Ickevåld - Kristna Fredsrörelsen

Ickevåld

mars 3, 2023
Tio års fängelse för fredspristagaren Ales Bjaljatski
I Belarus huvudstad Minsk föll idag domen mot fredspristagaren Ales Bjaljatski och tre av hans kollegor i människorättsorganisationen Vjasna.
januari 16, 2023
Martin Luther King-dagen 2023
I tider av demokratisk tillbakagång och ökad militarisering finns god anledning att söka inspiration i Martin Luther King Jr:s tänkande och aktivism. Idag på Martin Luther King-dagen uppmärksammar vi hans gärning som fortsätter att inspirera i kampen för rättvisa. 
december 20, 2022
Var finns fredsrösterna?
Den 10-11 november bjöd Kristna Fredsrörelsen och Sigtunastiftelsen för andra året in till reflektionsdygnet Våldsmotstånd och fredslängtan.
december 20, 2022
En röst för fred i ett år präglat av stridsrop
Vi närmar oss slutet av ett år då många av Kristna Fredsrörelsens farhågor, när vi påpekat det uppenbara – att våra beslutsfattare berett väg för den framtid de investerat i – besannats med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Polariseringen i det offentliga samtalet har i kölvattnet av den ansträngda säkerhetssituationen eskalerat. Fredsrörelsen har kritiserats för att vara världsfrånvänd. Här följer en rad nedslag som visar hur Kristna Freds opinionsbildat 2022.
december 19, 2022
Tre snabba till Iraj Shirkhani
Iraj Shirkhani deltog i årets ekumeniska samling Våldsmotstånd och fredslängtan. Han är en av initiativtagarna till Helamalmö och har arbetat i 15 år som lärare i Malmö och Stockholm.
december 14, 2022
Martin Luther King-priset 2023
Att ge ett pris i Martin Luther Kings namn förpliktigar. Det innebär att pristagaren behöver bära och förkroppsliga vissa ideal och värderingar, oavsett vilken gärning det är som pristagaren uppmärksammas för.
november 9, 2022
Kristna Fredsrörelsen på MR-dagarna 2022
Kristna Fredsrörelsen medverkar i år på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro den 17-18 november. Utifrån årets tema "Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet" arrangerar vi två separata seminarier om ickevåld och internationell medföljning och vi medverkar i ytterligare två i samarbete med andra organisationer.
november 8, 2022
Säkerhet av och för kvinnor: till försvar för en inkluderande fredspolitik
Frukostseminarium om vikten av kvinnors delaktighet i fredsbyggande och hur det kan skapa en ny förståelse av säkerhetsbegreppet.
november 4, 2022
Våldsmotstånd och fredslängtan 2022
Var finns fredsrösterna? KG Hammar, Iraj Shirkhani och Marika Lagercrantz m.fl inleder ekumenisk samling för fred 10-11 november.
september 27, 2022
Mobilisera för en annan värld på Ickevåld 2022
Förändra världen med Ickevåld! Den årligen återkommande mötesplatsen är tillbaka den 14-16 november på temat "Mobilisering för en annan värld". Under tre dagar möts vi i Umeå från olika strävanden, organisationer och positioner i ett utbyte om hur förändring skapas, utan våld och med rättvisan i fokus.