Styrdokument – Kristna Fredsrörelsen

Styrdokument

maj 21, 2021
Verksamhetsplan 2021-2025
april 25, 2020
Kristna Fredsrörelsens stadgar
februari 8, 2020
Klagomålspolicy
februari 8, 2020
Uppförandekod
februari 8, 2020
Insamlingspolicy
december 14, 2019
Antikorruptions
policy
december 14, 2019
Finansierings och placeringspolicy
maj 25, 2018
Integritetspolicy
april 15, 2016
Policydokument för Kristna Fredsrörelsen
Konkreta formuleringar kring de ämnen där vi vill göra skillnad.
november 28, 2015
Uppförandekod