Styrdokument - Kristna Fredsrörelsen

Styrdokument

maj 21, 2021
Verksamhetsplan 2021-2025
april 25, 2020
Kristna Fredsrörelsens stadgar
februari 8, 2020
Klagomålspolicy
februari 8, 2020
Uppförandekod
Vad kan du förvänta dig när du möter en representant för Kristna Fredsrörelsen?
februari 8, 2020
Insamlingspolicy
december 14, 2019
Antikorruptions
policy
Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och behöver motverkas. För att detta ska ske krävs en djupare insikt i vad som omfattas i begreppet.
december 14, 2019
Finansierings och placeringspolicy
Gåvor och projektmedel utgör grunden för vårt arbete.
maj 25, 2018
Integritetspolicy
december 31, 2013
Fred genom ickevåld
Vår idégrund