Styrdokument - Kristna Fredsrörelsen

Styrdokument

april 23, 2022
Årsmötes
protokoll 2018-2022
Här samlar vi våra årsmötesprotokoll bakåt i tiden. Saknar du något? Tveka inte att kontakta oss! info@krf.se
april 23, 2022
Kristna Fredsrörelsens stadgar
Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Vår stadgar antogs vid vårt ordinarie årsmöte 2022.
maj 21, 2021
Verksamhetsplan 2021-2025
februari 8, 2020
Klagomålspolicy
februari 8, 2020
Uppförandekod
Vad kan du förvänta dig när du möter en representant för Kristna Fredsrörelsen?
februari 8, 2020
Insamlingspolicy
december 14, 2019
Antikorruptions
policy
Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och behöver motverkas. För att detta ska ske krävs en djupare insikt i vad som omfattas i begreppet.
december 14, 2019
Finansierings och placeringspolicy
Gåvor och projektmedel utgör grunden för vårt arbete.
maj 25, 2018
Integritetspolicy
december 31, 2013
Fred genom ickevåld
Vår idégrund