Kristna Fredsrörelsen - en ickevåldets röst

Vi bildar opinion

Kristna Fredsrörelsen, SweFOR, är en ickevåldets röst i samhället. Genom våra kanaler folkbildar och opinionsbildar vi för att allmänhet och beslutsfattare ska bidra till en politik som förebygger våld och våldsamma konflikter.

Press

För pressfrågor kontakta vår pressansvariga.

Debattartiklar
 
Pressklipp
 
Pressbilder
 
Bildbank

Besök också gärna vår internationella hemsida www.swefor.org

Pressklipp

mars 13, 2024
Sikte på fred och rättvisa, även som del av Nato
Intervju i tidningen Dagen den 7 mars, dagen efter att Sverige anslöt sig till Nato. Lotta Sjöström Becker ger fredsrörelsens bild av vad säkerhet innebär och pratar om kyrkornas roll för fred framåt.
mars 13, 2024
Kristna freds om Nato: ”Hotar säkerheten”
Medlemskapet i Nato är ett misstag säger Lotta Sjöström Becker till Sändaren den 27 februari 2024. "Nato bygger på ett föråldrat perspektiv på vad säkerhet är och hur den kan uppnås. Hållbar fred kräver en bredare syn på säkerhet med fokus på människor snarare än på stater och territorier".
mars 13, 2024
Debatt: Förbjud kärnvapen på svenskt territorium
När vi nu träder in i Nato måste regeringen ta svenskarnas önskan om en kärnvapenfri värld på allvar och säkerställa att massförstörelse­vapen inte används i vårt namn. Det skriver företrädare för flera organisationer.
mars 7, 2024
Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår och andras säkerhet
Kristna Fredsrörelsen anser att den svenska anslutningen till Nato är ett tydligt uttryck för en föråldrad syn på vad säkerhet är och hur den kan uppnås, där nästan all uppmärksamhet riktas mot militära strategier.
februari 29, 2024
Utrikesdeklaration 2024: närområde framför globala kriser
Skymning i svensk utrikespolitik när freden inte kommer först, eller alls faktiskt. Kristna Fredsrörelsen kommenterar regeringens utrikespolitiska deklaration och delar Concord Sveriges analys.
februari 6, 2024
21 organisationer ifrågasätter stoppat stöd till fredsrörelsen
Debatt: "Regeringen stoppar stödet till fredsorganisationer som IKFF, Kristna Fredsrörelsen och Svenska freds. Det handlar knappast om pengarna utan om något annat".
januari 24, 2024
Krigshetsen leder till handlings
förlamning
När den offentliga debatten handlar om ett eventuellt krigshot kan trossamfunden vara en motvikt och påminna om värden som medmänsklighet. Det säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen, till Kyrkans Tidning.
januari 15, 2024
Krig är ett misslyckande – rusta för fred!
Tidningen Dagen tar in Kristna Fredsrörelsens perspektiv på diskussionen kring säkerhetsläget som blossat upp den senaste veckan. Vi önskar att regeringen talade mer om hur krig ska undvikas och manar till enande retorik som skapar trygghet.
januari 10, 2024
Nödvändiga frågor tystas i den säkerhetspolitiska debatten
Regeringen vill tvinga allt fler att göra värnplikt och planerar för att skicka svenska trupper till Lettland vid ett inträde i Nato. Försvarsmakten rekordrustar med en budget som uppgår till 120 miljarder kronor och samtidigt avslutar regeringen en 100-årig tradition av ekonomiskt stöd till svenska fredsorganisationer. 
september 29, 2023
Sverige behöver mindre polarisering och mer samhälle
Kristna Fredsrörelsens uttalande med anledning av Ulf Kristerssons tal till nationen 
september 13, 2023
Regeringen undergräver debatten om fred och säkerhet
Regeringen vill strypa finansieringen till ideella organisationers arbete kring fred och säkerhet. Det kommer att leda till drastiskt försämrad kunskap hos såväl beslutsfattare som allmänhet. Det kommer också att innebära ett grundskott mot en stolt svensk demokratitradition, som bygger på ett engagerat åsiktsutbyte mellan stat och civilsamhälle.
juli 11, 2023
Nato-vägvalet bygger på en bristfällig analys av dess konsekvenser för människor i Sverige och i världen
Uttalande. Vägen till svenskt medlemskap i militäralliansen Nato står öppen efter att Turkiets president säger sig redo att godkänna den svenska ansökan.
juli 8, 2023
Sveriges strategi leder till en upprustningsspiral
Kristna Freds medverkar i Dagens Nyheter sammanställning av fyra Nato-kritiska röster som förespråkar alliansfrihet
juni 30, 2023
Fredsrörelsen har blivit aktuell i vardagen
Svenska Dagbladets Karin Thurfjell har besökt Almedalen och konstaterar att fredsrörelsen verkar i motvind.
februari 1, 2023
”Minskat bistånd får konsekvenser för barnsoldater och kvinnor”
