Rapporter – Kristna Fredsrörelsen

Rapporter

april 16, 2020
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2019

Nu kan du ladda ner Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 inklusive revisionsberättelse, eller läsa den direkt nedanför (klicka på bilden för helskärmsläge). Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019 med styrelsens och revisorernas underskrifter

april 30, 2019
Årsmötes
protokoll 2019

Protokoll från Kristna Fredsrörelsens årsmöte den 27 april 2019

april 27, 2019
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2018

Ladda ner Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 inklusive revisionsberättelse, eller läs den direkt nedanför (klicka på bilden för helskärmsläge). Se även det skannade originalet med underskrifter av styrelse och revisorer.

april 27, 2019
Effektrapport 2018

Läs och ladda ner vår Effektrapport för 2018 där vi redovisar hur vi arbetar för att uppnå vår vision; fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Rapporten redogör för vad verksamheten syftar till, vilka strategier som används, hur vi vet att vi gör framsteg samt vi har åstadkommit under […]

april 22, 2018
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2017
Läs om årets aktiviteter och resultat.
april 21, 2018
Årsmötes
protokoll 2018

excerpt

september 13, 2017
Extern utvärdering: skydd av MR-försvarare

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens arbete för skydd av människorättsförsvarare i Colombia (2017, spanska)

april 23, 2017
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2016
oktober 19, 2016
Extern utvärdering: stöd till NOVA i Västsahara

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens stöd till ickevåldsorganisationen NOVA i Västsahara (2016, engelska)

april 17, 2016
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2015