Hur kan ni motivera vapenexporten, S? - Kristna Fredsrörelsen

Hur kan ni motivera vapenexporten, S?

Datum: november 26, 2017 | Kategori: Debatt, Vapenexport

Men det är och förblir en i högsta grad politisk fråga att förse Saudiarabien med vapen.

(Debattartikel i Aftonbladet den 26 november 2017)

Den svenska politiken för vapenexport är en imponerande uppvisning i att undvika ansvar.

Sedan 1996 tas de enskilda besluten om exporttillstånd av myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Riksdag och regering har begränsat sin roll till att utforma det regelverk som ISP har att följa. Därigenom kan statsråd som får jobbiga frågor om varför vi exporterar vapen till brutala regimer som Saudiarabien slå ifrån sig och hänvisa till ISP, som i sin tur svarar att de bara följer regelverket.

När till exempel handelsminister Ann Linde (S) nyligen åkte på säljresa till Saudiarabien med vapentillverkaren Saabs styrelseordförande i släptåg tvådde hon sina händer när pressen frågade om vapenexporten och hänvisade till ISP:s beslut.

Men det är och förblir en i högsta grad politisk fråga att förse Saudiarabien med vapen. För även EU har riktlinjer för vapenexport. Och det är inte bara i Sverige som många menar att Saudiarabien borde vara ett skolboksexempel på länder som inte ska få köpa vapen.

En påminnelse: Saudiarabien är ett stat som piskar fångar, har omyndigförklarat kvinnor, leder en brutal bombkampanj i grannlandet Jemen, och nyligen fått Libanons president att avgå under minst sagt märkliga omständigheter. Detta är bara ett axplock.

Nu har fyra av EU-parlamentets gruppledare skickat ett brev till EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och uppmanat henne att ta upp frågan när EU:s utrikesministrar träffas i ministerrådet.

EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport (2008/944/GUSP) fastslår bland annat att export ska nekas till länder där det finns en klar risk att de aktuella vapnen kommer att användas i allvarliga brott mot internationell humanitär rätt (även kallat krigets lagar). Saudiarabiens bombningar i Jemen har fått människorättsorganisationerna Amnesty International att misstänka att landet gjort sig skyldig till just detta.

Bara mellan juni och september i år utförde den Saudiledda koalitionen fem flyganfall som Human Rights watch bedömt som olagliga, med 26 barn bland de 39 civila dödsoffren. Kriget i Jemen har gjort att närmare 20 miljoner människor behöver nödhjälp.

De fyra gruppledarna hade nog hoppats på ett beslut på rådsmötet den 13 november, men enligt protokollet diskuterades inte ens frågan. (Däremot klubbades ett vapenembargo mot Venezuela igenom.) Men det kommer fler chanser. Den 10 december, som för övrigt är den internationella dagen för mänskliga rättigheter, träffas utrikesministrarna igen. Frågan är alltså tillbaka i politiken. Eftersom vi antar att det är du, utrikesminister Margot Wallström (S), och inte ISP som företräder Sverige i ministerrådet, är vår fråga till dig:

  • Stöder du att EU inför ett vapenembargo mot Saudiarabien?
  • Om inte, hur motiverar du det i ljuset av EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport?

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen