Sänd en enkel gåva med julens sanna budskap: gemenskap, fred och rättvisa - Kristna Fredsrörelsen
Stöd oss
Var förändringen

Bli medlem

För att lyckas måste vi vara många! Bli medlem du också.

Kom med oss