Pressklipp - Kristna Fredsrörelsen

Pressklipp

februari 29, 2024
”Världen för Sverige och svensk regering har blivit mindre”
Dagen efter att Ungerns parlament röstade ja till Svenskt medlemskap i Nato hördes Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker i inslaget "Efter Ungerns ja om medlemskap – det här väntar för Sverige" i P1 Morgon i Sveriges radio.
februari 29, 2024
”Våra fredsmuskler är förslappade”
Sverige står på tröskeln till Nato och den svenska fredsrörelsen kämpar i hård motvind. Men Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen, har inte gett upp. Pressklipp från Svenska Dagbladet den 25/2.
februari 6, 2024
21 organisationer ifrågasätter stoppat stöd till fredsrörelsen
Debatt: "Regeringen stoppar stödet till fredsorganisationer som IKFF, Kristna Fredsrörelsen och Svenska freds. Det handlar knappast om pengarna utan om något annat".
januari 24, 2024
Krigshetsen leder till handlingsförlamning
När den offentliga debatten handlar om ett eventuellt krigshot kan trossamfunden vara en motvikt och påminna om värden som medmänsklighet. Det säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen, till Kyrkans Tidning.
januari 15, 2024
Krig är ett misslyckande – rusta för fred!
Tidningen Dagen tar in Kristna Fredsrörelsens perspektiv på diskussionen kring säkerhetsläget som blossat upp den senaste veckan. Vi önskar att regeringen talade mer om hur krig ska undvikas och manar till enande retorik som skapar trygghet.
januari 10, 2024
Nödvändiga frågor tystas i den säkerhetspolitiska debatten
Regeringen vill tvinga allt fler att göra värnplikt och planerar för att skicka svenska trupper till Lettland vid ett inträde i Nato. Försvarsmakten rekordrustar med en budget som uppgår till 120 miljarder kronor och samtidigt avslutar regeringen en 100-årig tradition av ekonomiskt stöd till svenska fredsorganisationer. 
september 13, 2023
Regeringen undergräver debatten om fred och säkerhet
Regeringen vill strypa finansieringen till ideella organisationers arbete kring fred och säkerhet. Det kommer att leda till drastiskt försämrad kunskap hos såväl beslutsfattare som allmänhet. Det kommer också att innebära ett grundskott mot en stolt svensk demokratitradition, som bygger på ett engagerat åsiktsutbyte mellan stat och civilsamhälle.
juli 8, 2023
Sveriges strategi leder till en upprustningsspiral
Kristna Freds medverkar i Dagens Nyheter sammanställning av fyra Nato-kritiska röster som förespråkar alliansfrihet
juni 30, 2023
Fredsrörelsen har blivit aktuell i vardagen
Svenska Dagbladets Karin Thurfjell har besökt Almedalen och konstaterar att fredsrörelsen verkar i motvind.
juni 7, 2023
ARCTIC PEACE CHALLENGE
Fredsforum i Luleå visade vägen genom gemensam övning för en fredlig värld - och gav svar på tal