Vi är Kristna Fredsrörelsen - Kristna Fredsrörelsen

Vi är Kristna Fredsrörelsen

Medlemmar, aktivister och ickevåldstränare bygger upp vår rörelse. Förutom lokalgrupper finns det möjlighet att engagera sig i tematiska nätverk och att göra punktinsatser i samband med kampanjer och event.

Demonstration på Mynttorget i maj 2022. Kristna Freds medlemmar möter upp dåvarande statsminister Magdalena Andersson innan riksdagen beslutar om NATO-ansökan.

Vi är en medlemsstyrd ideell förening

Medlemmar. Kristna Fredsrörelsen är en ideell förening som styrs av sina medlemmar genom årsmötet och styrelsen. Våra medlemmar bidrar till fred, ickevåld och rättvisa både inom och utanför Sveriges gränser. Genom sitt engagemang formar de Kristna Fredsrörelsen idag och i framtiden.

Bli medlem du också!

Lokalt engagemang för fred

Lokalgrupper. På flera orter i landet finns lokalgrupper. Vissa fungerar som egna föreningar, andra är informella nätverk. Lokalgrupperna driver egen verksamhet och kan få stöd till sina aktiviteter från riksorganisationen.

Hitta en lokalgrupp nära dig.
Intresserad av att starta en lokalgrupp? Kontakta info@krf.se.

Ickevåldsträning

Tränarnätverket. Många av våra workshops och kurser ges av personer från vårt nätverk av ickevåldstränare. För att ingå i nätverket behöver du först gå någon av våra längre utbildningar inom ickevåld, eller ha arbetat som fredsobservatör.

Intresserad av att bli ickevåldstränare? Kontakta oss.

Gör det oväntade!

Kreativ aktivism handlar om att använda det offentliga rummet på oväntade sätt. Ofta genom utsmyckningar som till exempel ”garnbombning”. Nätverket träffas regelbundet för vidareutbildning och aktioner. Det bidrar också till lokalgruppernas aktiviteter.

Vill du också lära dig om kreativ aktivism? Kontakta oss!

Aktioner och evenemang

januari 24, 2024
Webbinarium: Alternativ till militarisering
Välkommen att delta i ett digitalt fredsrörelsesamtal den 9 februari. Om att söka alternativen och möta ett alltmer militariserat samhälle.
oktober 20, 2023
Lars Ingelstam: Vår uppgift är att förbereda för tiden efter kriget
Lars Ingelstams bok Fredspolitiska perspektiv, är en ”grundkurs” i säkerhetspolitik som innefattar ickevåld och annan fredlig konfliktlösning.