Om den rådande situationen i Israel och Palestina

Om den rådande situationen i Israel och Palestina

En av de grundläggande principerna inom folkrätten är att civila alltid måste skyddas från attacker. Det gäller i alla konfliktområden, så också i Israel och Palestina.

Kristna Fredsrörelsen om den stegrade våldsspiralen i Israel Palestina.

Kristna Fredsrörelsen förfäras av Hamas hänsynslösa attacker mot civila mål i Israel, där tusentals människor dödats och sårats. Dessa terrorhandlingar är oförsvarbara och utgör grova brott mot folkrätten. De kan på inget sätt rättfärdigas.

Vi ser samtidigt att Gazas civilbefolkning – som uppgår till drygt två miljoner personer, varav hälften är barn – nu utsätts för ett fruktansvärt lidande till följd av de militära svarsåtgärder som Israel vidtagit. Dessa innefattar urskillningslösa bombningar av Gaza, inklusive mot skolor och sjukhus, och en total belägring av området. Antalet civila dödsoffer växer för varje dag, många av dessa är barn.

Mot denna bakgrund understryker vi att en av de grundläggande principerna inom folkrätten är att civila alltid måste skyddas från attacker. Det gäller i alla konfliktområden, så också i Israel och Palestina.

Situationen riskerar att urarta i en eskalerande våldsam konflikt med större regional spridning, och ännu mer mänskligt lidande. Omvärldens ledare måste därför göra allt för att med diplomatins hjälp hitta vägar till nedtrappning av våldet och en fredlig konflikthanteringsprocess.

Målet på sikt måste vara att möjliggöra ett liv i fred och säkerhet för både israeler och palestinier. En avgörande nyckel i sammanhanget är ett ömsesidigt erkännande av varandras rättigheter.

Här spelar också det svenska biståndet till Palestina en viktig roll, då det kanaliseras till aktörer i det palestinska samhället som verkar just för mänskliga rättigheter och en demokratisk utveckling. Det är därför mycket olyckligt att Sveriges regering nu beslutat att pausa det aktuella biståndet. Vi vill istället se ett stärkt svenskt engagemang till stöd för insatser som kan främja rättvisa i regionen och därmed underlätta en framtida hållbar fred.

Lotta Sjöström-Becker, Generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Svenska regeringar av olika partifärg har traditionellt stått upp för folkrätten. Det måste även den nuvarande regeringen göra.

Efter internationella påtryckningar om att skydda civila i Gaza har den förväntade israeliska markinvasionen som svar på Hamas fruktansvärda terrorbrott i förra veckan tillfälligt skjutits upp. Det talas också om begränsade lättnader i den blockad som inletts samt vissa skyddade passager för evakuerade civila. Men situationen är fortfarande akut.

Gaza utsätts för massiva bombattacker och skyddet av dess civilbefolkning är närmast obefintligt. Dödssiffran stiger kontinuerligt. Ytterligare tusentals människor riskerar att dö, däribland många barn.

Tolv internationella organisationer med verksamhet i området – inklusive Sverigebaserade Diakonia – gjorde häromdagen ett gemensamt upprop där man vädjade om skydd av civila. Förutsättningarna för några av de konkreta punkterna i uppropet har marginellt förändrats, men i grunden är budskapet lika aktuellt idag: Internationell humanitär rätt måste respekteras. Civila måste skyddas.

Vi i Kristna Fredsrörelsen är bedrövade över Sveriges regerings tystnad kring civilbefolkningens utsatta situation i Gaza. Svenska regeringar av olika partifärg har traditionellt stått upp för folkrätten. Det måste även den nuvarande regeringen göra.

/Lotta Sjöström Becker

Läs mer!

december 19, 2022
Blodigaste året på Västbanken sedan 2006
I november hade 105 palestinier, varav 26 barn, dödats av israeliska säkerhetsstyrkor vilket gjorde 2022 till det dödligaste året på Västbanken på 16 år. FN har varnat för ytterligare upptrappningar, och påminner om att israeliska myndigheter har en laglig skyldighet att skydda palestinier. Zandra Bergman deltog i tre månader i Följeslagarprogrammet. Här skriver hon om sina intryck.
september 2, 2022
Röster från en ockupation
Våren 2022 genomförde Maria Bruce en studieresa till Palestina och Israel som del av folkhögskolekursen Fred, ickevåld och ledarskap. Marias engagemang för fred och ickevåld var något Kristna Fredsrörelsen ville veta mer om och porträttera men längs vägen trädde andra röster fram.
januari 20, 2024
Kurs i Fred, ickevåld och ledarskap
Vill du ha erfarenhet av internationellt fredsarbete? Skulle du vilja stärka din förmåga att agera i din vardag eller bidra till konstruktiv konflikthantering på jobbet? Ansök till kursen Fred, ickevåld och ledarskap senast den 15 april!