Kristna Freds följer några av världens modigaste personer

Var förändringen

Stöd oss att följa dem på vägen!

Colombia är en av världens dödligaste länder för människorättsförsvarare. Trots det fortsätter aktivister och sociala ledare att plöja stigar mot en rättvis fred. Skulle du våga gå i deras skor? Kristna fredsrörelsens fredsobservatörer följer dem på vägen.

En annan värld är möjlig
Människorättskämpar i Colombia står upp för fred och rättvisa genom ickevåld
Se filmerna om lokalt fredsarbete i Colombia

Kvinnors perspektiv i en väpnad konflikt

Läs vår intervju med den colombianska advokaten Linda Cabrera

Linda Cabrera om en total fred för Colombia

Läs mer om Colombia

juli 25, 2022
Brant uppförsbacke för vapenvägrare i Colombia
Militariseringen är på frammarsch och med den även frågan om ungas rätt att vägra vapen. I Colombia, ett land som präglas av våldsamma konflikter, är frågan ständigt aktuell och en del segrar har vunnits. Men vägen till rättssäkerhet i prövningen är brant.
maj 3, 2021
En medföljning i nordvästra Colombia
Kristna Fredsrörelsen gör kontinuerliga fysiska medföljningar i Colombia. Medföljningarna har både omedelbara och långsiktiga effekter för människorättsförsvarares säkerhet och handlingsutrymme. De avhåller förövare från att attackera och obstruera. Genom att visa på internationell solidaritet med de medföljda bidrar vi också till att synliggöra det rättmätiga och legitima i deras arbete. Denna gång gäller det att stödja det katolska stiftet i Quibdó i deras arbete med att stärka afrocolombianska och urfolkssamhällen i deras arbete för fred och mänskliga rättigheter.    
april 29, 2020
Stärkt skydd för kvinnliga människorätts
försvarare
Hotbilden mot kvinnor som kämpar för mänskliga rättigheter skiljer sig åt från den generella hotbilden som ofta utgår ifrån mäns behov. Genom långsiktigt arbete och konkreta insatser kan Kristna Fredsrörelsen nu agera på mer inkluderande sätt för att skapa skydd och säkerhet.
maj 26, 2022
Debatt: Stryp inte det colombianska biståndet
Sveriges feministiska utrikespolitik har gjort skillnad i Colombia, men nu hotar beslutet om att skära i biståndet att rasera dessa resultat.