Ickevåld - Kristna Fredsrörelsen

Ickevåld

mars 21, 2024
Ge en gåva som räddar liv och rustar samhället för fred!
Med ditt stöd sätter vi freden först och stöttar modiga aktivister och fredskämpar i världen.
februari 8, 2024
Ickevåld – makt att förändra världen!
Tisdagen den 20 februari lanseras hemsidan och studiematerialet "Ickevåld - Makt att förändra världen". Välkommen att delta och få inblick i hur materialet kan stödja din rörelse att lyckas bättre med att åstadkomma förändring i samhället!
januari 24, 2024
Webbinarium: Alternativ till militarisering
Välkommen att delta i ett digitalt fredsrörelsesamtal den 9 februari. Om att söka alternativen och möta ett alltmer militariserat samhälle.
januari 22, 2024
Vapenvägran åter i fokus för Kristna Fredsrörelsen
Den allmänna värnplikten är på återgång och med den följer ett ökat behov av att informera ungdomar om rätten att vägra vapen.
januari 20, 2024
Kurs i Fred, ickevåld och ledarskap
Vill du ha erfarenhet av internationellt fredsarbete? Skulle du vilja stärka din förmåga att agera i din vardag eller bidra till konstruktiv konflikthantering på jobbet? Ansök till kursen Fred, ickevåld och ledarskap senast den 15 april!
januari 15, 2024
Hög tid att införa ickevåld och främjande av fredskultur i läroplanerna
Kristna Fredsrörelsen vill påminna om Sveriges åtaganden att främja en kultur av fred och ickevåld i skolornas läroplan inom ramen för de globala målen. Vi står redo att dela med oss av vår kompetens på området!
januari 10, 2024
Christer Mattson tilldelas Martin Luther King-priset 2024!
Christer Mattsson tilldelas Martin Luther King-priset som ett erkännande för sitt outtröttliga arbete med att förebygga extremism och främja fred genom utbildning och kunskap.
december 16, 2023
Vi behöver göra fredsexperiment!
Hur är det att odla potatis och försöka leva på ett sätt som vårdar guds skapelse medan F21-flygplan hela tiden flyger över ens huvud – som en ständig påminnelse om den pågående upprustningen?
december 13, 2023
När trots är intelligens – och det enda rimliga
Lärdomar för förnyat motstånd. Nicolas Lunabba, Martin Luther King-mottagare 2022 och ansiktet utåt för Helamalmö reste till Guatemala tillsammans med journalisten Jesper Sotomayor Klemedsson. Med sig hem tog de lärdomar som förändrade deras rörelse i Sverige.
december 11, 2023
”Vi behöver fler excentriska knäppskallar”
Martin Smedjeback har läst filosofen William MacAskills bok Vad framtiden förtjänar – att planera för en miljon år och konstaterar att egensinne och sikte på framtiden förenar fredsbyggare med klarsynta excentriker.