Räkna till 30 – Kristna Fredsrörelsen

Räkna till 30

Syftet med denna övning är att upptäcka andra sätt att kommunicera än med hjälp av ord.

Genomförande:

1. Gruppen ska stå eller sitta i en ring. Tillsammans ska gruppen räkna till 30. Ingen får säga något annat än 1, 2, 3 etc. och turen får inte gå i ordning. Om två personer eller fler säger samma tal samtidigt börjar övningen om från 1. Om gruppen hittar en ”metod”, exempelvis att någon tittar på den som ska säga nästa tal, be gruppen försöka igen utan att använda metoden.

  • Tid:5 min
  • Kategori:Kort övning
  • Kategori:Samarbetsövning