Styrdokument - Kristna Fredsrörelsen

Styrdokument

maj 17, 2024
Sakfrågepolicy
Kristna Fredsrörelsens sakfrågepolicy antogs av styrelsen den 16 mars 2024. I polycin redogör vi för hur vi skapar fred med fredliga medel samt för våra ställningstaganden i en rad olika sakfrågor. 
april 23, 2022
Årsmötes
protokoll 2018-2024
Här samlar vi våra årsmötesprotokoll bakåt i tiden. Saknar du något? Tveka inte att kontakta oss! info@krf.se
april 23, 2022
Kristna Fredsrörelsens stadgar
Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Vår stadgar antogs vid vårt ordinarie årsmöte 2022.
maj 21, 2021
Verksamhetsplan 2021-2025
februari 8, 2020
Klagomålspolicy
februari 8, 2020
Uppförandekod
Vad kan du förvänta dig när du möter en representant för Kristna Fredsrörelsen?
februari 8, 2020
Insamlingspolicy
december 14, 2019
Antikorruptions
policy
Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och behöver motverkas. För att detta ska ske krävs en djupare insikt i vad som omfattas i begreppet.
december 14, 2019
Finansierings och placeringspolicy
Gåvor och projektmedel utgör grunden för vårt arbete.
maj 25, 2018
Integritetspolicy