Pressklipp - Kristna Fredsrörelsen

Pressklipp

september 13, 2023
Regeringen undergräver debatten om fred och säkerhet
Regeringen vill strypa finansieringen till ideella organisationers arbete kring fred och säkerhet. Det kommer att leda till drastiskt försämrad kunskap hos såväl beslutsfattare som allmänhet. Det kommer också att innebära ett grundskott mot en stolt svensk demokratitradition, som bygger på ett engagerat åsiktsutbyte mellan stat och civilsamhälle.
juli 8, 2023
Sveriges strategi leder till en upprustningsspiral
Kristna Freds medverkar i Dagens Nyheter sammanställning av fyra Nato-kritiska röster som förespråkar alliansfrihet
juni 30, 2023
Fredsrörelsen har blivit aktuell i vardagen
Svenska Dagbladets Karin Thurfjell har besökt Almedalen och konstaterar att fredsrörelsen verkar i motvind.
juni 7, 2023
ARCTIC PEACE CHALLENGE
Fredsforum i Luleå visade vägen genom gemensam övning för en fredlig värld - och gav svar på tal
juni 2, 2023
Forcera inte fram ny biståndslinje utan att lyssna på de berörda
Regeringen bör efterleva sina egna ledord om långsiktighet, effektivitet och transparens i biståndspolitiken
februari 28, 2023
Historiskt har motstånd utan våld varit mer effektivt
Insatser utan vapen har utgjort ett bättre motstånd mot förtryckare och ockupanter runt om i världen. Det är sociala rörelser som störtar diktatorer, skriver Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, i en replik i Dagens Nyheter.
februari 15, 2023
Dagen: Även under pågående krig finns andra sätt än att bruka våld
Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker förtydligar våra ståndpunkter kring vikten av förebyggande arbete för att undvika att konflikter blir våldsamma och övergår i krig. Debattreplik i Dagen den 12 februari 2023. 
februari 1, 2023
”Minskat bistånd får konsekvenser för barnsoldater och kvinnor”
Pressklipp: Regeringens kraftiga nedskärningar i biståndet får långtgående konsekvenser och sänder ut tydliga signaler om att den inte är intresserad av långsiktigt fredsbyggande utomlands, menar Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker. 
januari 11, 2023
Dagen: ”Frågan om att vägra vapen kommer att bli aktuell igen”
Att vägra vapen har länge varit en icke-fråga i Sverige. Men nu kommer den att bli aktuell igen, i och med Nato-inträdet och den allt mer militariserade diskursen, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker i en intervju med tidningen Dagen.
december 20, 2022
En röst för fred i ett år präglat av stridsrop
Vi närmar oss slutet av ett år då många av Kristna Fredsrörelsens farhågor, när vi påpekat det uppenbara – att våra beslutsfattare berett väg för den framtid de investerat i – besannats med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Polariseringen i det offentliga samtalet har i kölvattnet av den ansträngda säkerhetssituationen eskalerat. Fredsrörelsen har kritiserats för att vara världsfrånvänd. Här följer en rad nedslag som visar hur Kristna Freds opinionsbildat 2022.