Metoder och material – Kristna Fredsrörelsen

Metoder och material

Kristna Fredsrörelsens tränarnätverk använder sig av ett urval från en uppsjö olika övningar under sina övningar. Här finns också tips på litteratur och filmer om ickevåld.

Övningar

Filmer

Litteratur

Blogginlägg

juni 1, 2018
Fredsnytt nr 1 2018 om mänsklig säkerhet
Det här numret dyker ner i konkreta exempel på vad som är mänsklig säkerhet. Ett begrepp som till skillnad från den traditionella inriktningen fokuserar på att människan i samhället ska ha maximal säkerhet. Ladda ner Fredsnytt nummer 1 /2018.
december 1, 2018
Fredsnytt nr 2 2018 om våld
Ordet ”våld” kan innefatta mycket mer än bara det fysiska våldet. Även andra former av förtryck och kränkningar, inklusive rovdrift på naturen, kan ses som våld. I detta nummer tittar vi också närmar på motståndsstrategier mot våldsamma rasister. Ladda ner Fredsnytt nummer 2 /2018.
april 27, 2019
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2018
Ladda ner Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 inklusive revisionsberättelse, eller läs den direkt nedanför (klicka på bilden för helskärmsläge). Se även det skannade originalet med underskrifter av styrelse och revisorer.