Stärkt skydd för kvinnliga människorätts försvarare - Kristna Fredsrörelsen

Stärkt skydd för kvinnliga människorätts
försvarare

Datum: april 29, 2020 | Kategori: Colombia, Internationell medföljning, Mexiko

Hotbilden mot kvinnor som kämpar för mänskliga rättigheter skiljer sig åt från den generella hotbilden som ofta utgår ifrån mäns behov. Genom långsiktigt arbete och konkreta insatser kan Kristna Fredsrörelsen nu agera på mer inkluderande sätt för att skapa skydd och säkerhet.

Corporación Claretiana Norman Perez Bello i Colombia. Foto: Kristna Fredsrörelsen

Liksom att kvinnors insatser ofta osynliggörs i samhället, blir deras specifika utsatthet ofta också förbisedd. För att bemöta särskilt utsatta gruppers specifika behov arbetar Kristna Fredsrörelsen aktivt för att ta fram mer inkluderande sätt att skapa skydd för människorättsförsvarare. Inom programmet för internationell medföljning har vi bland annat utvecklat nya – samt anpassat formerna för – utbildningar inom säkerhet och skydd efter kvinnors specifika behov.

”Kvinnor har ett annat skydds- och säkerhetsbehov då de påverkas av könsbaserat våld”

Dessa typer av insatser har genererat kontaktytor samt lett till bättre förståelse för kvinnors behov och de risker som drabbar dem. De har även lett till att fler kvinnor får fysisk medföljning så att de med ökad säkerhet kan utföra sitt arbete i potentiellt riskfyllda situationer.

– Kvinnor har ett annat skydds- och säkerhetsbehov då de påverkas av könsbaserat våld. Det våldet genererar specifika risker mot kvinnor och andra grupper som historiskt sätt har drabbats av könsdiskriminering, säger Laia Bertrán Casanellas som är metodansvarig för att stärka skydd utifrån kvinnors särskilda utsatthet.

Det könsbaserade och sexuella våldet är ofta medvetna strategier för att sprida skräck och bryta sociala band. Det drabbar då inte bara kvinnor utan även andra grupper som står upp för kvinnors rättigheter och HBTQ-befolkningen menar Laia.

Paz Alianza i Colombia samlar kvinnoorganisationer som arbetar för fred i Santa Marta Magdalena. Foto: Carlos Javier Hernandez Pinto

Valentina Caprotti som är ansvarig för utbildningar i säkerhet i projektet i Mexiko säger att något som har blivit framträdande i det arbetet är hur hälsa och emotionell balans är avgörande faktorer i att skapa skydd.

-Många kvinnor säger att våra workshops har hjälpt dem att skapa band sinsemellan och fått dem att känna sig mindre ensamma i sina roller och situationer. Vi har anpassat metodologin efter det för att skapa skyddade utrymmen med fokus på både självomhändertagande och kollektivt omhändertagande, säger Valentina.

Vid tillfällen har barnpassning möjliggjorts i samband med workshops vilket både har lett till större deltagande bland mödrar och minskad stress på grund av deras familjesituation.

”Kristna Fredsrörelsen företräder ett alternativ till den maskulina skyddsmodell som dominerar samtalet om skydd”
– Sisma Mujer i Colombia

Att Kristna Fredsrörelsen i större utsträckning medföljer kvinnor och kvinnorättsorganisationer bidrar till bättre analys och ökar därmed också våra möjligheter att skapa skydd och handlingsutrymme för utsatta grupper.

(Artikeln är anpassad från en tidigare publicerad text i Verksamhetsberättelsen för 2019)

Vill du veta mer om hur vi skyddar människorättsförsvarare?
Uppdaterad 2020-08-25