Inspirations- material Martin Luther King-dagen - Kristna Fredsrörelsen

Inspirations-
material Martin Luther King-dagen

Att ha ickevåld som ledstjärna innebär att vi aktivt kan verka för ett fredligare samhälle genom vårt agerande. Gång på gång används ickevåld med häpnadsväckande resultat: diktaturer faller, imperier viker undan och rasismen förlorar sin drivkraft. Men det krävs strategisk planering, mod och hårt och tålmodigt arbete. Det var något som medborgarrättsrörelsen med Martin Luther King i spetsen fick erfara.

I det här materialet finns några inspirerande exempel på hur vanliga människor, liksom Martin Luther King, har valt att agera i sin vardag på ett fredligare och ickevåldsligare sätt. Här finns också samtalsfrågor att samlas kring och tips och förslag på texter, sånger och böner som du kan använda för att fira gudstjänst i Martin Luther Kings anda.

Ladda ner boken kostnadsfritt här:

Ladda Ner