Frukostseminarium: Säkerhet av och för kvinnor

Säkerhet av och för kvinnor: till försvar för en inkluderande fredspolitik

Datum: november 8, 2022 | Kategori: Aktiviteter, Ickevåld, Opinion, Säkerhetspolitik

Frukostseminarium om vikten av kvinnors delaktighet i fredsbyggande och hur det kan skapa en ny förståelse av säkerhetsbegreppet.

Linda Cabrera, chef för Sisma Mujer

Linda Cabrera leder organisationen Sisma Mujer


För 10 år sedan besökte den feministiska juristen Linda Cabrera Sverige. Då hade fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan inletts.

Tack vare ihärdiga och oumbärliga ansträngningar från det colombianska civilsamhället, däribland Sisma Mujer – som Linda Cabrera leder – blev Fredsavtalet som följde från 2016 det första fredsavtalet att inkludera perspektiv kring exempelvis genus och etniska minoriteter på ett integrerat sätt.

Men hur har dessa viktiga aspekter prioriterats och implementerats i praktiken? Och vilka lärdomar finns att göra för att Colombias nytillträdda regerings ambition om ”Total Fred” ska bli möjlig? Vilka lärdomar kan det svenska civilsamhället, i tider av konflikt i vårt närområde och upprustning inom våra gränser, dra av den colombianska fredsrörelsens erfarenheter? Och vad händer nu med kvinnors perspektiv i fredsarbetet, när Sverige drar ett streck över den feministiska utrikespolitiken?

Sisma Mujer är en feministisk människorättsorganisation som arbetar för att tillgodose kvinnors rättigheter, mot alla typer av genusbaserad diskriminering och våld. Organisationen arbetar med psykosocialt och juridiskt stöd för att stärka kvinnor både som individer och kollektiv och de är en tongivande och pådrivande aktör för inkludering i politiska processer i Colombia.

Sisma Mujer demonstrerar i Bogotá vid nationalstrejken

Kristna Freds medföljde Sisma Mujer under de landsomfattande protesterna i maj 2021, Bogotá

Sisma Mujer har nyligen lanserat ”Kvinnors manifest för fredsbyggande” och en rapport som innehåller rekommendationer för en politik som kan avveckla de kriminella organisationer som hotar fredsbygget och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Vilken roll det internationella samfundet ska spela för att bidra till en utveckling av politik som övervinner den väpnade konflikten och det genusbaserade våldet är en av de viktigaste frågor som frukostseminariet vill diskutera.

Välkommen att delta i ett samtal om vikten av kvinnors delaktighet i fredsbyggande, med utgångspunkt från den colombianska fredsprocessen och hur det kan skapa en ny förståelse av säkerhetsbegreppet.


Datum: 15 november 2022
Tid: 8.30-10.00
Plats: Sensus möte, Klara Södra kyrkogata 1

Program

08:30 Frukostmingel (Ostfralla + kaffe, te serveras)

09:00 Keynote Linda Cabrera

09:30 – 10.00 Frågor/ öppen diskussion

Moderator: Ulrika Strand, Fonden för Mänskliga Rättigheter

Föredraget och det efterföljande samtalet simultantolkas från spanska till svenska.

Anmäl dig här