Vi bildar opinion - Kristna Fredsrörelsen

Opinion

Vi är en ickevåldets röst i samhället. Genom våra kanaler sprider vi information, bildar opinion och verkar för att myndigheter och beslutsfattare ska bidra till en politik som förebygger våld och våldsamma konflikter. Besök vårt pressrum för presskontakt och information.

maj 2, 2024
Internationell kritik mot förändringar i svenskt bistånd
340 organisationer från 60 länder uttrycker i ett öppet brev sin oro över de plötsliga förändringarna inom svenskt bistånd. "Förändringarna bryter mot internationella principer för stöd till civilsamhället", varnar undertecknarna.
april 17, 2024
Folkrörelsebiståndet under attack
När Sveriges regering lägger om utrikes- och biståndspolitiken ryms inte längre det svenska civilsamhället i “Team Sweden”. På kort tid och utan dialog har man tydligt visat att det förtroende som folkrörelser under decennier har byggt upp till folk som lever i fattigdom och förtryck, inte längre är så mycket värt. Hur gick det till?
april 9, 2024
Inkludera kunskap om Natos folkrättsbrott i skolan
Kunskap om bland annat Nato och folkrätt ska ingå i ämnet samhällskunskap för landets gymnasieelever från och med höstterminen 2025. Kristna Fredsrörelsen förutsätter att undervisningen blir saklig och allsidig, med utgångspunkt i fakta.
april 3, 2024
Stoppat statligt stöd till svenska fredsorganisationer
Kristna Fredsrörelsen går till domstol när regeringen bryter med en hundraårig tradition som både fyllt en viktig demokratifunktion och stärkt Sveriges samlade kompetens i fredsfrågor. Beslutsprocessen har präglats av otydlighet, brist på information och motsägelsefulla underlag.
april 3, 2024
Remissyttrande om militärt samarbetsavtal med USA
Kristna Fredsrörelsen ser det föreslagna avtalet om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater ett tydligt och beklagligt uttryck för den snäva säkerhetssyn som präglar den säkerhetspolitiska diskussionen i Sverige. I vårt remissyttrande till regeringskansliet lyfter vi fram två frågor som vi ser som särskilt problematiska: kärnvapen och straffrättslig jurisdiktion. 
mars 26, 2024
Le Monde: ”Sveriges fredsaktivister berövas bidrag efter att landet går med i Nato”
Om det indragna stödet till svenska fredsorganisationer i den franska dagstidningen Le Monde den 20 mars: "Den svenska högerregeringen med stöd av extremhögern har kapat stödet till organisationer som arbetar för fred och nedrustning"
mars 21, 2024
Ge en gåva som räddar liv och rustar samhället för fred!
Med ditt stöd sätter vi freden först och stöttar modiga aktivister och fredskämpar i världen.
mars 13, 2024
Sikte på fred och rättvisa, även som del av Nato
Intervju i tidningen Dagen den 7 mars, dagen efter att Sverige anslöt sig till Nato. Lotta Sjöström Becker ger fredsrörelsens bild av vad säkerhet innebär och pratar om kyrkornas roll för fred framåt.
mars 13, 2024
Kristna freds om Nato: ”Hotar säkerheten”
Medlemskapet i Nato är ett misstag säger Lotta Sjöström Becker till Sändaren den 27 februari 2024. "Nato bygger på ett föråldrat perspektiv på vad säkerhet är och hur den kan uppnås. Hållbar fred kräver en bredare syn på säkerhet med fokus på människor snarare än på stater och territorier".
mars 13, 2024
Debatt: Förbjud kärnvapen på svenskt territorium
När vi nu träder in i Nato måste regeringen ta svenskarnas önskan om en kärnvapenfri värld på allvar och säkerställa att massförstörelse­vapen inte används i vårt namn. Det skriver företrädare för flera organisationer.