Opinion - Kristna Fredsrörelsen

Opinion

Vi är en ickevåldets röst i samhället. Genom våra kanaler sprider vi information, bildar opinion och verkar för att myndigheter och beslutsfattare ska bidra till en politik som förebygger våld och våldsamma konflikter.
mars 24, 2023
Veckans NATO-beslut ger uttryck för ett föråldrat säkerhetsperspektiv
Kristna Fredsrörelsen kommenterar veckans riksdagsbeslut om inträde i NATO
mars 3, 2023
Tio års fängelse för fredspristagaren Ales Bjaljatski
I Belarus huvudstad Minsk föll idag domen mot fredspristagaren Ales Bjaljatski och tre av hans kollegor i människorättsorganisationen Vjasna.
februari 28, 2023
Historiskt har motstånd utan våld varit mer effektivt
Insatser utan vapen har utgjort ett bättre motstånd mot förtryckare och ockupanter runt om i världen. Det är sociala rörelser som störtar diktatorer, skriver Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, i en replik i Dagens Nyheter.
februari 17, 2023
Vidga perspektiven i utrikespolitiken
Att det säkerhetspolitiska läget skulle dominera årets utrikesdeklaration var väntat med tanke på kriget i Ukraina och den pågående processen kring Sveriges ansökan om medlemskap i Nato. Men regeringens ensidiga geografiska fokus och närmast totala ointresse för andra säkerhetspolitiska aspekter än de rent militära oroar, konstaterar Kristna Fredsrörelsen
februari 15, 2023
Dagen: Även under pågående krig finns andra sätt än att bruka våld
Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker förtydligar våra ståndpunkter kring vikten av förebyggande arbete för att undvika att konflikter blir våldsamma och övergår i krig. Debattreplik i Dagen den 12 februari 2023. 
februari 2, 2023
Vapenvägrare har rätten på sin sida
Rysslands folkrättsvidriga krig mot Ukraina har aktualiserat den svåra situationen för vapenvägrare i båda länderna. Flera har straffats för sin vapenvägran, trots att de haft den juridiska rätten på sin sida. Kristna Fredsrörelsen vill nu se ett starkare svenskt engagemang till stöd för de ryska och ukrainska män som av samvetsskäl inte vill genomföra militärtjänst.
februari 1, 2023
”Minskat bistånd får konsekvenser för barnsoldater och kvinnor”
Pressklipp: Regeringens kraftiga nedskärningar i biståndet får långtgående konsekvenser och sänder ut tydliga signaler om att den inte är intresserad av långsiktigt fredsbyggande utomlands, menar Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker. 
januari 26, 2023
Fred och frihet för Ukraina – Stoppa Rysslands krig!
Fred och frihet för Ukraina - Stoppa Rysslands krig! Vi ansluter oss till Svenska Freds initiativ att samlas till demonstration den 19 februari. Följ med oss och gör din röst hörd. Inför årsdagen av Rysslands folkrättsvidriga invasion står vi tillsammans upp för fred på Odenplan i Stockholm.
januari 22, 2023
”För Ukrainas frihet och för allas vår frihet”
Det finns ett annat Ryssland, och det finns ett annat Belarus. Det finns människor som inte ställer upp på krigsförbrytelserna och människorättsbrotten och som inte accepterar förtrycket och repressionen, utan tvärtom arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. De behöver vårt stöd, sa Kristna Fredsrörelsens representant Martin Uggla vid en fredsmanifestation den 21 januari.
januari 20, 2023
Folkbildningen ryker först när regeringen skär ner på stöd till civilsamhället
Kraftiga nedskärningar i det biståndsfinansierade stödet till civilsamhället genomförs omgående. Beskedet från regeringen drabbar ytterst utsatta aktivister och demokratikämpar i omvärlden samt får långtgående konsekvenser för det svenska civilsamhällets viktiga folkbildande arbete.