Manual för fred i ditt lokala samhälle - Kristna Fredsrörelsen

Manual för fred i ditt lokala samhälle

Hur skapar du förändring i ditt lokala samhälle? Hur identifierar du problem som behöver lösas? Hur gör du en målgruppsanalys, hur får du kontakt med allierade och hur mobiliserar du volontärer till projektet?

Denna manual är en praktisk vägledning för att skapa förändring. Råden i manualen baseras på Kristna Fredsrörelsens erfarenheter från vårt internationella arbete i våldsamma konflikter och från engagemang i civilsamhällets Sverige.

Ladda ner boken kostnadsfritt här:

Ladda Ner