Rapporter - Kristna Fredsrörelsen

Rapporter

september 15, 2022
Effektrapport 2022
april 23, 2022
Årsmötes
protokoll 2022
april 4, 2022
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2021
september 23, 2021
Effektrapport 2021
maj 21, 2021
Årsmötes
protokoll 2021
maj 21, 2021
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2020
september 7, 2020
Effektrapport 2020
augusti 19, 2020
Årsmötes
protokoll 2020
april 16, 2020
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2019
april 30, 2019
Årsmötes
protokoll 2019