Pressklipp: Regeringens kraftiga nedskärningar i biståndet får långtgående konsekvenser och sänder ut tydliga signaler om att den inte är intresserad av långsiktigt fredsbyggande utomlands, menar Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker. 
januari 20, 2023
Folkbildningen ryker först när regeringen skär ner på stöd till civilsamhället
Kraftiga nedskärningar i det biståndsfinansierade stödet till civilsamhället genomförs omgående. Beskedet från regeringen drabbar ytterst utsatta aktivister och demokratikämpar i omvärlden samt får långtgående konsekvenser för det svenska civilsamhällets viktiga folkbildande arbete.
februari 15, 2023
Dagen: Även under pågående krig finns andra sätt än att bruka våld
Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker förtydligar våra ståndpunkter kring vikten av förebyggande arbete för att undvika att konflikter blir våldsamma och övergår i krig. Debattreplik i Dagen den 12 februari 2023. 
januari 11, 2023
Dagen: ”Frågan om att vägra vapen kommer att bli aktuell igen”
Att vägra vapen har länge varit en icke-fråga i Sverige. Men nu kommer den att bli aktuell igen, i och med Nato-inträdet och den allt mer militariserade diskursen, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker i en intervju med tidningen Dagen.
november 23, 2022
ETC: Wallenbergs direktörer hängde med statsministern till Erdogan
Ulf Kristersson (M) upp­vaktade Erdogan i Ankara – då följde Saab och andra ­storbolag med. Problematiskt, tycker Kristna Freds­rörelsen.
november 2, 2022
Replik till SvD Ledare: Motverka ett polariserande samtal
Lotta Sjöström Becker i ett gästinlägg i SvD Ledare: "Ett starkt och livskraftigt civilsamhälle är en grundsten för en fungerande demokrati, vilket inte minst Sveriges historia är ett talande exempel på."
december 20, 2022
En röst för fred i ett år präglat av stridsrop
Vi närmar oss slutet av ett år då många av Kristna Fredsrörelsens farhågor, när vi påpekat det uppenbara – att våra beslutsfattare berett väg för den framtid de investerat i – besannats med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Polariseringen i det offentliga samtalet har i kölvattnet av den ansträngda säkerhetssituationen eskalerat. Fredsrörelsen har kritiserats för att vara världsfrånvänd. Här följer en rad nedslag som visar hur Kristna Freds opinionsbildat 2022.
september 23, 2022
Till den nya riksdagen: Var en del av lösningen
Ett ratificerande av FN:s totalförbud mot kärnvapen skulle ge oss en garanti om att Sverige aldrig kommer att tyst se på om kärnvapen används mot andra människor.
maj 13, 2022
Debatt: Medlemskap i Nato innebär stora risker
Fred och säkerhet kan inte byggas genom militära allianser och upprustning. Ett Natomedlemskap gör våra länder och världen mer osäkra.
september 7, 2022
Debatt: Biståndet behövs mer än någonsin och Sverige har råd
Internationellt bistånd kan ses som en solidaritetshandling, men det är också en investering i en tryggare värld. Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter. Sverige har råd att ge en hundradel av sitt välstånd till världens mest utsatta. 
januari 19, 2022
Dagen: Kristna oense om svensk militär på Gotland
Upprustning eller ickevåld - hur ska kristna agera inför Rysslands agerande i närområdet?
december 10, 2021
Global Bar Magazine: Försvara det fria ordet och demokratin i Mexiko
juli 1, 2021
Uppmaningar till AP-fonderna och regeringen efter Riksrevisionens granskning
AP-fonderna bör vidta åtgärder för att det förvaltade pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål om en hållbar utveckling och regeringen bör se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna, visar Riksrevisionens granskning som presenterades den 3 juni.
oktober 21, 2021
Debatt: Konflikter är nödvändiga – men inte kriget
Fred är vägen till fred. Ickevåldets principer ger oss kraft att arbeta mot våld och orättvisor och tillsammans bygga den förändring vi vill se.
oktober 20, 2021
Debatt: Utrikespolitiken behöver ett starkare demokratifokus
Den demokratiska utvecklingen i världen är på tillbakagång och civilsamhällets utrymme stryps. Regeringens demokratisatsning måste stärkas med mer av både handling och resurser. Det skriver 19 organisationer inför konferensen Stockholm International Democracy Talks.
juni 8, 2021
Debatt: Riksdagen måste fördöma våld mot Colombias unga sociala ledare
Sveriges riksdag bör granska Sveriges samarbete med Colombia, syna prioriteringar och fördöma det pågående våldet, framför allt mot landets unga. Det skriver företrädare för nio svenska organisationer.