Uttalande: Kärnvapen måste förbjudas - Kristna Fredsrörelsen

Uttalande: Kärnvapen måste förbjudas

Datum: juni 14, 2021 | Kategori: Kärnvapen, Opinion

Idag publicerar Sipri sin årsbok årsbok över det aktuella tillståndet för rustning, nedrustning och internationell säkerhet. Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker, kommenterar rapporten. 

SIPRI:s pressmeddelande.

Uttalandet i sin helhet:

”Kärnvapen är ett hot mot hela vår existens på jorden. De måste förbjudas och upphöra att vara en legitim del av militär beredskap.

Rapporten visar att risken för att kärnvapen används, avsiktligt eller oavsiktligt har ökat, då både USA och Ryssland ökat andelen kärnvapenstridsspetsar i sina förband. Det totala antalet har minskat men det verkar inte som att kärnvapen som försvarsstrategi har marginaliserats utan snarare ökat.

Vi uppmanar Sveriges att skriva på kärnvapenförbudet. Vi har inget annat val, som jag ser det. Ingen annan logik står över det faktum att kärnvapen en dag kommer förinta oss. SIPRI:s rapport visar tydligt att kärnvapen är en kraft som ingen som har den vill lämna ifrån sig. Den enda vägen framåt är att se till att ingen kan ha den – genom förbud.”

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen