Idégrund – Fred genom ickevåld – Kristna Fredsrörelsen

Idégrund – Fred genom ickevåld

Datum: december 31, 2013 | Kategori: Styrdokument

Kristna Fredsrörelsens idégrund. Antagen vid årsmötet 2013.