Unga bygger fred - Kristna Fredsrörelsen

Unga bygger fred

Datum: april 23, 2019 | Kategori: Maghreb

Unga fredsaktörer i Maghreb-regionen kommer samman och lär sig ickevåldsmetoder i ett nytt projekt.

Två kvinnor står vända mot en tavla med post-it-lappar

Projektet Peacemakers 2030 ger nya ickevåldsverktyg till unga från Maghrebregionen

Projektet Peacemakers 2030 i Maghreb innebär en strategiförändring för Kristna Fredsrörelsen. Under många år har stödet gått till ickevåldsaktörer i Västsahara, som ungdomsorganisationen NOVA. Detta nya projekt innebär en bredare ansats, där NOVA blir en av flera målgrupper.

— Maghrebregionen rymmer många delade konfliktdynamiker, som är länkade till ungas situation, säger Love Wojnakowski, facilitator för projektet.

I regionen är ungas inkludering i politiska processer begränsad, arbetslösheten är hög, länderna har kyliga relationer med sina grannar, det pågår rekrytering till extremistgrupper, och många unga försöker flytta till Europa.

Deltagarna fick bland annat verktyg i ickevåldslig kommunikation och uttryckte att detta gjort skillnad för dem på både ett personligt plan och för deras arbete mot våldsbejakande extremism, där de mött radikaliserade personer på ett ickevåldsligt vis och lyckats ha samtal.

— Jag lär mig så mycket om mina egna styrkor och svagheter kring hur jag kommunicerar, sade en deltagare.

En annan viktig aspekt i projektet är nätverksbygget, där deltagarna har fått ett regionalt perspektiv på sina lokala problem och tillsammans diskutera lösningar på gemensamma svårigheter.

(Texten har även publicerats i Verksamhetsberättelsen för 2018)