Idéstorm kring konflikt – Kristna Fredsrörelsen

Idéstorm kring konflikt

Syftet med denna övning är att komma på idéer och stätta igång tankar, samt att många får chans att uttrycka sig. Går också att göra kring ordet ickevåld.

Genomförande:

Gör en idéstorm kring ordet konflikt. Skriv konflikt på ett blädderblock/whiteboard och be deltagarna säga alla ord som de kommer att tänka på då de hör ordet konflikt. Här ska det gå fort, deltagarna ska inte behöva vänta på att få ordet utan kan säga vad de kommer på rakt ut.

Med hjälp av orden som kom upp i idéstormen gör en gemensam PMI- kartläggning (Plus Minus Intressant). Rita tre kolumner med överskrifterna plus (+), minus (–) och intressant (!) på whiteboard eller blädderblock. I pluskolumnen sätter ni in alla ord som kan ses som positiva. I minuskolumnen sätter ni in de negativa orden och i intressantkolumnen skriver man in sånt som är tänkvärt när det gäller konflikter. Ett alternativ är att ringa in orden som de redan står på tavlan med olika färger.

Kommentar till tränaren:

Tänk på att alla har olika tankar om vad en konflikt är. För vissa handlar det om två olika åsikter, för andra är konflikt ett så stort begrepp att de kanske har svårt att hitta exempel på idag existerande konflikter. Var öppen för alla förslag. Samtidigt kan du självklart vara klar över vad du själv tycker

  • Tid:2-10 min beroende på gruppstorlek
  • Kategori:Kort övning