Slide – Kristna Fredsrörelsen

Slide

En övning om ickevåld.

Alla ställer sig på ett led efter varandra framför ledaren. Övningsledaren säger olika ord vilka deltagarna ska associera till våld eller ickevåld. Tycker man att ordet är våld flyttar man man ett steg åt höger, tycker man det är ickevåld flyttar man åt vänster. Deltagarna får stå kvar i mitten om ordet varken associeras till våld eller ickevåld. Det finns inte tid att tänka efter utan alla flyttar sig utefter vad man först associerar till.

Fråga några deltagare efter varje ord hur de tänkte när de flyttade sig åt ena eller andra hållet.

Tänk på att berätta att det inte finns några rätt eller fel svar och att man får ändra sig under övningens gång.

 

Ex. på ord att använda er av:

  • Demonstrera
  • Mobbing
  • Äta kött
  • Namninsamling
  • Kapitalism
  • Sverigedemokraterna
  • Kampsport
  • Kategori:Kort övning
  • Kategori: Värderingsövning