Mer om oss - Kristna Fredsrörelsen

Mer om oss

Ekonomi

Utöver bidrag från enskilda medlemmar, stift och församlingar, får vi stöd i första hand från Sida, genom Svenska Missionsrådet och svenska ambassaden i Colombia samt från UD och Folke Bernadotteakademin. Vi får även stöd från till exempel Lunds Missionssällskap och Nathan Söderbloms minnesfond.

Detaljerad information finns i våra verksamhetsberättelser.

Vår ekonomi regleras av följande styrdokument:

Våra nätverk

Här listar vi de nätverk och paraplyorganisationer som vi är formella medlemmar i (källa: Verksamhetsberättelsen 2018)

Utvärderingar

Vårt arbete granskas återkommande av externa utvärderare. Läs gärna de senaste utvärderingarna.

Dina personuppgifter

Ditt namn, epost, och andra personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.

Styrdokument

Läs våra huvudsakliga styrdokument.

Rapporter och protokoll

Läs våra verksamhetsberättelser, protokoll och annat.

Lediga jobb

Håll utkik efter vakanser på vår sida för lediga jobb.