Gör freden till din fasteutmaning - Luleå - Kristna Fredsrörelsen

Gör freden till din fasteutmaning – Luleå

Datum: februari 8, 2024 | Kategori: Aktiviteter

Under fastetiden före påsk bjuder Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Luleå in till bön och samtal om olika teman med anknytning till fred och ickevåld. Varje fredag kl 12-13.00 i någon av kyrkorna i området med start den 16 februari.

Förbered er för Fred!

Fastetiden före påsk är en tid då vi har möjlighet att skala bort det mindre viktiga ur våra liv och i stillhet och bön koncentrera oss på de stora frågorna.

En brännande fråga i vår tid är: Hur kan vi rusta oss för fred i tider av krig och kapprustning? ”Min frid ger jag er”, säger Jesus. Vad innebär det att följa fredsfursten Jesus när vi ställs inför situationer av förtryck och våld?

Kristna Freds i Luleå bjuder in till bön och samtal om fred varje fredag under fastan kl 12–13 i någon av kyrkorna i Luleå. Samtalen har olika teman med anknytning till fred och ickevåld och inleds med gemensam bön och en betraktelse.

Dag och plats

16/2 – Missionskyrkan
23/2 – Pingstkyrkan
1/3 – Domkyrkan
8/3 – F21 militärbas
15/3 – EFS kyrkan
22/3 – EFS kyrkan
29/3 – Gula paviljongen Långfredagsbön för alla krigsoffer och de dödas hågkomst
31/3 – Påskdagen. Jesus är uppstånden och världen är avväpnad! Gudstjänst i valfrikyrka.

Vi bjuder på kaffe och te. Den som vill får gärna ta med sig lunch och äta under samtalet.

På långfredagen kl 12 håller vi i stället en ljusmanifestation för krigets offer på Storgatan.

Gör freden till din fasteutmaning! Kom med oss i bön och samtal!

Här hittar du fler aktiviteter och sätt att engagera dig för fred