Courses - Kristna Fredsrörelsen

Kurser

Kristna Fredsrörelsens vision är värld fri från våld, krig och förtryck. Vi tror att fred enbart kan skapas med fredliga medel, inte militära.
mars 17, 2022
Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred
Webinarieserie i fyra delar med fokus på hur vi förändrar samhället genom ickevåld. Fördjupa dig i praktiskt ickevåldsarbete, ickevåldskommunikation och konflikthantering, hållbart engagemang och mycket mer.
juni 18, 2019
En introduktion till konfliktkänsligt utvecklings
samarbete
Denna workshop introducerar verktyg som gör att din organisation kan bedriva internationellt utvecklingssamarbete på ett medvetet sätt som inte bidrar till att förvärra spänningar och konflikter, utan istället stödjer faktorer som minskar risken för väpnad konflikt.
juni 18, 2019
Konflikthantering
När människor med olika erfarenheter, idéer och fördomar delar plats kan konflikter uppstå. Men visste du att en konflikt kan vara ett första steg till gott samarbete? Därför talar vi om utbildning i konflikthantering istället för konfliktlösning.
juni 18, 2019
Öva upp ditt civilkurage
Genom denna utbildning i civilkurage får du redskap för att agera konstruktivt i konfliktfyllda vardagssituationer. Vi övar dialog för att trappa ner en potentiell våldsam situation och tränar också upp en beredskap för att ingripa mot kränkningar.
juni 18, 2019
Fred, ickevåld och ledarskap – distanskurs på Härnösands folkhögskola
Genom denna distansutbildning lär du dig om ickevåld, strategiskt fredsarbete och konflikthantering med fältstudier i Palestina och Israel. Kursen ges av Härnösands folkhögskola i samverkan med Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda.
juni 13, 2019
Agera mot orättvisor med ickevåld
Genom denna utbildning i ickevåld får du redskap för att agera mot orättvisor och förändra världen. Du lär dig vad ickevåld och våld är, om ickevåldsrörelser i världen och inte minst om ickevåldets metoder och strategier. Genom övningar, samtal och rollspel utforskar vi tillsammans ickevåldets kraft. Våldsnormens tid är förbi!