Styrdokument – Kristna Fredsrörelsen

Styrdokument

maj 21, 2021
Verksamhetsplan 2021-2025

Här kan du ladda ner Kristna Fredsrörelsens verksamhetsplan för 2021-2025, antagen av årsmötet den 24 april 2021.  

april 25, 2020
Kristna Fredsrörelsens stadgar

Kristna Fredsrörelsens stadgar, antagna av årsmötet 2020

februari 8, 2020
Klagomålspolicy

Klagomålspolicy från februari 2020

februari 8, 2020
Uppförandekod

Uppförandekod från februari 2020

februari 8, 2020
Insamlingspolicy

Insamlingspolicy från februari 2020

december 14, 2019
Antikorruptions
policy

Antikorruptionspolicy från december 2019

december 14, 2019
Finansierings och placeringspolicy

Finansierings och placeringspolicy från december 2019  

maj 25, 2018
Integritetspolicy

Kristna Fredsrörelsens Integritetspolicy Antagen av styrelsen 2018-05-25 Reviderad av styrelsen 2020-02-08

december 8, 2017
Policy om öppen upphovsrätt
Vår policy om öppen upphovsrätt gör att du med vissa begränsningar kan använda stora delar av våra material.

Material på krf.se och Kristna Fredsrörelsens andra kanaler är publicerat med en Creative Commons licens (Erkännande-Icke-Kommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationel, om inget annat anges eller materialet publicerades före år 2018.

april 17, 2016
Verksamhetsplan 2017-2019

Verksamhetsplan-2017-2019, antagen av årsmötet den 17 april 2016.