Styrdokument – Kristna Fredsrörelsen

Styrdokument

maj 21, 2021
Verksamhetsplan 2021-2025

Här kan du ladda ner Kristna Fredsrörelsens verksamhetsplan för 2021-2025, antagen av årsmötet den 24 april 2021.  

april 25, 2020
Kristna Fredsrörelsens stadgar

Kristna Fredsrörelsens stadgar, antagna av årsmötet 2020

februari 8, 2020
Klagomålspolicy

Klagomålspolicy från februari 2020

februari 8, 2020
Uppförandekod

Uppförandekod från februari 2020

februari 8, 2020
Insamlingspolicy

Insamlingspolicy från februari 2020

december 14, 2019
Antikorruptions
policy

Antikorruptionspolicy från december 2019

december 14, 2019
Finansierings och placeringspolicy

Finansierings och placeringspolicy från december 2019  

maj 25, 2018
Integritetspolicy

Kristna Fredsrörelsens Integritetspolicy Antagen av styrelsen 2018-05-25 Reviderad av styrelsen 2020-02-08

april 15, 2016
Policydokument för Kristna Fredsrörelsen
Konkreta formuleringar kring de ämnen där vi vill göra skillnad.

Antaget av styrelsen 2016. De policyfrågor/områden som presenteras har valts ut baserat på Kristna Fredsrörelsens kärnverksamhet och med fokus på vad organisationen kan bidra till i samhällsdebatten.

november 28, 2015
Uppförandekod

Kristna Fredsrörelsens uppförandekod, antagen av styrelsen 28 november 2015.