Internationell medföljning - Kristna Fredsrörelsen

Internationell medföljning

april 30, 2024
Smutskastning mot MR-centret FRAYBA – Internationella organisationer uttrycker oro till FN
Kristna Fredsrörelsens och en rad internationella organisationer med verksamhet i Mexiko uttrycker stark oro över president Andrés Manuel López Obradors ifrågasättande uttalanden riktade mot människorättscentret FRAYBA.
mars 12, 2024
Öppet brev till statsråd Johan Forssell
Kristna Fredsrörelsen uppmanar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell att föra en samstämmig politik som inte låter handelsintressen främjas på bekostnad av det demokratiska utrymmet när han besöker Mexiko i samband med att kungaparet avlägger statsbesök.
december 19, 2023
”Det är lätt att komma folk nära” – Karolina Boyoli
Karolina Boyoli har nyligen kommit hem efter att ha varit fredsobservatör i Colombia i ett år. Med sig hem tar hon insikter om de underliggande orättvisorna i samhället och lärdomar motståndskraften i det colombianska civilsamhället.
december 14, 2023
Kamp för rättvisa bortom döden
Perspektiv från Colombia. Blanca är människorättsförsvarare från urfolksgruppen Wayúu och aktiv inom folkrörelsen Movice. Hennes situation är en präglad av sökande, kamp och sorg och rörelsens driv för rättvisa för konfliktoffer går inte att ta miste på.
december 3, 2023
En väg ut från våldet
Rätten att vägra använda våld och vapen är en central fråga i ickevåldsorganisationen Justapaz filosofi. Motståndet mot allmän värnplikt och kampen för vapenvägrares rättigheter går hand i hand med insikten om vilka som behöver mest skydd och omtanke i väpnade konflikter: barn och unga.
december 3, 2023
Guatemalas gator kokar av protester
Guatemalas gator kokar av demonstrationer, ceremonier och bönemöten till stöd för valutgången.
december 3, 2023
Fredsnytt nummer 2 2023
Fredspolitiska perspektiv: Förnyat motstånd
oktober 3, 2023
Träget arbete mot rekrytering av unga till krig och organiserad brottslighet
I mitten av oktober besökte vår colombianska partnerorganisation Justapaz Sverige. Vad kan vi lära av den colombianska fredsrörelsen?
juli 7, 2023
Fredsnytt nummer 1 2023
In från marginalerna: Krig och fredligt motstånd i närområdet
april 26, 2023
Så stödjer vi freden i Colombia
I maj bjöd vi in till riksdagsseminarium om fredsprocessen i Colombia och uppstart av det parlamentariska Latinamerikanätverket.