Vi är Kristna Fredsrörelsen - Kristna Fredsrörelsen

Vi är Kristna Fredsrörelsen

Medlemmar, aktivister och ickevåldstränare bygger upp vår rörelse. Förutom lokalgrupper finns det möjlighet att engagera sig i tematiska nätverk och att göra punktinsatser i samband med kampanjer och event.

Demonstration på Mynttorget i maj 2022. Kristna Freds medlemmar möter upp dåvarande statsminister Magdalena Andersson innan riksdagen beslutar om NATO-ansökan.

Vi är en medlemsstyrd ideell förening

Medlemmar. Kristna Fredsrörelsen är en ideell förening som styrs av sina medlemmar genom årsmötet och styrelsen. Våra medlemmar bidrar till fred, ickevåld och rättvisa både inom och utanför Sveriges gränser. Genom sitt engagemang formar de Kristna Fredsrörelsen idag och i framtiden.

Bli medlem du också!

Lokalt engagemang för fred

Lokalgrupper. På flera orter i landet finns lokalgrupper. Vissa fungerar som egna föreningar, andra är informella nätverk. Lokalgrupperna driver egen verksamhet och kan få stöd till sina aktiviteter från riksorganisationen.

Hitta en lokalgrupp nära dig.
Intresserad av att starta en lokalgrupp? Kontakta info@krf.se.

Ickevåldsträning

Tränarnätverket. Många av våra workshops och kurser ges av personer från vårt nätverk av ickevåldstränare. För att ingå i nätverket behöver du först gå någon av våra längre utbildningar inom ickevåld, eller ha arbetat som fredsobservatör.

Intresserad av att bli ickevåldstränare? Kontakta oss.

Gör det oväntade!

Kreativ aktivism handlar om att använda det offentliga rummet på oväntade sätt. Ofta genom utsmyckningar som till exempel ”garnbombning”. Nätverket träffas regelbundet för vidareutbildning och aktioner. Det bidrar också till lokalgruppernas aktiviteter.

Vill du också lära dig om kreativ aktivism? Kontakta oss!

Aktioner och evenemang

maj 29, 2023
Ickevåld 2023 – Bygg strategi!
Ickevåld 2023 är den fjärde årliga mötesplatsen för aktivister, forskare och rörelser som väljer att STÅ UPP -  STÅ EMOT - STÄLLA OM för en värld som lokalt och globalt är genomsyrad av fred och rättvisa, fri från våld och formad av hållbara sätt att leva.
juni 7, 2023
ARCTIC PEACE CHALLENGE
Fredsforum i Luleå visade vägen genom gemensam övning för en fredlig värld - och gav svar på tal
september 23, 2022
Pressmeddelande: Nio meter högt svampmoln möter den nya riksdagen
Den 26 september tillträder den nya riksdagen – samma dag är det FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen.
november 28, 2022
Remisssvar mot svenskt medlemskap i Nato
Kristna Fredsrörelsen motsätter sig ett svenskt medlemskap i Nato av tre huvudsakliga skäl: det stärker inte vår säkerhet, det bidrar inte till internationell fred och utveckling och frågan har inte genomgått en gedigen analys och demokratisk process.