Workshop om motståndskraft i orostider - välkommen att delta! - Kristna Fredsrörelsen

Workshop om motståndskraft i orostider – välkommen att delta!

Datum: mars 18, 2024 | Kategori: Aktivera dig, Aktiviteter

Kristna Fredsrörelsen bjuder den 26 mars in till en workshop om motståndskraft i orostider med fokus på positiv förändring genom ickevåld. Hur kan vi med ickevåld stärka vårt demokratiska samhälle och öka vår gemensamma motståndskraft? Vi diskuterar, och sätter igång, tillsammans!

Vi hör nästan dagligen att vi lever i orostider. Budskapet från Sveriges regering är att ”vi måste förbereda oss för krig” och bygga upp en ”resiliens” så att vi kan klara av tänkbara kriser. Mångas associationer går till militär beredskap, hållbara matkonserver, vattendunkar och vevradioapparater.

Men resiliens – eller motståndskraft som det också kan kallas – handlar inte bara om tillgång till nödutrustning och soldater. Ännu viktigare är ett välfungerande demokratiskt samhälle, där människor ställer upp för och hjälper varandra. Ett samhälle som står enat just i tider av oro och kris.

Idag ser vi tyvärr att regeringen snarare motverkar det demokratiska samhället, inte minst genom att försöka tysta en av dess viktigaste delar, det oberoende civilsamhället. Och samtidigt genomför man på rättsområdet ett paradigmskifte som riskerar att splittra och polarisera samhället, särskilt genom repressiva brottsbekämpande åtgärder med rasistiska undertoner.

Vi ser det som vår uppgift att stå emot denna utveckling och istället verka för ett fredligt och inkluderande samhälle. Vi vill bygga motståndskraft med ickevåld som grund! Och vi vill göra det tillsammans med andra!

Därför bjuder vi nu in till ett möte där vi diskuterar hur vi tillsammans kan bygga ett demokratiskt samhälle, och därmed öka vår gemensamma motståndskraft. Du träffar medarbetare från oss i Kristna Fredsrörelsen, och även politiskt aktiva ungdomar som förmedlar sitt perspektiv på dagens situation.

Mötet inleds med korta introduktioner kring olika aspekter av engagemang, motstånd och ickevåld. Sedan jobbar vi aktivt i grupper på olika teman, där vi utgår från de frågor som deltagarna bär på och vill utforska. När kvällen är slut har vi förhoppningsvis inlett ett förändringsarbete som kan stärka vårt samhälle!

Medverkande:
Marita Rodriguez, programsekreterare på Kristna Fredsrörelsen
Martin Uggla, tematisk rådgivare på Kristna Fredsrörelsen
Zoe Delgado och Love Adolphson, Ung Vänster

Vi bjuder på lätt förtäring i samband med mötet!

Det kostar inget att delta, men föranmälan är obligatorisk.

Anmäl dig här

Tid: 26 mars kl. 18.00-20.00

Plats: Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Stockholm

Har du frågor? Kontakta Martin Uggla på: martin.uggla@krf.se

Workshopen möjliggörs med finansiering från Anna Lindh-Stiftelsen inom ramen för Actions for Diversity.