Metoder och material - Kristna Fredsrörelsen

Metoder och material

Kristna Fredsrörelsens tränarnätverk använder sig av ett urval från en uppsjö olika övningar under sina övningar. Här finns också tips på litteratur och filmer om ickevåld.

Övningar

Filmer

Litteratur

Aktuellt material

december 19, 2022
Fredsnytt nummer 2 2022
Fredens röster: till försvar för en inkluderande fredspolitik. I 2022 års andra nummer av Fredsnytt hör vi röster för fred från olika platser, positioner och förutsättningar.
juni 20, 2022
Fredsnytt nummer 1 2022
Motståndskraft under konflikt och ockupation
april 4, 2022
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2021