Vår historia – Kristna Fredsrörelsen

Vår historia

Kristna Fredsrörelsen bildades år 1919 som Svenska Världsfredsmissionen. Bakgrunden var erfarenheterna efter första världskriget.

Det hade varit mer omfattande och förödande än något tidigare krig i Europa. Krigföringen byggde på massmobilisering och allmän värnplikt.

Manifestation av Kristna Fredsrörelsen med skylt "Inga kryphål - även svenska vapen dödar"

Foto: Celina Falk.

Medan nationalkyrkorna stod sida vid sida med krigsmakterna såg rörelsens grundare det som oförenligt med kristen tro att bära vapen och delta i krig. Vapenvägran – en civil olydnadshandling som inte sällan straffades med fängelse – blev ett viktigt sätt att ta ställning. Och man protesterade mot den svenska vapenexporten.

Mycket har förändrats under åren. 1977 bytte organisationen namn till Kristna Fredsrörelsen. Efter Kalla krigets slut lades den allmänna värnplikten på is och tinades upp igen, i Sverige och i många andra länder. Samtidigt fortsätter vapenindustrin att växa. Krigen finner nya men inte mindre dödliga former. Utgångspunkten för Kristna Fredsrörelsens arbete är lika relevant idag som i rörelsens begynnelse: allmän och total nedrustning och en värld fri från våld.

Jonas Jonasson håller föredrag vid Kristna Fredsrörelsens 100-års jubileum på Sigtunastiftelsen

”1919 – Den ekumeniska fredsrörelsen och myllan för grundandet av Svenska Världsfredsmissionen”

Året 1919 utgjorde startskottet för Svenska Världsfredsmissionen som vi idag känner som Kristna Fredsrörelsen. Jonas Jonasson, biskop, forskare och författare, tar med oss tillbaka i historien och till de strömningar som gav upphov till den rörelse som 100 år senare är en aktiv röst i samhället för fred och rättvisa.

Läs hela föredraget "1919 - Den ekumeniska fredsrörelsen och myllan för grundandet av Svenska Världsfredsmissionen"

Arbete för fred, ickevåld och nedrustning sedan 1919

1919 875 personer bröt sig ur Svenska Freds- och skiljedomsföreningen för att fokusera mer på vapenvägrarfrågor och vända sig till kyrkorna. Den 15 juni bildade de Svenska Världsfredsmissionen (SVFM).

1922 SVFM ställde kravet att byta ut värnplikt mot vårdplikt

1930 SVFM protesterar till regeringen mot Bofors vapenexport

1931 SVFM går ihop med Kristna Krigstjänstvägrarrörelsen

1939-45 Under andra världskriget sattes många vapenvägrare i fängelse (50 personer 1942) och SVFM inrättar stödkassa till drabbade familjer.

1963-65 SVFM tar initiativ till den utredning som bland annat leder till möjligheten att göra vapenfri tjänst.

1968 SVFM går samman med den radikalpacifistiska sektionen av Förbundet för Kristet Samhällsliv, Svenska Försoningsförbundet. Därmed kommer förbundet med i den internationella fredsorganisationen International Fellowship of Reconciliation (IFOR).

1977 SVFM byter namn till Kristna Fredsrörelsen (KrF).

1981 Är med och samlar ihop 56.000 namnunderskrifter mot vapenexport som lämnas till riksdagen.

1980-tal Period med många manifestationer, föredrag, studieresor, kurser i civil olydnad, kartläggningar av samfundens vapenaktier och mycket mer.

1991 Äntligen utdelning för KrF:s arbete sedan organisationens start att kunna få vapenfri tjänst utan särskild prövning.

1994-97 KrF börjar skicka fredsobservatörer till Guatemala.

2000 Arbetet med fredsobservatörer utvidgas till att även omfatta Mexiko (Chiapas).

2004 Start för arbete med internationell medföljning i Colombia.

2010 Startar samarbetet ”Salaams vänner” tillsammans med Svenska Muslimer för fred och rättvisa.

2012 Startar folkhögskolekursen ”Fred, ickevåld och ledarskap” på Härnösands folkhögskola.