Säkerhetspolitik - Kristna Fredsrörelsen

Säkerhetspolitik

Kristna Fredsrörelsen har lång erfarenhet av att arbeta med ickevåldsmetoder och mänskliga rättigheter i konfliktdrabbade områden och av att utbilda i konflikthantering och ickevåld i Sverige.

Som folkrörelse med starka band till kyrkor och religiösa samfund vill vi också påverka svensk politik i en riktning som kan leda till fred och samförstånd, både i vårt närområde och globalt.

juni 13, 2024
Vi tar samtalet om fred till Almedalen
Fler ungdomar ska lära sig döda i Försvarsmaktens tjänst och Sveriges fredspådrivande roll internationellt förändras i Nato. Hur bygger vi hållbar fred och hur får vi slut på våldet mot jorden och varandra? Om det och mycket mer lyfter vi i Almedalens viktigaste samtal den 26-27 juni.
april 9, 2024
Inkludera kunskap om Natos folkrättsbrott i skolan
Kunskap om bland annat Nato och folkrätt ska ingå i ämnet samhällskunskap för landets gymnasieelever från och med höstterminen 2025. Kristna Fredsrörelsen förutsätter att undervisningen blir saklig och allsidig, med utgångspunkt i fakta.
april 3, 2024
Stoppat statligt stöd till svenska fredsorganisationer
Kristna Fredsrörelsen går till domstol när regeringen bryter med en hundraårig tradition som både fyllt en viktig demokratifunktion och stärkt Sveriges samlade kompetens i fredsfrågor. Beslutsprocessen har präglats av otydlighet, brist på information och motsägelsefulla underlag.
april 3, 2024
Remissyttrande om militärt samarbetsavtal med USA
Kristna Fredsrörelsen ser det föreslagna avtalet om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater ett tydligt och beklagligt uttryck för den snäva säkerhetssyn som präglar den säkerhetspolitiska diskussionen i Sverige. I vårt remissyttrande till regeringskansliet lyfter vi fram två frågor som vi ser som särskilt problematiska: kärnvapen och straffrättslig jurisdiktion. 
mars 21, 2024
Ge en gåva som räddar liv och rustar samhället för fred!
Med ditt stöd sätter vi freden först och stöttar modiga aktivister och fredskämpar i världen.
januari 24, 2024
Webbinarium: Alternativ till militarisering
Välkommen att delta i ett digitalt fredsrörelsesamtal den 9 februari. Om att söka alternativen och möta ett alltmer militariserat samhälle.
januari 24, 2024
Krigshetsen leder till handlings
förlamning
När den offentliga debatten handlar om ett eventuellt krigshot kan trossamfunden vara en motvikt och påminna om värden som medmänsklighet. Det säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen, till Kyrkans Tidning.
januari 15, 2024
Krig är ett misslyckande – rusta för fred!
Tidningen Dagen tar in Kristna Fredsrörelsens perspektiv på diskussionen kring säkerhetsläget som blossat upp den senaste veckan. Vi önskar att regeringen talade mer om hur krig ska undvikas och manar till enande retorik som skapar trygghet.
januari 15, 2024
Hög tid att införa ickevåld och främjande av fredskultur i läroplanerna
Kristna Fredsrörelsen vill påminna om Sveriges åtaganden att främja en kultur av fred och ickevåld i skolornas läroplan inom ramen för de globala målen. Vi står redo att dela med oss av vår kompetens på området!
januari 10, 2024
Nödvändiga frågor tystas i den säkerhetspolitiska debatten
Regeringen vill tvinga allt fler att göra värnplikt och planerar för att skicka svenska trupper till Lettland vid ett inträde i Nato. Försvarsmakten rekordrustar med en budget som uppgår till 120 miljarder kronor och samtidigt avslutar regeringen en 100-årig tradition av ekonomiskt stöd till svenska fredsorganisationer.