Migration och människorätts- försvarare i Mexiko - Kristna Fredsrörelsen

Migration och människorätts-
försvarare i Mexiko

Centralamerikanska migranter och flyktingar tvingas korsa Mexiko för att nå fram till USA i hopp om ett liv i välstånd och trygghet. Farorna är många under resans gång. Men i Mexiko finns samtidigt många modiga människor som utsätter sig själva för risker för att hjälpa migranter och flyktingar under deras resa. Vilka är dessa människor och hur ser deras verklighet ut?

I denna reviderade version hoppas vi kunna ge en nyanserad bild av den verklighet, de risker och de behov av säkerhet som de som arbetar med migration har. Vi har samtidigt velat undersöka situationen som många migranter i Mexiko befinner sig i.

Ladda ner boken kostnadsfritt här:

Ladda Ner