kristna Fredsrörelsen

Gorillan och bananen

Genomförande:

Man står i en cirkel parvis och i armkrok. Inne i cirkeln finns en gorilla och en banan. Gorillan låter och gör rörelser som en gorilla och bananen gör rörelser och ljud som en banan… Bananen strävar efter att rädda sig genom att kroka fast i ett par. Om bananen lyckas blir personen längst ut i paret som bananen krokat fast vid istället gorilla och den tidigare gorillan blir banan.

Gorillan jagar alltid bananen. Om gorillan tar bananen, blir bananen istället gorilla.

  • Kategori:Energizer